Karjalan kieldy nägövih piälinnas

Karjalan kieldy nägövih piälinnas

05.10.2021
Petroskoil azetetah uuzii nimilaudazii uuličoin nimilöin kel kahtel kielel – ven’akse da karjalakse. Piätöksen niilöin azetandas luadi Petroskoin linnuokrugan hallindo kevätkuun puolivälis.
Ven'akse viäräh kirjutettu nimilaudu. Kuva: Oma Media
Ven'akse viäräh kirjutettu nimilaudu. Kuva: Oma Media

Uvvet nimilaudazet mustoitetah kaksikielizii, kudamii azetettih linnas 1950-vuozil. Net ollah muzavansinizet valgien tekstanke. Ylembä on kirjutettu uuličan nimi ven’akse, alemba livvinkarjalakse. Oigiel on koin noumeru. Nimidä muudu tekstua nimilaudazes ei sua olla. Kai nimilaudazet nygöi pidäy olla yhty luaduu. Se luadiu linnan čomembakse.

– Syvyskuun 1. päivänny Petroskoil astuttih voimah uvvet nimilaudazien azetandusiännöt. Net voibi löydiä linnan hallindon saital. Sie on tarkah sellitetty, kui da midä pidäy kirjuttua, min suuruot nimilaudazet pidäy olla. Kyzymmö nimilaudazien tiluajii da luadijoi ennepäi lugie tarkah siännöt, ku jällespäi ei pidäs luadie nimilaudazii uvvessah, vakustau eländypaikku- da kunnostustarkastuksen hallindon nevvonandai Julija Prončenko.

Nimilaudazii tilatah da azetetah taloloin omistajat libo monifatierahizien kodiloin johtolaitokset. Petroskoil on jo azetettu läs kahtusadua uuttu nimilaudastu. Pahakse mieldy 30 on kirjutettu viärin. On rikottu oigei sanoin jälletys ven’an kielel.

– Kiinitämmö nimilaudazien tiluajien da luadijoin huomavuo juuri oigieh kirjutukseh da sanoin jälletykseh. On nimilaudastu kahtu luaduu. Konzu nimes on adjektiivu, pidäy enzimäi kirjuttua se. Ezimerkikse, Koivukävelykujo, Hil’l’u uuličču, Pimei uuličču. Konzu nimes on sana nominatiivas libo genetiivas, ezimerkikse, Leninan prospektu libo Tidenan ajotie, enzimäi pidäy kirjuttua sana prospektu libo ajotie, sellittäy Julija Prončenko.

Vahnoin nimilaudazien vaihtandah uuzih on annettu läs puoldu vuottu aigua, tulieh kevätkuussah. Uuličoin nimet ven’akse da karjalakse pidäy kirjuttua juuri muga, kui net on kirjutettu uuličoin luvettelos. Se löydyy linnanhallindon saital. A ku ollou midä kyzyttäviä, ga voibi kyzyö abuu linnanhallindos, kirjuttua sähköpoštači adresil.

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Uz’ kirj: čomad sarnad vepsän kelel ihastoitaba lugijoid
”Vepsläine sarn”-festivalikš om paindud vepsläižen kirjutajan Natalja Silakovan uz’ kirj lapsiden täht. Kirjaha mülüb 13 sarnad vepsän kelel.
Karjalan Sanomat
Koronarajoituksia lievennetään – Urheilutoiminta on mahdollista ulkona
Määräyksen mukaan neljässä Karjalan piirissä voi järjestää urheilutapahtumia ja harjoituksia ulkona.
Karjalan Sanomat
Apua koronasta – Tasavallan tukipaketti luovutetaan yrityksille, joilla on laumasuojapassi
Liittovaltion tukipaketti tarjotaan yrityksille marraskuun alusta. Tähän mennessä laumasuojapassi on luovutettu 300 tasavallan yritykselle.
Karjalan Sanomat
VR-laitteilla kierrokselle Kansalliseen teatteriin
Petroskoilaiset teatterin ystävät pääsevät tutustumaan Kansallisen teatterin arkeen VR- lasien kautta.
Kodima
Karjalan ezinikad – 2021: superfinalaha putui 16 parahimad projektad
”Karjalan ezinikad – 2021”-konkurs jatktase. Superfinalaha putui 16 mest, niiden keskes Anna Anhimova-ki, kudamb ezmäižen kerdan ezitab vepsläižid konkursal.
Karjalan Sanomat
Suomen kielen viikko: kieltä ja kulttuurintuntemusta halukkaille
Meliorativnyin ja Järventakuisen kylän koulut ovat myös mukana Karjalan suomen kielen ja kulttuurin viikolla.
Karjalan Sanomat
Koronapandemia: Venäjällä on kehitetty Sputnik V-nenäsumutekoronarokote
Venäjän Generium-lääkeyhtiö aikoo aloittaa testaus ihmisille. Lääkeyhtiö jätti hakemuksen Venäjän terveysministeriölle kliinisten kokeiden suorittamiseksi.
Karjalan Sanomat
Lämmityskausi: polttoaineet on hankittu tarvittavassa määrin
Karjalan päämies Artur Parfentšikov kertoi Venäjän presidentin täysivaltaiselle edustajalle Luoteis-Venäjällä Aleksandr Gutsanille Karjalan valmiudesta lämmityskauteen.
Karjalan Sanomat
Kansan yhtenäisyyden päivä: juhlatilaisuuksia järjestetään verkossa
Kirjastot, kulttuuritalot, päiväkodit, musiikkikoulut tarjoavat kilpailuja, juhlatilaisuuksia, flashmobeja ja työpajoja kaupunkilaisille.
Kodima
Vepsän eposan henged pagižeškanziba franciaks
Opendai Franciaspäi Gijöm Žiber (Guillaume Gibert) kändi vepsläižen eposan francian kel’he.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль