Karjalaisien X kerähmö pietäh Petroskoissa enši vuotena

Karjalaisien X kerähmö pietäh Petroskoissa enši vuotena

21.12.2023
Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša paistih tulijašta X Karjalaisien kerähmöštä.
Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon ruavon aikana. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön VK-šivu
Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon ruavon aikana. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön VK-šivu

Petroskoissa vietettih Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton vuuvven 2023 viimeni issunto. Šen piäaiheina oltih IX Karjalaisien kerähmön piätökšen kohtien toteuttamini vuotena 2023 šekä valmistautumini X Karjalaisien kerähmöh. Issunnon vetäjänä oli Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov. 

Enši vuuvven 20.–21. šyyškuuta Petroskoissa pietäh X Karjalaisien kerähmö. Še miäryäy uušie tehtävie karjalaisien etnokulttuurista ta etnososialista kehityštä varoin. Valmistautumisešta täh tärkieh tapahtumah kerrottih Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantarahvahien valtijontuven ta keškenäisen vaikutukšen kanšalaisjärještöjen kera ošašton piälikkö Jelena Migunova ta IX Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Raisa Samodajeva. Heijän šanojen mukah, kohta peruššetah työryhmä, kumpani rupieu šuunnittelomah Kerähmön kakšipäiväistä ohjelmua.

— Tavan mukah Kerähmön ruato keštäy kakši päivyä. Enšimmäisenä päivänä vietetäh šuuri plenarikokouš, a toisena päivänä pietäh sektijojen issuntoja eri teemojen mukah, kerto Jelena Migunova.

Kerähmöh ottau ošua noin 100 henkie – 65 delegattie Karjalan eri piirilöistä šekä vierahat Tverin ta Leningradin alovehilta ta Piiteristä. Toimenpivon valmissuštyöt ta järješšyš šuoritetah Karjalan tašavallan piämiehen granttifondin kannatukšella, kummaista šai Karjalan Rahvahan Liitto Karjalaiset nykymuailmašša: yhteiskunta, kieli, kulttuuri -projektin toteuttamiseh.

Šamoin karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša Jelena Migunova šaneli IX Karjalaisien kerähmön piätökšen kohtien toteuttamisešta. Hiän korošti, jotta Karjalan kantakanšojen etnokulttuurisen kehitykšen eistämini on yksi tašavallan hallitukšen tärkeistä työaloista. Tällä alalla toimintua toteutetah muun muašša IX Karjalaisien kerähmön piätökšen peruštehella luajitun tiekartan mukah. Jelena Ivanovna kerto tämän toimintašuunnitelman toteuttamisen tärkeimmistä tulokšista vuotena 2023. 

— Tašavallašša eläjien karjalaisien, vepšälaisien ta šuomelaisien kanšalliskulttuurin elvyttämisekši, šäilyttämisekši ta vapuakši kehittämisekši toteutettavien toimenpitojen toteuttamisekši Karjalan tašavallan piämiehen granttifondi kannatti kahekšan projektie yli 8,4 miljonilla rupl’ua.

Jelena Ivanovna kerto karjalan kielen oppikirjojen valmistamisešta kouluja varoin, kielikurššiloista, kumpasie vietetäh kieliresurssikeškukšen tiloissa šekä monista toisista tärkeistä toimenpitoloista.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Äiti ja lapset kansallispuvuissa: Valokuvakilpaan kutsutaan äitejä ja lapsia
Kansainvälisen kilpailun tavoitteena on näyttää Venäjän, IVY: n maiden ja ulkomaiden kansojen kansallista sävyä valokuvan kautta.
Oma Mua
Kalevala: hahmojen šelvityš
Karjalan kanšallisešša teatterissa avattih näyttely “Kalevala: hahmojen šelvityš”.
Karjalan Sanomat
Maaliskuussa turisit voivat lomailla edullisesti Karjalassa
Tuoreen tutkimuksen mukaan hotellihinnat ovat maaliskuussa alhaisempia kuin helmikuussa.
Karjalan Sanomat
Uusi lämmityskeskus rakennetaan tänä vuonna Suojärvelle
Lämmityskeskus käyttää polttoaineena haketta, jota tuottaa paikallinen saha.
Karjalan Sanomat
Aloitteita Kemin ja Belomorskin piirien kehitykseksi – Karjalassa on käynnistynyt kysely
Kysely jatkuu 5. maaliskuuta saakka. Sen tulosten perusteella asiantuntijat laativat kehityssuunnitelman.
Karjalan Sanomat
Maaseudun lääkäri -ohjelma: Karjala sai viime vuonna 69 lääkäriä
Lääkäreitä ja opettajia tukevia valtion ohjelmia on jatkettu vuoteen 2030 asti.
Oma Mua
Petrovskii-kulttuurikeškuš kuččuu Kantakanšojen kielien päivällä
Tänäpiänä Petrovskii-kulttuurikeškukšešša pietäh luventojen ilta. Niistä voipi tiijuštua Karjalan kantakanšojen perintehistä.
Karjalan Sanomat
Äidinkielen päivä Karjalassa: Tasavallan alkuperäiskansoista kerrotaan luennoilla
Yleisölle avoin tilaisuus järjestetään 21. helmikuuta Petroskoin Petrovski-kulttuurikeskuksessa.
Karjalan Sanomat
Kansainväliset matkamessut TITE-2024: Karjala ja Iranin Farsin maakunta sopimukseen
Karjala aikoo käydä neuvotteluja Farsin maakunnan matkatoimistojen kanssa.
Oma Mua
Kalevalan lapšet tutuššuttih karjalaisen talon elämäh
Kalevalašša piätty Miun pieni kotimua -projekti. Šen tarkotukšena oli tuttavuštua lapšie karjalaisen talon elämäh.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль