Karjalaisen kylyn eččimini toi tulokšie

Karjalaisen kylyn eččimini toi tulokšie

05.09.2023
Petroskoissa esitettih Šuuri kylytaival -projektin tulokšie. Šen tarkotukšena oli noštua korkiemmalla tašolla karjalaisen kylyn kulttuuri- ta taloušmerkityštä.
Šavukylyö voipi lämmittyä Kinnermäššä ta vielä vain muutomašša vanhašša kyläššä. Kuva: Šuuri kylytaival -projektin VK-šivu
Šavukylyö voipi lämmittyä Kinnermäššä ta vielä vain muutomašša vanhašša kyläššä. Kuva: Šuuri kylytaival -projektin VK-šivu

Karjalaini kylyperinneh ta erityisešti šavukyly oli Šuuri kylytaival -projektin keškipaikalla. Viime ta tänä vuotena projektin joukko oli tutkimušmatoilla Karjalan piirilöissä, ečči kaikkie tietoja šavukylyštä ta niijen mukah valmisti karjalaisen kylyn standartin, filmin ta esittelyal’pomin.

Mitein kylyjä rakennettih ta lämmitettih? Ken on kylynisäntä ta mimmosena še voipi nähä? Mih ušottih karjalaiset, konša käytih kylyh? Uuši filmi “Karjalaista kylyö eččimäššä” (16+) vaštuau näih kyšymykših ta kertou kaikešta, mitä šen luatijat tiijuššettih ta nähtih Karjalan piirijä myöten matkuštamašša ta tietoja kylyštä keryämäššä. Kyšymykšen tutkimuš kešti vuuvven ta filmi on šen tulokšena.

— Ruavon aikana meilä oli yllätykšenä, jotta monet ihmiset, kumpasie myö vaštasima, ei pešeyvytty karjalaisešša kylyššä, eikä tiijetä šiitä mitänä. Ka šamoin myö löysimä tovellisie karjalaisen kylyperintehen tietäjie ta hyö annettih meilä ainutluatusie tietoja. Myö kuvasima ta ottima valokuvie. Šiitä myö panima nämä tiijöt järješšykšeh ta valmistima standartin. A filmissä työ niättä tovissukšie, jotta šemmoset kylyt ollah, šekä ihmisie, kumpaset tiijetäh, kuin nämä kylyt rakentua ta mitein niissä kylpie, šano Karjala-šiätijön johtaja, projektin toteuttaja Liana Vaguzenkova.

Filmissä on äijän rehellisie tuntehie, kaunehie kuvaukšie, muisselmie muinaisajoista, n’euvoja prosessin joka ošašta.

Tämän projektin lopušša šynty ajatuš, jotta enši projektissa kaikkien šuatujen tietojen mukah pitäy rakentua perintehellini karjalaini kyly. Projektin toteuttajat ollah varmoja, jotta filmin kaččomisen ta standartin tutkimisen jälkeh rakentua ta käyttyä karjalaista kylyö oikein voipi jokahini.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль