Kanšalliskielini viessintä on meijän erikoisuš

Kanšalliskielini viessintä on meijän erikoisuš

09.12.2022
Karjalašša myönnettih palkat ta lahjat kanšalliskielisien tevokšien kilpailun voittajilla. Hyö ollah karjalakši, šuomekši tahi vepšäkši kirjuttajat tahi TV- ta ratijo-ohjelmie valmistajat lehtimiehet.
Kilpailu piettih kantakanšojen kielien vuosikymmenen rajoissa. Kuva: Uljana Tikkanen
Kilpailu piettih kantakanšojen kielien vuosikymmenen rajoissa. Kuva: Uljana Tikkanen

Kilpailušša oli kakši nominatijuo: lehtiartikkelit ta TV- ta ratijo-ohjelmat. Kilpailuh ošallistu 24 toimittajua, heiltä oli šuatu 48 tevošta.

Kilpailun pitäjät koroššettih, jotta joka ruato erosi toisista omalla ainutluatuisuolla, tevokšešša tuntu luatijan meštaruš.

Enšimmäisellä paikalla piästih Larisa Čirkova ta Jelena Ruppijeva, toisella — Anastasija Šestak ta Margarita Pehkonen ta komannella — Darja Švetsova ta Anna Turkina.

— Miula on kahella kerralla miellyttävämpi šuaha tämän palkan, šentäh kun ratijo-ohjelma oli omissettu Vepšäläisien kulttuurin šeuran pitämällä seminarilla, kumpaseh ošallissuttih vepšän kielen opaštajat. On tärkie, jotta ohjelmašša kuuluu vepšän kielen erilaisie pakinoja ta käsitelläh vepšän kielen opaštamisen proplemoja ta vaikeukšie, šano Karjalan ratijon toimittaja Larisa Čirkova.

Kilpailušša oli valittu vielä kolme tevošta, kumpasien luatijat šuatih Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön erikoislahjoja. Yksi niistä on Tatjana Romanovan Kaksi kul'tuurua - yksi roindumua -artikkeli.

— Milma innoššuttau še, jotta ihmiset tarvitah karjalankielistä lukomista. Aunukšešša eryähät ohikulkijat tullah miun luokše ta kiitetäh miun ruavošta, miun kirjutukšista, šelitti Tatjana Romanova.

Kilpailun pitäjät onnitellah kilpailun ošallistujie ta toivotah, jotta kanšalliskielisie tevokšie tulou vielä enempi.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Louvre-museo rajoittaa turistimäärää
Maailman vierailluin museossa voi vierailla enintään 30 000 ihmistä päivässä.
Karjalan Sanomat
Talviurheilufestivaali Karelia SkiFest etsii vapaaehtoisia
Tänä vuonna urheilutapahtuma pidetään 10.–19. maaliskuuta. Kilpailun järjestämiseen aiotaan houkutella tuhat vapaaehtoista.
Karjalan Sanomat
Veistokoulu aloitti toimintansa Äänisen rantakadulla
Koulu tarjoaa jääveistosten tekemisen työpajoja.
Karjalan Sanomat
Projekti: Pitkärannan piirin koulut saavat Kasvupiste-koulutuskeskukset
Vuonna 2022 tasavallan piirien kouluissa avattiin 31 koulutuskeskusta.
Karjalan Sanomat
Verkkokilpailu: nuoret lausuvat Kalevala-runoelman runoja
Kilpailuun osallistuu ensimmäistä kertaa Udmurtian tasavallan asukkaita.
Karjalan Sanomat
Karjalan kansojen satuja — Kirjasarja tutustuttaa lapsia kansojen eroavuuksiin
Sarjan ensimmäinen osa sisältää viisi kansansatua selkokielellä ja opettajan oppaan.
Kodima
Associacijan pätegend – kaita vähäluguižiden rahvahiden kodikelid
Piteriš mäni III konferencii ”Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden kodikeliden, fol’kloran, literaturan da kul’turan kaičend globalizacijan aigan.
Oma Mua
Georgii Kert – 100: muisselmie tutkijašta kuulu Karjalan tietokeškukšešša
Filologijan tietojen tohtorin, šuomelais-ugrilaisien kielien, erityisešti šaamelaisen kielen tutkijan Georgii Kertin šyntymäštä täytti 100 vuotta.
Karjalan Sanomat
Musiikki yhdistää nuoria – Petroskoissa järjestään Torvi-CAMP-etnoleiri
Musiikkileirin osallistujat tutustuvat tasavallan alkuperäiskansojen perinteisiin soittimiin ja oppivat valmistamaan paimentorven.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль