Kalitka-festivuali keräi rahvastu Tverin Karjalah

Kalitka-festivuali keräi rahvastu Tverin Karjalah

21.08.2023
Elokuun 19. päivänny Lihoslavl’an piirin Mämmino-etnokompleksas jo seiččemetty kerdua piettih Kalitka-nimisty rahvahanvälisty karjalazen piiruan festivualii.
Pruazniekkupäivänny gostih tverinkarjalazilluo tuli äijy rahvastu Ven'an eri čuppuloispäi. Kuva: Margarita Kemppainen
Pruazniekkupäivänny gostih tverinkarjalazilluo tuli äijy rahvastu Ven'an eri čuppuloispäi. Kuva: Margarita Kemppainen

Elokuun 19. päivänny Lihoslavl’an piirin Mämmino-etnokompleksas jo seiččemetty kerdua piettih Kalitka-nimisty rahvahanvälisty karjalazen piiruan festivualii. 

Seiččemes vuvves “Kalitka” rodih Tverin Karjalan piälimäzekse kezäpruazniekakse, kudai keräi yhteh rahvastu Ven’an eri čuppuloispäi. Pajattamas da pläššimäs festivualis oli Udmurtien, Valgoven’an,Tverin da Karjalan rahvastu. Karjalan da Tverin alovehii yhtistetäh monivuodehizet ystävysvälit da yhtehine ruado Ven’an rahvahan etnokul’tuurukehittämizen alal.

Meijän tazavaldu joga vuottu yhtyy Kalitka-festivualih. Tänävuongi Karjalaspäi pruazniekale tuli suuri joukko rahvastu. Ezittymäs piälimäzel laval oli Oma pajo -hora da Čičiliušku-tyttiteatru Petroskoilpäi, Värtinäine-folklouruansambli da Čomat tytöt - tansijoukko Jessoilaspäi. Karhumäin lapsien kandelehelsoittajien ansambl'u ozutti omat soitandunerot. Enzikerdua pajattamas festivualis oldih Serafima Novikova da Koivikko-pajojoukko Anuksespäi.

— Kalitka-festivualin pruazniekkuprogrammu oli bohattu eri pidoloil. Lapset da nuoret opittih omii vägilöi da neroloi piirualoin pastamizes, nuoret yhtyttih Syötä čyöttöine karjalakse -nimizeh šeimindykilbah. Kaikin pruazniekale tulluot suadih oppie festivualin suurimua šipainiekkua sego yhtyttih karjazien tansiloin master-kluassoih, sanottih festivalin pidäjät. 

Mugaže oli järjestetty jarmanku, kus rahvastu tuttavutettih Lihoslavl’an kuulužembih paikkoih. Festivualin aigah sai kižata kyykkäh, ozuttua omii neroloi, opastuo pastamah šipainiekkoi da sul'činoi. Lapsih niškoi ruattih kižuandupaikat, nuoret brihat voidih oppie omii vägilöi perindöllizis kilvois. Opastettihgi kaikkii vahnanaigazih kižoih da saneltih karjalazien tavois. Programmu oli azuttu eri-igäzih rahvahih niškoi, sie löydyi piduo eri maguh.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль