Kalevalatalošša vietettih Elias Lönnrotin šyntymäpäivyä

Kalevalatalošša vietettih Elias Lönnrotin šyntymäpäivyä

21.04.2021
Karjalais-šuomelaisen kanšallisen Kalevala- eepossan luojan  Elias Lönnrotin šyntymäpäivänä, Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen ruatajat ehotettih kalevalalaisilla tiijollista juhlaohjelmua.
Lönnrotin jälkijä myöten -interaktiivisella pelillä oli kuuši ašemua ta äijän mukavie tehtävie. Kuva: Kalevalatalo-etnokeškuš
Lönnrotin jälkijä myöten -interaktiivisella pelillä oli kuuši ašemua ta äijän mukavie tehtävie. Kuva: Kalevalatalo-etnokeškuš

Lönnrotin jälkijä myöten -interaktiiviseh pelih tuli viisi joukkuo. Peli oli järješšetty Mobergin talon molomman kerrokšen tiloissa. Ošanottajie vuotti kuuši ašemua ta jokahisella niistä oli valmissettu mukava ta eryähičči vaikie tehtävä.

– Ošanottajien piti šuorittua erilaisie tehtävie, esimerkiksi piti arvata runo, kumpani oli kirjutettu šalakielellä. Toisella ašemalla oli istorijallini tehtävä. Šielä piti kaččuo vanhoja 1960-vuosien valokuvie ta šanuo missä paikašša valokuva on otettu. Vielä yksi tehtävä – panna Kalevalan kartalla kylänošien nimet ta vaššata istorijallisih kyšmykših. Niise vierahilla piti kutuo lanka lankoista ta viimesellä ašemalla arvata mi on kapšakissa. Vetäjä šano arvautukšie täštä esineheštä ta anto čuhkaukšie, kerrottih pelin järještäjät.

Toimenpivon lopušša jokahini ihmini šai kaunehen tovissukšen muissokši. Ihmiset oltih tyytyväisie ta hyvällä mielin otettih ošua interaktiiviseh pelih.

 


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Ympäristö: Karjalassa on siivottu yli 8 kilometriä ranta-alueita
Puhdistamaohjelma toteutetaan kaikissa Karjalan piireissä. Tänä vuonna tasavallassa halutaan siivota yli sata kilometriä ranta-alueita.
Kipinä
“Kipinä” vuottau kešyä ta valmistautuu merkkipäiväkši
Piäsi ilmah karjalankielisen Kipinä-kuvalehen oraškuun numero. Leheššä aina on äijän arvailtavua, luvettavua, leikattavua ta muistih pantavua.
Kodima
Kut kaita rahvahiden oiktuzid?
Ühthižrahvazkund (ÜRK) ezineb ut online-kursad, mitte abutab sada tedoid igähižiden rahvahiden oiktuziden kaičendamižes.
Karjalan Sanomat
Viihtyisä elinympäristö: verkkoäänestys sujuu kovaa vauhtia
Neljän Karjalan kaupungin asukkaat ovat valitsemassa kunnostusalueita Viihtyisä elinympäristö-hankkeen mukaan. Tähän mennessä on äänestänyt yli 24 000 ihmistä.
Oma Mua
Uuvvet kanšalaisprojektit hankitah raha-apuo
Karjalan kanšalaisjärještöjen projektit ošallissutah kilpailuh. Voittajat šuahah rahotušta idejojen toteuttamiseh.
Karjalan Sanomat
Karjala-päivät pidetään Moskovassa
20.—21. toukokuuta Moskovassa esitetään Karjalan investointipotentiaalia sekä allekirjoitetaan vuosien 2020—2025 yhteistyöohjelma.
Karjalan Sanomat
Metsäpalojen torjunta: sovellus on laadittu palomiesten avuksi
Kartta-aineiston avulla voidaan suunnitella etukäteen metsäpalojen rajoittamista Venäjän ja Suomen raja-alueella.
Karjalan Sanomat
Venäjän kirjastokongressi: asiantuntijat kokoontuivat Petroskoihin
Neljässä päivässä Petroskoissa käsitellään Venäjän kirjastojen kehittämisstrategiaa vuoteen 2030 saakka.
Kodima
Petrovskii hor praznuiči ičeze jubilejad
Kondopoga-lidnas Taidehen dvorcas parznuiči ičeze jubilejad Petrovskii hor. Horale täudui 85 vot. Oztelmaha horad tuliba ”Oma pajo”-hor da ”Karjala”-kargansambl’.
Karjalan Sanomat
Hankekilpailu: Valtion tukea tavoittelee 34 projektia
Karjalan kansallisuus- ja aluepolitiikan ministeriön hankekilpailuun saatiin yhteensä 43 projektia kansalaisjärjestöiltä. Niistä 34 kilpailee nyt valtion tuesta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль