Kalages ozateldihe kaivajid professionaližen praznikanke

Kalages ozateldihe kaivajid professionaližen praznikanke

26.08.2023
Professionališt Kaivajan päiväd praznuitihe Kalages, mitte amussai om tetab ičeze gabbro-diabazan sündundtahol da hüvil kaivanikoil.
Kaivandmašinoiden radnikad ozutiba ičeze mastarut. Kuva: Irina Sotnikova
Kaivandmašinoiden radnikad ozutiba ičeze mastarut. Kuva: Irina Sotnikova

Tradicijan mödhe jäl’gmäižen elokun sobatan Kalages praznuitihe Kavajan päiväd, mitte mäni Änižen randal ”Kalarand”-etnoparkas. Praznikan augotišes pauklahjoitihe parahimid karjeroiden radnikoid, a jäl’ges mäni koncertprogramm külän eläjiden täht.

— Kalag’ om kaivajiden külä. Om hüvä, miše joga voden tehtas mugoine čoma praznik. Kaivajan päiv tuli jo hüväks tradicijaks meiden küläs. Sil sanudas ristituiden sabustusiš, karjeroiden radnikad ozutaba mastarut konkursoiš, rahvaz lebaitase da iloitese. Toivotan kaikile tervhut, mirud da kaiked hüväd, sanub Kalagen külän eläi Konstantin Saveljev.

Praznikan aigan mäni minijaugmäčvänd karjeroiden sebroiden keskes, a rindal kaivandmašinoiden radnikad ozutiba ičeze mastarut.

Kaikile adivoile löuzihe azj. Oli midä tehta lapsile-ki. Heiden täht tehtihe erine melentartuine programm: batutad, čibud, konkursad, vändod, hebod.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль