Kakši karjalaista perehtä Venäjä-näyttelyššä

Kakši karjalaista perehtä Venäjä-näyttelyššä

23.01.2024
Karjalaiset perehet Karjalan tašavallašta ta Tverin alovehelta ošallissuttih Omat-armahat -forumissa, kumpani piettih VDNH-näyttelyššä pakkaiskuun 19.–23. päivinä.
Ivan ta Irina Petrovien pereh esitti Karjalan tašavaltua forumissa. Kuva: Karjalan hallitukšen lehistöpalvelu
Ivan ta Irina Petrovien pereh esitti Karjalan tašavaltua forumissa. Kuva: Karjalan hallitukšen lehistöpalvelu

Forumih kučuttih perehie, kumpaset luajittih huomattava panoš Venäjän kehittämiseh. Forumin aikana perehet ošallissuttih kilpailuih ta muasteri-oppiloih, missä näytettih omie neroja ta taitoja šekä käytih opaššušluvennoilla. 

Karjalašta forumih tuli Petrovien pereh — isäntä Ivan, emäntä Irina, heijän lapšet Uljana, Stepan ta Daniil šekä ämmö Antonina Stepanovna Gagarina. Petrovien perehen tehtävänä oli tuttavuštuo näyttelyn vierahie karjalaisien pukuloih, kieleh ta perintehih.

Ošallistumisen ehtona oli še, jotta perehen yhen jäšenen pitäy ruatua järješšöššä, mi on esillä näyttelyššä. Irina Petrova on Kiži-musejon ruataja, mi on esitetty Karjala-ošašša.

— Myö tulima kanšallisissa pukuloissa. Meijän pereheššä on karjalaisie monešša šukupolvešša. Myö elämmä karjalaisien perintehien ta tapojen mukah, kunnivoitamma istorijua ta kulttuurie, šäilytämmä muistuo kantatuattoloista, pakajamma livviksi omašša pereheššä, sriäpimmä kalittoja. Meilä oli ylen mukava esittyä Karjalua Moskovašša, šamoin še oli šuuri vaštuu, vet forumi on järješšetty oikein korkiella tašolla, šano Irina Petrova.

Karjalaini pereh ošallistu Perehen resepti -nominatijoh. Hyö vietettih kalittojen paistamisen muasteri-oppi. Täššä nominatijošša pereh piäši parahien kymppih.

Venäjä-näyttelyh oli kučuttu vielä yksi karjalaini pereh. Še ei ošallistun forumih, ka forumin viettämisen aikana piti ohjelmua Tverin alovehen ošašša. Tverinkarjalaini Oleg ta Marina Jevgrafovien pereh omalla ohjelmalla esitti karjalaista kulttuurie šäilyttäjyä toimintua.

— Myö esittimä perintehie, kumpasie šäilytämmä omašša pereheššä ta Karielan kodi -järješšöššä Čaškovo-kyläššä. Forumissa myö viettimä Mučoi-kuklan luatimisen muasteri-opin ta šen aikana kertoma Kurčin-Murčin-pajašta šekä pitimä pienen puušeppätunnin ta šamah aikah kertoma puušeppäpajašta. Myö kuččuma Čaškovoh kaikkie, ket tutuššuttih meijän kera, kerrottih Oleg ta Marina.

Venäjän forumi “Omat-armahat” on Venäjän perehen vuuvven enšimmäini virallini tapahtuma. Tämä vuosi on omissettu perehellä Venäjän Presidentin käšyllä.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
СМИ: финско-русский класс в Турку будет закрыт в следующем году
Родители учеников считают действия властей политически мотивированными.
Oma Mua
Šuomelais-ugrilaiset kanšat šuahah kannatušta etnokulttuurikehitykšeh
Venäjän hallituš hyväkšy šuomelais-ugrilaisien kanšojen etnokulttuurikehitykšen kannatušmiärien kokomukšen.
Периодика
KniiguMelličču — "Периодика" представила свои книжные новинки
В 2023 году издательство выпустило 16 книг, среди которых как книжные новинки, так и переиздания произведений.
Karjalan Sanomat
Tukea perheille ja nuorille – Venäjällä toteutetaan uusia kansallishankkeita
Perheitä tukevia liittovaltion ohjelmia on jatkettu vuoteen 2030 asti. Linjapuheessaan presidentti Putin esitteli myös uusia kansallishankkeita.
Kodima
”Kirjmel’nic” uziden kirjoiden ezitelend
29. uhokud Karjalan Rahvahiden sebruden kodiš mäni “Kirjmel’nic” – “Periodika”-painišton uziden kirjoiden ezitelend.
Karjalan Sanomat
Höyryvetureiden museo Sortavalaan – Ensimmäinen näyttely avataan kesällä
Sortavala saa uuden nähtävyyden, jossa saa tietoa rautateiden ja höyrykoneiden ja -vetureiden historiasta.
Karjalan Sanomat
Karjala on valmistautumassa ammattikilpailuihin Abylimpics-2024
Osallistujat kilpailevat 19 ammattitaitolajissa 25.–29. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Petroskoilaisia kutsutaan osallistumaan hiihtomaratoniin
Perinteinen hiihtotapahtuma järjestetään Petroskoissa 10. maaliskuuta.
Karjalan Sanomat
Karjalan Arktinen alue: tasavalta kiinnostaa investoijia
Lähes 25 prosenttia sijoittajista toteuttaa matkailuhankkeita tasavallan arktisella alueella.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль