Külän eläjad andaba harvinaižid vepsläižid tradicijoid lapsile da norile

Külän eläjad andaba harvinaižid vepsläižid tradicijoid lapsile da norile

04.07.2023
Änižröunan vepsläižiš küliš mäniba mastar’-klassad, kus sijaližed eläjad ozutiba lapsile vepsän rahvahan tradicijoid, miččed om unohtadud jo äjiš posadoiš.
Ühtes Kalagen eläjanke Jevgenia Ivanovna Fotejevanke lapsed  openzihe tehmaha koivvastoid da töpuižid ninespäi. Kuva: Irina Sotnikova
Ühtes Kalagen eläjanke Jevgenia Ivanovna Fotejevanke lapsed openzihe tehmaha koivvastoid da töpuižid ninespäi. Kuva: Irina Sotnikova

Kezapästusen aigan vepsläižiden Änižröunan školiden openikoiden täht vedetihe mastar’-klassoid. Niiden aigan vepsläižiden küliden rauhad eläjad, vepsän kelen da kul’turan tundijad ozutiba lapsile harvinaižid radoid, miččed om unohtadud jo äjiš posadoiš. 

— Spasib kaikile küliden eläjile, kudambad jagoihe lapsidenke ičeze tedoil. Mö lapsidenke openzimoiš kudomaha hurstid, tehmaha tauknad, panda varha nin’t, nece tradicii jo lähteb elospäi. Nügüd’ lapsed tedaba vepsläižen lemen peitusen i iče voiba keittä sidä. Oli jüged löuta mustan kül’betin. No meile ozastui löuta mugoine kül’bet’ i ozutada lapsile, kut se läbmitadas. Mö nägim, miše lapsile kaik nece om melentartušt, meile om tärged kaita todesižid vepsläižid tradicijoid i antta niid toižile sugupol’vile, sanub projektan ohjandai Larisa Čirkova.

Kaik mastar’-klassad kuvatihe kamerale, teravas videorolikad subtitroidenke venän kelel voib kacta Internetas.

Mastar’-klassoid tehtihe ”Kel’ — minun Kodima”-projektan aigan Karjalan pämehen grantan rahatugele.


Uzištoid neciš temas voib lugeda mugažo venäks.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль