Julija Kuikka on anšijoitunut artista

Julija Kuikka on anšijoitunut artista

27.05.2022
Karjalan piämiehen käšyllä Karjalan kanšallisen teatterin artista Julija Kuikka šai Karjalan anšijoitunut artista -kunnivonimen.
Julija on yheššä piärooliloista Šampanjua! Heti! -spektaklissa. 12+ Kuva: Kanšallisen teatterin VK-šivu
Julija on yheššä piärooliloista Šampanjua! Heti! -spektaklissa. 12+ Kuva: Kanšallisen teatterin VK-šivu

Näyttelijä Julija Kuikka šai kunnivonimen korkiešta ammatillisešta meštaruošta ta šuurešta panokšešta teatteritaijon kehittämiseh.

– Miula on epyälömättä miellyttävyä ta arvokašta olla kunnivonimen kantajana, ka še niise lisyäy vaštuuta ta velvollisukšie. Pitäy šäilyttyä ta kehittyä taitojani. Voipi šanuo, jotta kunnivonimi antau potkuo täššä ruavošša. Nyt mie olen muamonlomalla ta kašvatan poikua, šamoin olen loman kynnykšellä ta pitäy šuaha voimie šen aikana, jotta šiitä tulla ruatoh uušien voimien kera ta innoššukšella alottua enši teatterikauven. Meitä vuottau muutoman enši-illan šekä Teatterin 90-vuotisjuhlan valmistamini, šano Julija Kuikka.

Julija esiintyy teatterin näyttelyissä vuuvvešta 2009 alkuan. Hänen luovašša kesselissä on kymmenie roolija venäjän, karjalan ta šuomen kelellä. Šen lisäkši artista ošallistu moneh taitoprojektih.

Onnittelemma Julija Kuikkua ta toivotamma hänellä mäneššyštä ta innoššušta!ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Oma Media
Финнам объяснили, на каких условиях будет вводиться принудительное отключение электроэнергии
В Финлядии наращивают объемы производства собственной электроэнергии. При работе на полную мощность АЭС Олкилуото-3 способна превысить объем импортируемой из России электроэнергии.
Karjalan Sanomat
Esteetön ympäristö: uudistetut liikennevalot helpottavat kadun ylittämistä näkövammaisille
Petroskoissa liikkennevaloihin asennettiin ääniavustajia, joita voi ohjata mobiilisovelluksella.
Karjalan Sanomat
Pellettituotanto: tuottajat tarvitsevat valtion tukea
Karjalan hallitus aikoo siirtää puupellettien käyttöön 15 lämpökeskusta, jotka palvelevat sosiaalitiloja.
Karjalan Sanomat
Matkailu: Karjalan ja Suomen rajanylittävä yhteistyöprojekti on keskeytetty
Nyt kansainvälisen projektin toimintaa jatketaan vain Karjalan puolella.
Oma Media
АТОР: большая часть россиян оформляют финский шенген для поездки именно в эту страну
Специалисты Ассоциации оценивают транзитный поток в страны ЕС через Финляндию как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за рубеж.
Karjalan Sanomat
Mestarien saari: Kižillä järjestetään käsityöammattien festivaali
Kižin saarella esitellään 12.—14. elokuuta perinteisiä käsityöammatteja ja järjestetään käsityömarkkinat.
Kipinä
Murginakse laukkupainin, ildazekse - kieliloruloi
On piässyh ilmah karjalankielizen “Kipinän” veres noumeru. Uvves žurnualas on lugiettavua, mustoh pandavua, leikattavua da pastettavua.
Oma Mua
Karjalan nuorison EtnoPRO-issunto jatkuu Petroskoissa
Karjalan eri piirien nuorison etnoissunto jatkuu Petroskoissa. Nuoret spesialistit tuttavuššutah kielen ta kulttuurin eistämiseh mediašša šekä kulttuurin, perinnön ta etnokulttuuriturismin popularisoinnin ta kehittämisen keinoih.
Karjalan Sanomat
Kampanja: Petroskoi keräsi kirjoja Donetskin ja Luhanskin lapsille
Petroskoilaiset ovat keränneet 150 kirjaa yleisvenäläisen Kirjat Donbassille -tempauksen aikana.
Karjalan Sanomat
Jätehuolto: hyönteisten avulla on käsitelty ensimmäiset neljä tonnia biojätettä
Petroskoihin rakennettu jätteenkäsittelylaitos tuottaa proteiinirehua ja lannoitteita.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль