Harraštajateatteri auttau šäilyttyä muamonkieltä

Harraštajateatteri auttau šäilyttyä muamonkieltä

16.10.2023
Muamonkielisien harraštajateatterien Taidosuari-festivalin rajoissa Kalevalašša näytettih kakši spektaklie karjalan kielellä.
Tverin karielan kodi -kulttuurikeškukšen teatteri näytti kalevalalaisilla karjalaisen šuarnan. 0+ Kuva: Sergei Kondratjev
Tverin karielan kodi -kulttuurikeškukšen teatteri näytti kalevalalaisilla karjalaisen šuarnan. 0+ Kuva: Sergei Kondratjev

Paikallisen kulttuuritalon lavalla esiinty kakši teatterie: Tverin karielan kodi -järješšön teatteriryhmä Tveristä ta Priäžän piirin Pyhäjärven etnoteatteri “Lembi”.

Molommat spektaklit oltih karjalan kielellä ta niijen teemat kerrottih karjalaisista perintehistä ta tavoista, näytettih karjalaista kulttuurie. Taidosuari-festivalin järještäjät ollah varmoja, jotta juštih tämmöni taitomuoto voipi pelaštua ta kehittyä šuomelais-ugrilaisie kielie šekä yhistyä rahvašta lempiharraššukšella.

‒ Meijän festivali on ainutluatuni, šentäh kun näytelmien lisäkši myö pitimä muasteri-oppija artistoilla ta ohjuajilla šekä šentäh jotta festivali ajo Karjalan tašavallan tovellah loittosih piirilöih, šanottih festivalin järještäjät.

Šemmosena loittosena paikkana oliki Kalevalan piiri. Tverinkarjalaisilla artistoilla oli unelma – matkuštua Kuittijärven rannoilla ta hyö oltih ylen ilosie, konša šuatih kučču festivalih. 

‒ Meijän teatteriryhmä on ylen pieni ta še on aivan uuši, en äšen uškon, jotta meijät niin ruttoh kučuttih esiintymäh. Meijän taito-ohjuaja šuatti lyhyöššä ajašša valmistua spektakli esitettäväkši. Še pohjautuu Orava, kinnaš ta niekla -karjalaiseh starinah, missä šankarit haitukoijah meččyä myöten ta aina löyvetäh mitänih, kerto spektaklin artista Oleg Jevgrafov.

Lyydinkarjalaisien harraštajateatteri näytti Kintahan kylän starinoja -spektaklin. Šen aikana kaččojat nakrettih, mimmosih šeikkailuih Kintahan eläjät jouvuttih, kaččomatta kielieroloih. Näytelmän peruštehena ollah Kintahan kylän huumoristarinat, kumpasie täyventäy ominaini musiikki.

Kuni nämä teatterit oltih Kalevalašša, toiset teatteriryhmät esiinnyttih Priäžän ta Aunukšen piirissä. Kaikkieštah festivalih ošallistu 13 harraštajateatterie, ta esitykšie oli järješšetty kanšallisien piirien 11 kyläššä tai pos’olkašša.

Taidosuari-teatterifestivali pietäh vuuvvešta 2016 alkuan. Šiitä ajašta järještäjät, Pyhäjärven juuret -kanšalaisjärješšön jäšenet kerättih ta käytettih kaikkie ehotukšie ta kokemukšie. Festivali kašvo ta tuli vielä mukavammakši. Šiih ošallistumini on hyvä keino noštua taitomeštaruon tašuo šekä löytyä uušie tuttavie ta yštävie. 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Karjalan päivä 2024: Segeža valmistautuu juhlaan
Tasavallan päivää juhlitaan kaupungissa ensi vuoden elokuussa. Segežassa on jo kunnostettu puisto ja uusittu kaupungin nuorisokeskus.
Karjalan Sanomat
Rospotrebnadzor: 51 koululuokkaa on siirretty karanteeniin Karjalassa
Karjalassa on todettu 5 127 flunssatapausta ja 361 uutta koronatapausta.
Karjalan Sanomat
Kižin ulkomuseon Pietari Suuri vierailee Donetskissa
Kiertonäyttely kertoo Pietari Suuren kirkollisista uudistuksista ja niitä seuranneista tapahtumista.
Oma Media
СМИ: Финляндия пока не предоставила убежище мигрантам, попавшим в страну через российскую границу
В Миграционной службе республики заявили, что некоторые просители убежища подавали заявления о предоставлении убежища в других странах ЕС.
Karjalan Sanomat
Karjalassa on uudistettu metsää yli 30 000 hehtaarilla
Laajamittaiset metsänistutukset on tehty Karhumäen, Puudosin, Kontupohjan, Mujejärven, Prääsän ja Suojärven piireissä.
Karjalan Sanomat
Äänisniemellä tutkitaan puukirkkoja – Paikallisia vapaaehtoisia haetaan
Hankkeen aikana vapaaehtoiset tutkivat kolme tsasounaa Äänisniemellä.
Kodima
“Vepsän kul’tursebr” tegi voden ühthevedod
“Vepsän kul’tursebran” vastusel tehtihe necen voden ühth evedod da diskutiruiba planoiš tulijaks, jubileivodeks.
Karjalan Sanomat
Tilastot: Vuoden alusta autokolareissa kuoli 63 ihmistä
Asiantuntijoiden mukaan kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut turistimäärän kasvun takia.
Karjalan Sanomat
Kilpailu: Vepsäläinen laulu voitti Grand Prix'n
Karjalan Vepsäläinen kansankuoro sai arvokkaan palkinnon Pohjoisen valo -kilpailussa.
Karjalan Sanomat
Marija Melentjevasta tehdään animaatioelokuva
Jessoilan Valgien kodine -animaatiostudio on tekemässä dokumentaarista animaatiota Neuvostoliiton sankarista.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль