Harraštajateatteri auttau šäilyttyä muamonkieltä

Harraštajateatteri auttau šäilyttyä muamonkieltä

16.10.2023
Muamonkielisien harraštajateatterien Taidosuari-festivalin rajoissa Kalevalašša näytettih kakši spektaklie karjalan kielellä.
Tverin karielan kodi -kulttuurikeškukšen teatteri näytti kalevalalaisilla karjalaisen šuarnan. 0+ Kuva: Sergei Kondratjev
Tverin karielan kodi -kulttuurikeškukšen teatteri näytti kalevalalaisilla karjalaisen šuarnan. 0+ Kuva: Sergei Kondratjev

Paikallisen kulttuuritalon lavalla esiinty kakši teatterie: Tverin karielan kodi -järješšön teatteriryhmä Tveristä ta Priäžän piirin Pyhäjärven etnoteatteri “Lembi”.

Molommat spektaklit oltih karjalan kielellä ta niijen teemat kerrottih karjalaisista perintehistä ta tavoista, näytettih karjalaista kulttuurie. Taidosuari-festivalin järještäjät ollah varmoja, jotta juštih tämmöni taitomuoto voipi pelaštua ta kehittyä šuomelais-ugrilaisie kielie šekä yhistyä rahvašta lempiharraššukšella.

‒ Meijän festivali on ainutluatuni, šentäh kun näytelmien lisäkši myö pitimä muasteri-oppija artistoilla ta ohjuajilla šekä šentäh jotta festivali ajo Karjalan tašavallan tovellah loittosih piirilöih, šanottih festivalin järještäjät.

Šemmosena loittosena paikkana oliki Kalevalan piiri. Tverinkarjalaisilla artistoilla oli unelma – matkuštua Kuittijärven rannoilla ta hyö oltih ylen ilosie, konša šuatih kučču festivalih. 

‒ Meijän teatteriryhmä on ylen pieni ta še on aivan uuši, en äšen uškon, jotta meijät niin ruttoh kučuttih esiintymäh. Meijän taito-ohjuaja šuatti lyhyöššä ajašša valmistua spektakli esitettäväkši. Še pohjautuu Orava, kinnaš ta niekla -karjalaiseh starinah, missä šankarit haitukoijah meččyä myöten ta aina löyvetäh mitänih, kerto spektaklin artista Oleg Jevgrafov.

Lyydinkarjalaisien harraštajateatteri näytti Kintahan kylän starinoja -spektaklin. Šen aikana kaččojat nakrettih, mimmosih šeikkailuih Kintahan eläjät jouvuttih, kaččomatta kielieroloih. Näytelmän peruštehena ollah Kintahan kylän huumoristarinat, kumpasie täyventäy ominaini musiikki.

Kuni nämä teatterit oltih Kalevalašša, toiset teatteriryhmät esiinnyttih Priäžän ta Aunukšen piirissä. Kaikkieštah festivalih ošallistu 13 harraštajateatterie, ta esitykšie oli järješšetty kanšallisien piirien 11 kyläššä tai pos’olkašša.

Taidosuari-teatterifestivali pietäh vuuvvešta 2016 alkuan. Šiitä ajašta järještäjät, Pyhäjärven juuret -kanšalaisjärješšön jäšenet kerättih ta käytettih kaikkie ehotukšie ta kokemukšie. Festivali kašvo ta tuli vielä mukavammakši. Šiih ošallistumini on hyvä keino noštua taitomeštaruon tašuo šekä löytyä uušie tuttavie ta yštävie. 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Nord Dance: festivaali tarjoaa nykytanssin laajan kirjon
Festivaalin avaa 16. kesäkuuta Vertikaali-tanssiteos, johon koreografian on tehnyt tunnettu koreografi Viktorija Artšaja. 12+ Kuva: Karjalan musiikkiteatterin VKontakte-sivu
Karjalan Sanomat
Piirisairaaloihin johtavat tiet kuntoon – Suunnitelmissa on korjata yli 180 kilometriä teitä
Teitä peruskorjataan Turvalliset ja hyväkuntoiset tiet -kansallishankkeen rahatuella.
Karjalan Sanomat
Petroskoissa on otettu käyttöön maastopalovaroitus
Kuivan ruohon polttaminen ja nuotioiden sytyttäminen on ollut kielletty 13. kesäkuusta lähtien.
Kipinä
Kipinän verez nomer vepsän kelel läksi eloho
”Periodika”-painištos läksi eloho uz’ “Kipinän” vepsänkeline nomer. Siš lapsed da aigvoččed ristitud voiba löuta erilaižid vändoid, harjoitusid da melentartuižed tekstad da sarnad.
Karjalan Sanomat
Arkeologinen löytö palaneen Uspenskin kirkon alta – Tutkijat ovat löytäneet keskiaikaisen hautausmaan
Tutkijoiden arvioiden mukaan se on ehjä hautausmaa, jonne haudattiin vainajia 1100–1700-luvuilla.
Karjalan Sanomat
Ulkoilmalava raikuu musiikista – Karjalan Vozduh alkaa tänään
Kesän suurin musiikkitapahtuma järjestetään kolmipäiväisenä 14.–16. kesäkuuta Talviukon pajakylässä.
Karjalan Sanomat
Karjala lajittelee jätteitä – 1 600 tonnia jätettä on lähetetty kierrätykseen
Tilastojen mukaan yli 50 prosenttia tasavallan asukkaista osallistuu jätteiden lajitteluun.
Oma Media
В Петрозаводске состоится молодежная сессия ”ЭтноPRO”
Старт отборочного этапа молодёжной сессии уже начался. Заявки на участие принимаются до 15 июля.
Karjalan Sanomat
Kansankulttuuri houkuttelee nuoria – Karjalassa järjestetään Etnopro-foorumi
Hakemukset otetaan vastaan 15. heinäkuuta saakka. Viime vuonna nuorisofoorumi keräsi 40 osallistujaa eri puolilta tasavaltaa.
Karjalan Sanomat
Ydinvoimayhtiö Rosatom avaa uuden opintolinjan Petroskoin yliopistossa
Opiskelijat opiskelevat konetekniikkaa. Tulevat insinöörit saavat mahdollisuuden työllistyä Petroskoin Petrozavodskmaš-tehtaaseen.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль