Forum: Suomalaiž-ugrilaine norišt diskutirui etnokul’turižen kehitoitusen küzundoid

Forum: Suomalaiž-ugrilaine norišt diskutirui etnokul’turižen kehitoitusen küzundoid

18.08.2023
Tämbei Saranskas lopiše II Ühthižvenälaine Suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden forum. Koume päiväd forumal pagištihe etnokul’turižen kehitoitandan perspektivoiš.
Forumale tuli 35 delegacijad Venäman erazvuiččiš valdkundoišpäi. Ezil kuvas om delegacii Tatarstanaspäi.  Kuva om delegacijan personaližes arhivaspäi
Forumale tuli 35 delegacijad Venäman erazvuiččiš valdkundoišpäi. Ezil kuvas om delegacii Tatarstanaspäi. Kuva om delegacijan personaližes arhivaspäi

16.—18. elokud Mordovian pälidn vastsi adivoiš lehtmehid, opendajid, kul’turan da opendusen i toižiden poliden radnikoid Venäman erazvuiččiš suomalaiž-ugrilaižiš valdkundoišpäi. Kaiked forumale tuli 35 delegacijad, niiden lugus oma ezitajad Karjalaspäi-ki.  

Karjalan televidenijan radnik Anastasia Šestak starinoiči forumal rahvahaližes toimištos, miččes hän radab da pagiži sen roliš Karjalan igähižiden rahvahiden keliden kaičendas. 

— Tehnologijoiden kehitoituz abutab ozutada meiden teleozutesid kut voib enambile rahvahile. Kelen kaičendan aktivistoile om tärged rata ühtes mugoižiden mehidenke, kudambad mahtaba, ozutesikš, säta kelen kaičendan priloženii telefonan täht vai klikutim kodikelel, vai än’kändai. Mö voim jagetas kelen kaičendan nügüdläižil mahtoil mehidenke toižiš regionoišpäi, sanub Anastasia. 

Rad mäni koumes sekcijas:”Venäman hengine jäl’gestuz”, ”IT-tehnologijad kul’turiž-keližes poles” da ”Norišton projektoiden tegemine”. 

Foruman lopištundan jäl’ghe ühtnikoile taritas ühtneda ”Mö olem ühtes”- Ühthižvenälaižehe rahvahaližiden kul’turiden festivalihe.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль