EtnoPRO-nuorisosessio starttasi Petroskoissa

EtnoPRO-nuorisosessio starttasi Petroskoissa

07.08.2023
Tänäpiänä Petroskoissa alko omua ruatuo EtnoPRO-nuorisosessio. Še yhistäy aktiivisie nuorie ihmisie Karjalan piirilöistä.
Yli 40 ihmistä Karjalan eri piiristä tuli opaštumah kehittämäh etnokulttuuritoimintua. 18+. Kuva: Uljana Tikkanen
Yli 40 ihmistä Karjalan eri piiristä tuli opaštumah kehittämäh etnokulttuuritoimintua. 18+. Kuva: Uljana Tikkanen

Elokuun 7.—10. päivinä Petroskoissa pietäh EtnoPRO-nuorisosessio. Šiih tuli yli 40 nuorta ihmistä Karjalan eri piiristä. Nellän päivän aikana nuoret aktivistit ruvetah ruatamah kolmen ekspertin Svetlan Kol’čurinan, Anna Tomčikin ta Jekaterina Jefremovan johtamissa ryhmissä ta käymäh entokulttuuritoiminnan kehittäjien luvennoissa.

— Session piätarkotukšena on kuččuo aktivista nuorisuo etnokulttuuritoiminnan kehitykšeh ta Karjalan kantakanšojen kulttuurikyšymykšien ratkaisomiseh, opaštua heitä ruatamah tällä alalla. Šemmoni sessio on ainutluatuni meijän tašavallašša, šano Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön spesialisti Aleksandra Anufrijeva.

Nuoret ihmiset ollah eri piirien etuštajina. Eryähät tultih sessijoh toiseh kertah, eryähät ollah ilosie ošallistumah enšimmäseh kertah.

— Tänä vuotena mie rupesin ruatamah nuorison kera. Miula on mukava tiijuštua, kuin kehittyä etnokulttuurista ruatuo nuorien kera, toivon, jotta tiälä mie šuan šemmosta kokemušta. Mie tulin Kalevalan piiristä ta miun kera on kakši neičyttä, kumpaset tänä vuotena lopetettih koulu, ka piätettih ošallistumah niise, šano Pervije-nuorisoliikkehen spesialisti Tatjana Grigorjeva.

Joka session päivänä on aktiivini ohjelma, kumpasešša luventojen ta opaššukšen lisäkši on kulttuuritapahtumieki – matkuštamini Kinnermän kyläššä ta ošallistumini Karjalaini kruuga -aktijoh. Tänäpiänä ošallistujat tutuššuttih eksperttiloih ta toini toiseh, jotta yštävälliseššä joukošša jatkua ruatuo.


Aihiešta voit lukie niise šuomekši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль