EtnoPro: issunnon tuloš on uušie projektija

EtnoPro: issunnon tuloš on uušie projektija

10.08.2023
Petroskoissa loppu EtnoPro-nuorisoissunto. Nellä päivyä aktiiviset nuoret paistih šiitä, kuin kehittyä etnokulttuuritoimintua.
Issunnon lopputilaisuošša ošallistujat šoitettih SkyLark-folkryhmän kera. Kuva: Uljana Tikkanen
Issunnon lopputilaisuošša ošallistujat šoitettih SkyLark-folkryhmän kera. Kuva: Uljana Tikkanen

Yli 40 nuorta ihmistä Karjalan eri piiristä šai uušie tietoja, kuin kehittyä etnokulttuuritoimintua. Issunnon aikana oli šujuvua bisnessie kehittäjien ihmisien esitykšie, jotta nuoret kačottih esimerkkie, kuin kehittyä omua asieta, kumpasen keškukšešša on etnokulttuurini komponentti.

— Viime vuotena myö pitimä nuorisoissunto enšimmäiseh kertah ta šaima toivomukšie, jotta jokahisella ošallistujalla olis mahollisuš kuunnella kaikkie pakinanpitäjie. Tänä vuotena kaikki ošallistujat ruattih yheššä, juohattajat autettih heitä valmistua projektija oikein. Šuaha n’euvuo voipi jokahiselta heistä, šano Karjalan piämiehen granttien fondin johtaja Jekaterina Isakova.

Lopputilaisuošša issunnon jäšenet esitettih issunnon aikana kekšinyijen projektien idejoja, kuin järještyä kouluissa etnoteatterija, kerätä nuorison etnoliittoja, kertuo enemmän karjalaisešta keittijöštä ta toisie. Joka ideja voipi šuaha kehityštä ta apuo toteuttamisešša. 

— Mie luulin, jotta ohjelmašša enemmän karjalan kieltä ta karjalaista kulttuurie tulou, ka oli enemmän projektiruatuo. Mie ošallissuin joukošša, kumpani kekši projektija, kuin kehittyä etnokulttuuritoimintua lapšien kešen, šano Vesläžed-folklorijoukon piäštökäš Marija Golovanova.

EtnoPro-issunnon lopušša oli järješšetty vaštautumini Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerin kera. Sergei Kiseljov vaštasi nuorien kyšymykših ta myönti ošallistujan toviššukšie. Hiän korošti, jotta aktiivisien nuorien käsissä on etnokulttuurini kehityš ta kaikista eniten šitä tarvitah piirilöissä.


Aihiešta voit lukie niise šuomekši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Kodima
Universitetan üläopenikoile tehtihe tundištoituz “Periodika”-painištonke
Tämbei Petroskoin universitetan baltianmeren suomalaižen filologijan kafedran üläopenikad tuliba tundištamhas “Periodika”-painištonke.
Karjalan Sanomat
Karjalan tulli: Suomi käännyttää Venäjällä rekisteröityjä autoja takaisin
Syyskuun 16. päivästä alkaen Venäjän ja Suomen rajan Karjalassa ylitti 86 Venäjän kilvissä olevaa henkilöautoa. Suomen tulli on käännyttänyt takaisin kahdeksan autoa.
Kodima
Lapsidenkacui Karjalaspäi tegihe ühthižvenälaižen konkursan laureataks
Petroskoin “Lumikello”-päivkodin lapsidenkacui Svetlana Kobeleva ühtni “Parahim kodikelen da literaturan opendai”-konkursaha i tegihe sen laureataks.
Karjalan Sanomat
Venäläisen jazzin historia yksiin kansiin
Karjalan filharmoniassa esiteltiin kirja nimeltä Jazz 100: Venäläisen jazzin vuosisata 1922–2022. Kirja jaetaan ilmaiseksi tasavallan musiikkioppilaitoksiin.
Kodima
“Kodiman” jubilejaks avaitihe “Heledad henged”-foto-ozuteluz
“Periodika”-painišos avaitihe vepsläižiden modkuviden ozuteluz. Se om omištadud “Kodima”-lehtesen jubilejale.
Karjalan Sanomat
Lentotilastot: Petroskoin lentoasema on palvellut yli 74000 matkustajaa
Eniten matkustajia eli yli 14 500 Petroskoin lentoasema palveli elokuussa.
Kodima
Oma Media -portal: koume vot internet-verkos
Neciš aigas saital oli paindud 6000 uzištod da enamba 700 kirjutest. Pigai planuitas avaita uded saitan sargad.
Oma Media
Портал Oma Media: три года в сети
За это время на сайте было опубликовано более 6000 новостных заметок и более 700 статей. В скором времени будут открыты новые разделы.
Oma Mua
Oma Media -portali: kolme vuotta verkošša
Kolmen vuuvven aikana portalilla oli julkaistu yli 6 000 uutista ta yli 700 artikkelie. Lähiaikana avatah uušie ošaštoja.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль