Etnokulttuurisen toiminnan tulokšet on ilmotettu

Etnokulttuurisen toiminnan tulokšet on ilmotettu

09.02.2023
Tänäpiänä Karjalan etnokeškukšien liitto ilmotti parahan etnoprojektin, etnomurtautumisen ta etnokeškukšen.
Priäžän piirin kakši järještyö voitti kilpailušša. Kuva: Uljana Tikkanen
Priäžän piirin kakši järještyö voitti kilpailušša. Kuva: Uljana Tikkanen

ECHO-liitošša ilmotettih perintehellisen jokavuotisen kilpailun tulokšet. Šiih oli šuatu 13 anomušta Belomorskin, Kalevalan, Karhumäjen, Aunukšen, Oneganrannan ta Priäžän piirilöistä šekä Petroskoin ta Koštamukšen kaupunkipiirilöistä.

Täh kilpailuh enšimmäistä kertua etnokeškukšien lisäkši šuatih ošallistuo yksityisyrittäjät, henkilöt ta hallintojärješšöt.

— Perintehellišešti myö valičemma kolme voittajua. Parahakši etnokulttuuri projektiksi valičemma parahan käytännöllisen kokemukšen. Parahakši etnomurtautumisekši šanomma järještyö jatkuvašta tulokkahašta ruavošta. Paraš etnokeškuš -nimen šuau še järještö, kumpani huomattavašti eistäy omua ruatuo. Ta tämmösinä tänä vuotena ollah: “Viena-šeura” enšimmäiseššä nominatijošša, “Karjalan kielen koti” — toisešša. Parahakši viime vuuvven etnokeškukšekši oli valittu Priäžän etnokeškuš, šano ECHO-liiton johtaja Svetlana Kol’čurina.

Kilpailun järještäjät pantih merkillä, jotta Viena-šeuran jäšenet omissetah äijän voimie ta aikua opaštumisella ta aina muanitah toimintah uušie jäšenie. Karjalan kielen koista oli šanottu, jotta šielä huolimatta vaikeukšista ta tapahtumista jatkutah paissa karjalakši ta opaštua kieltä. A Priäžän etnokeškuš valmisti parahan kilpailuanomukšen.

— Myö tarkkah kirjuttima kilpailuanomukšen ta šen aikana ymmärtimä, kuin šuurta ruatuo olima ruatan. Vuuvven paraš tuloš meilä on yhtehini joukko ta himo ruatua ielläh. Tänä vuotena kiinitämmä huomijuo Marija Melentjevan 100-vuotisjuhlakši. Šuunnitelmissa on äijän merkkipäivällä omissettuja tilaisukšie, šano Priäžän etnokulttuurikeškukšen johtaja Tatjana Seppänen.

Joka toiminnašša on kašvun ta šeisatukšen kaušija. Kilpailun pitäjät onniteltih voittajie ta toivotettih kaikilla entokulttuurijärješšöillä voittoja tulijissa kilpailuissa ta mäneššyštä jokapäiväseššä ruavošša.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Maailman TOP99 nähtävyyttä – Eremitaaši on parhaiden joukossa
Unkarin parlamenttitalo on ensimmäisenä maailman nähtävyyksien rankinglistalla.
Oma Mua
Šuihkulähtiet: uuši paikka perehlevolla
Petroskoissa šuunnitellah järještyä uuši paikka urheiluo ta lepuo varoin.
Karjalan Sanomat
Kohdeohjelmat Karjalassa – Kunnostushankkeisiin on myönnetty 200 miljoonaa ruplaa
Suurin osa rahoista käytetään paikallisten aloitteiden tukiohjelman toteuttamiseen.
Karjalan Sanomat
Investointihankkeet: Karjalassa avataan 10 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä
Tänä vuonna tasavallassa aletaan toteuttaa 25 investointihanketta.
Karjalan Sanomat
Teatterifantasiat: Tunnettu saksofonistien kvartetti esiintyy Petroskoissa tänään
Konsertin ohjelmisto tarjoilee harvinaista herkkua, Rossinin ja Piazzollan, Bizetin ja Hatšaturjanin, Straussin ja Mercuryn teoksia.
Kodima
Uden Venäman projektan aigan tehtihe videorolikad Karjalan igähižiš rahvahiš
Venäman Rahvahiden azjoiden federaline agenstv tegi ”Audiovizualine Venäman rahvahiden enciklopedii”, miččen pätegendan om starinoita igähižiš rahvahiš.
Karjalan Sanomat
Budjettimuutokset: menot kasvavat kahdella miljardilla ruplalla
Karjalan tasavalta on saanut Venäjän budjetista yli miljardi ruplaa apurahaa lisää.
Karjalan Sanomat
Kulttuuri-kansallishanke: Uudet soittimet ja laitteet hankitaan taidekouluihin
Kyseessä ovat Petroskoin Sinisalo-musiikkikoulu, Kemin piirin lasten taidekoulu ja Prääsän piirin kansallinen Kalaberda-taidekoulu.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль