Šanelu: paikallisešta kanšainväliseh aktijoh

Šanelu: paikallisešta kanšainväliseh aktijoh

20.04.2023
Tänä vuotena Karjalan- ta vepšänkielini šanelu kirjutettih 10. kertah.
Šanelun keškikentällä tuli 80 henkie. Kuva: Julija Veselova
Šanelun keškikentällä tuli 80 henkie. Kuva: Julija Veselova

Tänä vuotena Karjalan- ta vepšänkielini šanelu kirjutettih 10. kertah. Vuotena 2013 še oli pietty paikallisena aktijona ta kymmeneššä vuuvvešša tapahtuma kašvo kanšainvälisekši.

Perintehellini aktijo on omissettu Karjalan ta vepšän kirjakielen päiväkši, kummaista vietetäh 20. šulakuuta. Karjalan ta vepšän kielien opaštujat ta tietäjät kirjutettih šanelut koko netälin Karjalan tašavallašša, Leningradin, Vologdan, Tverin alovehella.

Kaikkieštah aktijoh oli ilmotettu 75 kenttyä, kumpasista keškini oli Petroskoin valtijon yliopiston tietokirjaštošša. Šielä kirjutettih šanelu karjalan kielen livvin, lyydin ta vienan murtehella šekä vepšän kielellä. Kentäh tuli 80 henkie.

Aktijon järještäjänä on Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö yheššä kanšalaisjärještöjen Karjalan Rahvahan liiton ta Vepšäläisen kulttuurin šeuran šekä Petroskoin valtijon yliopiston kera. Järještäjät ta partn’orien etuštajat tervehettih aktijon ošallistujie ta toivotettih hyvie tulokšie ta Karjalan kantakanšojen kielien šäilyttämistä.

— Tahon šanuo, jotta šanelun kirjuttamini on mahollisuš näyttyä, jotta karjalan ta vepšän kielet ollah kirjakielet ta kiinittyä šiih Karjalan eläjien huomijuo. Karjalan kantakanšojen kielillä voipi ta pitäy kirjuttua, šano folklorin tutkija, filologijan tietojen kandidatti, Karjalan Rahvahan liiton etuštaja Valentina Mironova.

Petroskoissa šanelun keškikentällä tekstit enšimmäiseh kertah luvettih ministerijön ruatajat: livviksi tekstie lukou kantarahvahien valtijontuven ta keškenäisen vaikutukšen kanšalaisjärještöjen kera ošašton johtaja Jelena Migunova, vepšäkši – šaman ošašton spesialisti Ol’ga Sobolenko.

— Še oli liikuttava tapahtuma, ka oli mukava olla uuvvešša roolissa. Oli äijän valmissušta, mie luvin tekstie monta kertua ta harjottelin šanuo šanoja tarkkah. Miušta tänä vuotena tekstit oltih melko vaikiet, ka toivon, jotta šanelun ošallistujat kirjutettih šanelu hyvin ta šuatih hyvyä mieltä, šano Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön spesialisti ta tekstin lukija vepšän kielellä Ol’ga Sobolenko.

Ošallistujien kešen šai nähä äijän uušie ihmisie ta tuttuja näköjä oliki.

— Mie olen kirjuttan šaneluo vuuvvešta 2019 joka vuosi, paičči vuotta 2020. Mie opaššuin livvin karjalua viime vuoteh šuaten, nyt opaššun šuomen kieltä. Pelkäsin, jotta tauon jälkeh oli vaikie kirjuttua, ka ei ollun niin, vaikka valičin šanelun lyydiksi. Teksti tuntu helpolta, šano šanelun monivuotini ošallistuja Alisa Andrianova.

Tänä vuotena vuotetah, jotta šaneluh ošallistuu yli 1200 ihmistä. Šanelun tulokšet ta tekstit ilmotetah šulakuun 27. päivän jälkeh. Kaikki uutiset aktijošta kaččokkua Šanelun VK-ryhmäššä.


Aihiešta voit lukie niise vepšäkši.


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Karjalan Sanomat
Matkailuala: Karjalasta on tullut suosittu viikonlopun lomakohde
Karjalan lisäksi monet venäläiset aikovat viettää pitkiä vapaapäiviä Kazanissa, Pietarissa, Sotšissa ja Anapassa.
Karjalan Sanomat
Moskovan metrossa tutustuu Karjalaan ja sen helmeen Ruskealaan
Karjalan tasavallan päivänä Moskovan metrossa avattiin Anton Juškon valokuvanäyttely.
Karjalan Sanomat
Tasavallan päivä: Karjala-laulu kuultiin rotundassa venäjäksi ja karjalaksi
Kansallisen teatterin näyttelijät onnittelivat tunnetulla laululla Karjalan tasavaltaa sen syntymäpäivänä.
Oma Mua
Uuši “Taival” on valmissettu painettavakši
Taival-kirjallisušlehti on valmissettu painettavakši.
Karjalan Sanomat
Karjalan kunnostus on fokuksessa – yli 170 aluetta kuntoon tänä vuonna
Karjalassa kunnostetaan vuosittain rantakatuja, puistoja, piha-alueita ja muita julkisia alueita. Vuonna 2024 tasavallassa toteutetaan lisää 176 hanketta.
Karjalan Sanomat
Arktinen alue: 27 Karjalan asutuskeskusta on Venäjän tukiasutuskeskusten luettelossa
Tukiasutuskeskuksissa aiotaan toteuttaa hankkeet, jotka edistävät maan sosiaali- ja talouskehitystä ja takaavat sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden.
Kodima
Piteriš pagištas Pohjoižen naižen roliš valdkundan da rahvazkundan elos
Koume päiväd Piteriš mäneb ezmäine Pohjoižen naižiden forum. Sen ühtnikoiden keskes oma vepsän rahvahan ezitajad-ki Karjalaspäi, Piterin da Vologdan agjoišpäi.
Karjalan Sanomat
Maidontuotanto saa valtiolta lisätukea
Venäjän maatalouden kehitysohjelmaan on tulossa neljä uutta alaohjelmaa. Tukea myönnetään maissin, vihannesten ja viljan viljelyyn sekä lypsykarjan hoitoon.
Karjalan Sanomat
Kulttuuritapahtumia taskussa – Petroskoissa on laadittu uusi matkaopas
Kesäisen Petroskoin reitit -matkaopas löytyy Petroskoin museoista, ravintoloista sekä lento- ja rautatieasemilta.
Karjalan Sanomat
Tasavallan päivä Pitkärannassa – Valmistelutyöt ovat täydessä vauhdissa
Parhaillaan Pitkärannassa korjataan katuja ja kunnostetaan julkisia alueita. Tänä vuonna Karjalan tasavalta täyttää 103 vuotta.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль