Vepsläine aktivist sai korktan azvznaman

Vepsläine aktivist sai korktan azvznaman

14.09.2021
Natalja Silakova sures rados vepsän rahvahan hüvüdeks da panendas igähižiden rahvahiden kaičendaha i kehitoitandaha sai ”Uskondas Pohjoižele”-medalin.
Vepsläine aktivist Natalja Silakova i Karjalan rahvahaližen i regionaližen politikan ministerstvan radnik Jevgenia Šustova pauklahjoičendan aigan. Kuva: Irina Sotnikova
Vepsläine aktivist Natalja Silakova i Karjalan rahvahaližen i regionaližen politikan ministerstvan radnik Jevgenia Šustova pauklahjoičendan aigan. Kuva: Irina Sotnikova

Joga voden Pohjoižen igähižiden rahvahiden ezinikoid da aktivistoid pauklahjoitas korktoil arvznamoil sures rados da panendas igähižiden rahvahiden kehitoitandaha. Täl vodel ”Uskondas Pohjoižele”-medalin sai vepsläine aktivine naine Natalja Silakova.

— Nece om varastamatoi azj minun täht, olen ihastusiš. Ved’ igähižiden rahvahiden kaičend nece ei ole vaiše ”Kalarand”-etnoparkan tegemine, pensijan samine vepsläižile i äi tošt, nece täudes om sur’ rad. Nece pauklahj anttas ei vaiše vepsän rahvahan kaičendas, pidab kaita kaik igähižed rahvahad, kudambad eläba Venämal. Pärad om siš, miše oppida zakonoid, tarkištelda niid da tehta taričendoid diskutiruitandan täht Pohjoižen, Sibirin i Edahaižen Pävnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden associacijaha, sanub Natalja Silakova.

Medalin ”Uskondas Pohjoižele” sädi Pohjoižen, Sibirin i Edahaižen Pävnouzman igähižiden vähäluguižiden rahvahiden associacii vodel 2009. Jo äi vot se anttas igähižiden rahvahiden ezinikoile, ekspertoile, kudambad kaičeba rahvahiden oiktuzid, aktivistoile, kudambad tegeba Pohjoižen rahvahiden elod paremba, niiden keskes joga voden oma vepsläižed-ki.  


LIŽIÄ AIHIES
Kipinä
Uzʾ vepsänkeline Kipinä-kulehtesen nomer varastab ičeze lugijoid
Ked oma supermehed? Äjak sanoid tedab popugai Ginesan kirjaspäi? Kut kirjutada peitvestižen sebranikale? Sen polhe lugekat udes Kipinä-žurnalan nomeras vepsän kelel.
Oma Mua
Karjalan kuuzi piirii suau abuden’goi etnokul’tuurizeh kehitykseh
On tietty Karjalan piirit, kuduat suajah abuden’gua etnokul’tuurizeh kehitykseh. Tänävuon kilvan fondas on kymmene miljounua rubl’ua.
Karjalan Sanomat
Suomi laajentaa viisumihakumahdollisuuksia
Viisumeja voivat hakea liikematkustajat ja kahden vuoden Suomen viisumin omistajat. Viisuminhaku alkaa viisumikeskuksissa 1. lokakuuta.
Oma Mua
Vanha pruasniekka on elvytetty Vuokkiniemeššä
“Kuokan kolkkajaiset” on perintehellini šyyšpruasniekka Vienan Karjalan kylissä. Arhippa Perttusen šiätijön Yhteinen Viena -projektin rajoissa Vuokkiniemeššä piettih netälinloppuo etnotyylissä.
Karjalan Sanomat
Abilympics odottaa kilpailijoita
Vammaisten ammattitaidon mestaruuskilpailuissa on tänä vuonna kolmetoista lajia virtuaalitodellisuuden suunnittelusta kirjo-ompeluun.
Karjalan Sanomat
Vaalit 2021: kansalaiset voivat äänestää kotona
Palvelun saamiseksi pitää lähettää hakemus paikalliseen vaalilautakuntaan. Hakemusten vastaanotto päättyy 19. syyskuuta.
Karjalan Sanomat
Suomi: Koronan beetamuunnos voi tehdä paluun
Suuri rokotekattavuus voi johtaa siihen, että rokotesuojaa kiertävät virusvariantit menestyvät tulevaisuudessa muita paremmin.
Kodima
Vepsläižed lapsed möst ozutaba ičeze mahtoid
24. redukud Vepsän fol’kloran keskuses, mi om Piterina agjan Vidl-küläs, mäneb Regionankeskeine vepsän kelen tundijoiden festival’-konkurs.
Karjalan Sanomat
Suomi: joka kymmenes mietti itsemurhaa kuluneen vuoden aikana
Korona-aikana 18–34-vuotiaiden mielenterveys on lukujen valossa ollut entistä kovemmalla koetuksella.

Oma Mua
Karjala – 101: Kalevalašša alko tašavallan uuši vuošišata
Kalevalašša tänäpiänä piettih Karjalan tašavallan 101-vuotisjuhlua. Pruasniekkah tuli korkeita vierahie koko Karjalašta.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana