Šoutjärven muzei tegihe koumele kuvale bohatambaks

Šoutjärven muzei tegihe koumele kuvale bohatambaks

02.10.2021
Vepsläine taidehpirdai Boris Prokazov lahoiči Šoutjärven muzejale koume ut kuvad. Nügüd’ muzejas kaičese kümne hänen kuvad.
Boris Prokazov adivoiš Šoutjärven muzejas. Kuva: Natalja Anhimova
Boris Prokazov adivoiš Šoutjärven muzejas. Kuva: Natalja Anhimova

eläb Moskvas, no kaikuččen voden tuleskeleb ičeze kodikülähä – Himjogehe. Hän ei unohta ičeze sebranikoid-ki – läz joga kerdan tuleb adivoihe Šoutjärven muzejaha. Necil kerdal hän lahjoiči muzejale koume ičeze kuvad.

— Ühten kuvan nimi om ”Kižanka”. Sil om kuvatud Änine lämiš mujuiš, randal om veneh. Toižel om kuvatud sur’ Dmitrii Solunskijan pühäkodi Kal’l’ol. Koumanz’ kuva om sur’, sen nimi om ”Ivanan mägi”. Kuval om čoma sügüz’, sen tagamal om pirdajan kodipert’, mitte seižub rindal pühäkodinke, starinoičeb kuviden polhe muzejan pämez’ Natalja Anhimova.

Boris Prokazov paksumba pirdab voimujul. Hän kuvadab kodiman londust oldes edahan sišpäi, Moskvas, otab süžetoid muštospäi da paneb niid kuvihe. Hänen kuvad om täuttud melil, emocijoil, miččihe kacujad kuti süveneba.


LIŽIÄ AIHIES
Kodima
Uz’ kirj: čomad sarnad vepsän kelel ihastoitaba lugijoid
”Vepsläine sarn”-festivalikš om paindud vepsläižen kirjutajan Natalja Silakovan uz’ kirj lapsiden täht. Kirjaha mülüb 13 sarnad vepsän kelel.
Karjalan Sanomat
Koronarajoituksia lievennetään – Urheilutoiminta on mahdollista ulkona
Määräyksen mukaan neljässä Karjalan piirissä voi järjestää urheilutapahtumia ja harjoituksia ulkona.
Karjalan Sanomat
Apua koronasta – Tasavallan tukipaketti luovutetaan yrityksille, joilla on laumasuojapassi
Liittovaltion tukipaketti tarjotaan yrityksille marraskuun alusta. Tähän mennessä laumasuojapassi on luovutettu 300 tasavallan yritykselle.
Karjalan Sanomat
VR-laitteilla kierrokselle Kansalliseen teatteriin
Petroskoilaiset teatterin ystävät pääsevät tutustumaan Kansallisen teatterin arkeen VR- lasien kautta.
Kodima
Karjalan ezinikad – 2021: superfinalaha putui 16 parahimad projektad
”Karjalan ezinikad – 2021”-konkurs jatktase. Superfinalaha putui 16 mest, niiden keskes Anna Anhimova-ki, kudamb ezmäižen kerdan ezitab vepsläižid konkursal.
Karjalan Sanomat
Suomen kielen viikko: kieltä ja kulttuurintuntemusta halukkaille
Meliorativnyin ja Järventakuisen kylän koulut ovat myös mukana Karjalan suomen kielen ja kulttuurin viikolla.
Karjalan Sanomat
Koronapandemia: Venäjällä on kehitetty Sputnik V-nenäsumutekoronarokote
Venäjän Generium-lääkeyhtiö aikoo aloittaa testaus ihmisille. Lääkeyhtiö jätti hakemuksen Venäjän terveysministeriölle kliinisten kokeiden suorittamiseksi.
Karjalan Sanomat
Lämmityskausi: polttoaineet on hankittu tarvittavassa määrin
Karjalan päämies Artur Parfentšikov kertoi Venäjän presidentin täysivaltaiselle edustajalle Luoteis-Venäjällä Aleksandr Gutsanille Karjalan valmiudesta lämmityskauteen.
Karjalan Sanomat
Kansan yhtenäisyyden päivä: juhlatilaisuuksia järjestetään verkossa
Kirjastot, kulttuuritalot, päiväkodit, musiikkikoulut tarjoavat kilpailuja, juhlatilaisuuksia, flashmobeja ja työpajoja kaupunkilaisille.
Kodima
Vepsän eposan henged pagižeškanziba franciaks
Opendai Franciaspäi Gijöm Žiber (Guillaume Gibert) kändi vepsläižen eposan francian kel’he.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana