“Kipinä” valmistautuu Uuteh vuoteh ta paistau piiraita

“Kipinä” valmistautuu Uuteh vuoteh ta paistau piiraita

16.11.2023
Piäsi ilmah karjalankielisen Kipinä-kuvalehen pimiekuun numero. Leheššä aina on äijän arvailtavua, luvettavua, leikattavua ta muistih pantavua.
Kipinä-kuvalehen pimiekuun numeron kanšikuvan luatijana on taiteilija Lidija Žukova / Ol’ga Ikkonen. 6+
Kipinä-kuvalehen pimiekuun numeron kanšikuvan luatijana on taiteilija Lidija Žukova / Ol’ga Ikkonen. 6+

Uuši vuosi on jo kynnykšellä. Kipinä-lehen pimiekuun numeron šivuja šeluallen šie löyvät pruasniekalla omissettuja šivuja: luvet Veikko Pällisen ta Ol’ga Mišinan runoja talvešta šekä Uvvet kuatančat -starinan, šuat tietyä karjalaisien lapšien talvihuviloista ta Kekristä — vanhašta karjalaisešta Uuvvešta vuuvvešta.

— “Kipinän” verekšen numeron avulla lapšet voijah valmistua heti kakši uuvvenvuuvven luajošta – hyvittelykortti Uuvvekši vuuvvekši šekä kirjaiskuori mukavua Panttileikkie varoin. A uuvven kuvalehen korissukšena on vuuvven 2024 kirkaš ta kaunis kalenteri, kumpasen piirušti taiteilija Mihail Solovjov, kertou “Kipinän” toimittaja Ol’ga Smotrova.

Šamoin kuvaleheštä šie löyvät mukavan starinan Urho-hiireštä ta Reppi-kiššašta, niät mitä karjalaini emäntä Prokoin Mašoi pitäy omašša lippahašša šekä opaššut paistamah dročon-piiruata. Ol’ga Smotrovan mukavašta Parandajien vezien mua -kirjutukšešta šie tiijuššat Karjalan šoista ta muanalasista vesistä. A Irina Zaitseva artikkelissah “Heposen kuva tuou onnie” kertou šiula Kiži-musejon uuvvešta Tulini heponi -näyttelyštä lapšilla.

Kuin ainaki “Kipinäštä” löytyy kiinnoštavie tehtävie ta aivopähkinöjä purtavakši.


LIŽIÄ AIHIES
Oma Mua
Vanha kylä: Ihmiset tiijetäh kulttuurie paremmin
Sortavalašša loppu Vanha kylä -etnofestivali. Še oli omissettu Kalevala -eeppisellä runoelmalla.
Oma Media
Финляндия предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Контрольно-пропускные пункты ”Париккала” и ”Инари” не работают уже в течение нескольких лет. Изначально погранпереходы были созданы для импорта российской древесины.
Karjalan Sanomat
Isänmaan puolustajan päivä VDNH-keskuksessa – Karjala onnittelee maan asukkaita
Venäjä-näyttelyssä pidetään juhlatilaisuus, jonka aikana tasavallassa varusmiespalveluksen suorittaneille miehille luovutetaan matkamuistoja ja lahjoja.
Karjalan Sanomat
Olisitko uskonut? – Ruskealasta maan alta löytyy jäägalleria
Pietarilaiset veistomestarit ovat kaivertaneet Kalevala-aiheiset hahmot maanalaisen järven jäälohkareista esiin. Tänään jäänveistofestivaali avataan marmoripuistossa.
Karjalan Sanomat
Piirimuseo uudistaa ilmeensä – Segežan museokeskusta alettiin modernisoida
Museokeskus varustetaan uusilla laitteilla ja tekniikalla Kulttuuri-kansallishankkeen tuella.
Oma Mua
Hahmot autetah ymmärtämäh Kalevalua
Tuiskukuušša Petroskoissa on juokšomašša Kalevala: hahmojen šelvityš -projektin marafoni.
Karjalan Sanomat
Lakiehdotus: Asuintaloissa toimivat kaupat siivoamaan kaupan edustan
Viranomaiset aikovat tehdä muutokset tasavallan lakiin ja velvoittaa vuokralaisia siivoamaan tilojensa lähellä olevaa aluetta.
Oma Mua
Muoti, šyömiset ta arvautukšet: Petroskoissa piettih luventojen ilta
Kanšainvälisenä muamonkielen päivänä Petrovskii-kulttuurikeškukšešša piettih luventojen ilta. Niistä voipi tiijuštua pohjoiskarjalaisešta puvušta, šyömisistä ta Karjalan arvautukšista.
Oma Media
СМИ: у владельцев российских автомобилей остался месяц, чтобы вывезти машину из Финляндии
В сентябре прошлого года финские власти запретили въезд зарегистрированных в России автомобилей.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana