Karjalan nuorison EtnoPRO-issunto jatkuu Petroskoissa

Karjalan nuorison EtnoPRO-issunto jatkuu Petroskoissa

10.08.2022
Karjalan eri piirien nuorison etnoissunto jatkuu Petroskoissa. Nuoret spesialistit tuttavuššutah kielen ta kulttuurin eistämiseh mediašša šekä kulttuurin, perinnön ta etnokulttuuriturismin popularisoinnin ta kehittämisen keinoih.
Periodika-kuštantamon johtaja piti opašretken issunnon jäšenillä. 18+ Kuva: Uljana Tikkanen
Periodika-kuštantamon johtaja piti opašretken issunnon jäšenillä. 18+ Kuva: Uljana Tikkanen

31 nuorta ihmistä Karjalan eri piirilöistä, viisi opaštajua ta kolme luventojen lukijua nellän päivän aikana ečitäh ta ajatellah uušie ta tehokkahie keinoja, mitein eistyä Karjalan kantakanšojen kielie ta kulttuurija. Tänäpiänä issunto oli virallisešti avattu, ka vielä eklein jäšenet käytih Kantele-talošša interaktiivisešša ohjelmašša ta tuttavuššuttih “Periodikan” toimintah.

Tämä issunto on järješšetty enšimmäistä kertua, alkuhpanijana on Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijö. 

– Tapahtuman pitämisen kyšymyš šynty jo ammuin. Myö tarvičemma uušie innokkahie ihmisie piirilöissä, jotta hyö kehitettäis kieltä ta kulttuurie paikoillah. Petroskoissa hyö vaštauvutah Periodika-kuštantamošša, kumpani tuli šuurekši mediakeškukšekši ta yhistäy Karjalan kanšojen kulttuurie ta kielie kehittäjie ta šäilyttäjie laitokšie ta kumpani voi tarita hyvie opaššušmahollisukšie, šano Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov.

Tänäpiänä nuorisoissunnon jäšenet alettih ruatuo omissa ošaštoissa ta tutuššuttih Karjalan taitomusejon LiguaMuseo-projektih. Opaššušohjelma jatkuu myöhäh iltah ta koko issunto loppuu piätinččänä, konša nuoret lähetäh Kintahan kyläh.


Aihiešta voit lukie niise šuomekši.LIŽIÄ AIHIES
Karjalan Sanomat
Kouluruokailu: Ilmaista lämmintä ateriaa tarjolla yli 70 000 oppilaalle
Syyslukukaudesta Donbassin pakolaisten lapset ja sijaisperheiden lapset saavat ilmaista ateriaa tasavallan kouluissa.
Karjalan Sanomat
Kansallishanke: liikunnan infrastruktuuri on kunnostettu 15 piirikoulussa
Urheilusaleissa on tehty peruskorjaus. Lisäksi on ostettu uusia urheiluvälineitä.
Oma Media
Fingrid: Зимой в Финляндии могут частично отключать электричество
Перебои с электроснабжением могут быть вызваны дефицитом электроэнергии в холодное время года.
Karjalan Sanomat
Hankekilpailuun otetaan hakemuksia — Voittaja saa kaksi miljoonaa ruplaa
Ei-kaupalliset järjestöt voivat saada avustuksia hankkeittensa toteuttamiseksi.
Karjalan Sanomat
Vapaaehtoiset keräsivät yli 50 pussillista roskaa Zaozerski-rauhoitusalueella
Asiantuntijoiden mukaan kaatopaikkoja tekivät metsässä kesäasukkaat.
Karjalan Sanomat
Digiministeriö julkaisi listan ammateista, joita ei koske osittanen liikekannallepano
Ministeriön listalle on koottu yli 190 tietotekniikka- ja viestintäalan ammattia.
Karjalan Sanomat
Venäjän EU-suurlähettiläs Karjalan senaattoriksi
Karjalaa Venäjän liittokokouksen ylähuoneessa edustaa entinen Venäjän EU-suurlähettiläs Vladimir Tšižov.
Oma Media
СМИ: Финляндия может построить забор на границе с Россией
Предполагается, что 200-километровый забор будет построен на юго-восточной границе Финляндии, где существует риск нелегальной миграции и самый большой трансграничный трафик.
Karjalan Sanomat
Karjalan päämies vannoi virkavalansa ja astui virkaan
Virallinen tilaisuus järjestettiin 26. syyskuuta Karjalan kansallisessa kirjastossa.
Karjalan Sanomat
Värtsilän mallikirjasto: lukijamäärä on kaksinkertaistunut
Taajaman kirjasto on hankkinut 4 000 uutta kirjaa, joista suuri osa on lasten ja nuorten kirjoja.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana