KIRJAT

KIRJAT

Edvard Aleksandrovič Gylling: Neuvošto-Karjalan enšimmäini johtaja
Keryäjät Juri Kilin ta Veronika Kilina
Kokomuš on omissettu Venäjän valtijon ta yhteiskunnan Neuvoštoliiton muutokšien aikakauven tunnetulla personalla. Arhiivamaterialien mukah on esitetty Edvard Gyllingin rooli Karjalan peruštamisešša, hänen ruato Karjalan työkommuunin ta Karjalan Autonomisen Neuvoštotašavallan johtajana. Painoš on omissettu leviellä lukijakunnalla, šiinä on tietoapparatti ta valokuvie.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Šovan leimuamat kohtalot
Keryäjät Galina Hanenko, Inna Nippolainen
Čalnan pos’olkan eläjien muisselmie Šuuren Isänmuallisen šovan vuosista. Šelittäjien artikkelijien luatijina ollah Svetlana Jalovitsina, Dmitrii Ikko ta Inna Nippolainen. Čalnan eläjien muisselmat on juattu eri temaattisih oših: “Evakointa Siperih”, “Šakšalaismiehitykšeštä Viroh ta Šuomeh”, “Kotirintamalla”. Kirja on painettu Zdorovje Karelii -hyvänluajintašiätijön rahotukšella Šovan leimuamat kohtalot -projektin rajoissa.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS FIN
Ikä 12+
Miäry print
Kačo on-line
Muajilmanšynnyn konsepti karjalaisissa runoissa
Marija Kundozerova
Tietomiehen tutkimuš on omissettu muajilmanšyntymisellä karjalaisissa eeppisissä runoissa. Tutkimuš pohjautuu kahen vuosišuan mittah kerättyh materialih käyttyän folklorin tutkimisen šuavutukšie. Šen kirjuttamisen aikana oli analisoitu runojen tekstijä, löyvetty miiffien lähtehie ta hahmojen šelitykšie. Painoš on tarkotettu kaikilla, ketä kiinnoššetah šuomelais-ugrilaiset kielet ta kulttuuri.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Karjalaisen kieliopin merkityš
Aleksandra Rodionova
Monografija on omissettu paikan, ajan, šyyn ta jälkitulokšen merkitykšien kieliopillisilla keinoilla. Tutkimukšešša on esitetty piäkategorijojen muoto-opillisie ta virkehopillisie rakentehie karjalan kielen kolmešša piämurtehešša: vienan, livvin ta lyydin.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS KAR
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Varlan mečän kučču
Pauši Lemnu
Kirja kerou kahešta taigan eläjäštä, kumpaset tilantehen tahošta jouvuttih vaikeimpih ološuhtehih yksinäh luonnošša, ympäröiväššä muajilmašša, loittona sivilisatijošta. Loppumatoin rakkahuš kotimuah, omistautumini perintehih, "rahvahan šalaisukšien" tieto, šyvin viisahuš tultih heijän luotettaviksi yštäviksi vaikiella tiellä
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Vanhan sarajan takana
Anna Sosnova
Runoja lapšilla ta Roštuon istorija -starina. Kuvittaja Jelena Krušel'nitskaja
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Keittijönškuapin starinoja
Ilja Polunitsin
Tunnetun lapšien kirjailijan Ilja Polunitsinin starinoja keittijönškuapin eläjistä. Kuvittaja Anastasija Trifanova.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 0+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Seiččie koivuu
Seiččemen vepsäläzen kirjuttajan runoloi vepsäkse da niilöin kiännökset ven'akse. Kiändäjänny on Oleg Mošnikov
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS VEP
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Lešet
Ortjo Stepanov
Ortjo Stepanovin Lešet-romani tuttavuštau lukijua vienankarjalaisen kylän eläjien kohtaloih šotavuosina ta šovan jälkeh. Še on Kotikunnan tarina -šarjan nelläš kirja. Šarjan enšimmäiset romanit kerrotah kylän elämäštä 1920-1941 vuosina.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Oletgo karjalaine? Karjalaine rokotus
Natalja Antonova
Kniigaine on moizih karjalazih niškoi, kuduat jo ei pietä karjalua kielenny, kudamanke maksau eliä, da kuduat ollah valmehet jättämäh sidä mennyöh aigah. Kirjuttai, Karjalan kielen Koin ruadai Natalja Antonova sanelou, mittuine karjalan kieli on tänäpäi, kui voibi opastuo sih libo säilyttiä omua kielineruo. Omien kuhkutuksien da nevvoloin ližäkse Natalja panou linkat karjalankielizih internet-resursoih. “Tämä kniigu on tarkoitettu niilöile, ket ei tietä, ku karjalan kieli on kirjukieli tänäpäi, ku kieles on uuttu sanastuo da resursua. On tarkoitettu niilöilegi, ket ei uskota karjalan kielen tulieh aigah da pietäh tärgiembäzenny opastuo rahvahienvälizih kielih”, sanou kirjuttai.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry pdf, print
Kačo on-line
ABČ Askel vastah
Natalja Antonova
Kniigu on sih nähte, kui voibi opastua lastu pagizemah karjalakse. Julgavo on tarkoitettu karjalua opastujien lapsien vahnembile, kieliaktivistoile, muamankielen opastajile da kaikile, ket ollah kiinnostunnuot karjalan kielen elavuttamizeh. Kniigah kuulujien praktiekoin, metoudiekoin, nevvoloin da ezimerkilöin avul lugii ellendäy, kui kiännyttiä karjalan kieli enne kaikkie omah pereheh, suau opastua omua lastu karjalan kieleh.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Kaksikieližuoh karjalan kielen kauti
Natalja Antonova
Kniigaine on kirjutettu pedagougien tiedodouhturin Jekaterina Protasovan luvendoloin da Suomen saamelazien materjualoin pohjal. Julgavo piäzi ilmah Karjalan Kielen Kodi -yhtistyksen prpojektan mugah Karjalan Sivistysseuran kannatuksel.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Kielipezä on elävy kielipruaktiekku
Natalja Antonova
Pienes kniigazes on sellitetty, mi on “kielipezä”, tämän kielenopastuksen tehnolougien hyvät puolet. On nevvuo, kui voibi perustua “kielipezä” libo kuhkuttua perustamah sidä.
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Karjalan Tazavallan karjalazien etosotsiualine da etnokul'tuurine kehitys: Karjalan tazavallan Karjalazien VIII Kerähmös algajen Kerähmössäh IX
Vladimir Brendojevan nimizen Täs synnynrannan minun algu -festivualin hantuzis pietyn konferensien materjualat
Painanduvuozi 2020
Kieli RUS
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Onni
Arto Rinne
Onni Eskolinista kertoja muisselmakokoelma šuomen ta venäjän kielellä
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS FIN
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Vienanmeren pomorien perintehellini kulttuuri: alkulähöt ta nykyaika
Luatijat: V.A. Vasiljev, I.G. Iljina, S.V. Koškina
Belomorskin Pomorien kulttuurikeškukšen monivuotisella toiminnalla omissettu kollektiivini monografija.
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Karjalan rahvahat: histouriellis-etnogruafiellizet oučerkat
Vastuaju toimittai I.J. Vinokurova
Tiedokogomus karjalazih, vepsäläzih da Oniegantagavon ven'alazih nähte
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Šomat šananpolvet
Luatijat: V.V. Rogozina, N.G. Zaiceva, O.J. Žukova
Vepšän kielen šananpolvet.
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS VEP
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Ripaskalinnut
Raisa Lardot
Šuomelaisen kirjailijan, kumpasen juuret ollah Šokšan kyläštä, muisselmie lapšuošta, toisešša muašša elämän enšimmäisistä vuosista, šiirtolaisien vaikiešta kohtalošta.
Painanduvuozi 2019
Kieli VEP
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Suomen kielen ičeksehopastundukniigu
T. Argutina-Islamajeva
Opastundukniigu on tarkoitettu niilöile, ket vaste vai ruvetah opastumah suomen kieldy da niilöile, ket jo opastutah kieldy da tarvitah ližiä harjaitustu
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS FIN
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Luvemma lyydiksi: lyydin alkeiskuršši
L. Aleksejeva, N. Koval'čuk
Oppikirja karjalan kielen pakinatuntija varoin (lyydin murreh).
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS KAR
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Miun harppaukšet karjalan kieleh: tverinkarjalan alkeiskuršši
I. Novak, I. Komissarova
Oppikirja CD-levyn kera.
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS KAR
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Vienankarjalan alkeiskuršši
Olga Karlova
Oppikirja. On tarkotettu niillä, ket alotetah opaštumah karjalan kielen vienan murrehta. Kirjan kannešša on CD-levy.
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS KAR
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Pagizemmo karjalakse
Olga Žarinova
Opastundukniigu. On tarkoitettu niilöile, ket ruvetah opastumah karjalan kielen livvin murrehtu. Kniigan kannes on CD-disku
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS KAR
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Liygii livvikse. Livvin algukursu
J. V. Ruppijeva
Opastuskniigu. Kniigah on kerätty opastusmaterjualoi (22 urokkua), kudamat avvutetah karjalan kielen livvin murrehtu opastujes. Kniigu on tarkoitettu niilöile, ket opastutah kieldy enzimästy libo tostu vuottu dai niilöile, ket jo maltetah kieldy.
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS KAR
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Mi mieleššä, še i kieleššä. Vepšäläiset šanalaškut ta šananpolvet
Luatija: O.J. Žukova
775 vepšäläistä šanalaškuo ta šananpolvie kiännettynä venäjäkši.
Painanduvuozi 2018
Kieli RUS VEP
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Suuri karjal-ven'alaine sanakniigu (livvin murreh)
T. Boiko
Sanakniigah kuuluu läs 18 000 sanua da sanondua. Sih kuuluu eri aloil enimite käytettävii sanoi, kui nygyaigazii, mugai vahnoi, kuulutahgi erähät paikannimet.
Painanduvuozi 2019
Kieli RUS KAR
Ikä
Miäry print
Petrozavodsk, Titov street 3., +7 8142 78 03 15.
Suuri ven'a-karjalaine sanakniigu (livvin murreh)
T. Boiko, L. Markianova
Suureh ven'a-karjalazeh sanakniigah kuuluu läs 20 000 ven'ankielisty sanua. Sanakniigu on tarkoitettu opastujile, joukkoviestimien ruadajile da kaikile, ket opastutah libo tutkitah karjalan kieldy.
Painanduvuozi 2018
Kieli RUS KAR
Ikä
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Venäjä-viena šanakirja
Luatijat: P. Zaikov, I. Novak, N. Pellinen, N. Arhipova, V. Karakina, G. Lettijeva, T. Medvedeva, M. Spitsina
Venäjä-viena šanakirja    
Luatijat: P. Zaikov, I. Novak, N. Pellinen, N. Arhipova, V. Karakina, G. Lettijeva, T. Medvedeva, M. Spitsina    Venäjä-viena šanakirja on enšimmäini šanakirja, min pohjana ollah vienan murtehet, mit ollah käytöššä šuurin ošin Karjalan tašavallan nykysen Kalevalan ta Louhen piirien alovehella.
Painanduvuozi 2018
Kieli RUS KAR
Ikä
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Venäjä-vepšäläini pakinašanakirja
Venäjä-vepšäläiseh pakinašanakirjah kuulutah vepšäläisen šanašton eniten käytettävät teemat. Joka teema on täyvennetty dialogiloilla, kumpaset autetah šyventyö teemah, šekä käytettävin šanašto.
Painanduvuozi 2018
Kieli RUS VEP
Ikä
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Kirjaimikko
Olga Smotrova
Karjalan kielen kirjaimikko runolois.
Painanduvuozi 2018
Kieli KAR
Ikä 0+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Liivin virret
A. Volkov
Kniigan perustehennu on Aleksandr Volkovan kolmeozaizel runol kirjutettu “Liivin virret”, kudai on kiännetty ven'an, vengrien, vepsän, komin, liivin, mansin, marin, mordvan, saamen, udmurtoin, suomen, hantin da eestin kielele.
Painanduvuozi 2018
Kieli RUS FIN KAR
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Karjalan nygyaigazen kanzallizen literatuuran antolougii
Luadii: N.V. Čikina
Karjalan nygyaigazen kanzallizen literatuuran antolougii    
Luadii: N.V. Čikina    Eri kirjuttajien da literatuurulajien kirjutuksii karjalan, vepsän da suomen kielel, myös vuvven 1991 jälles jullattuloi vallittuloi kiännöksii ven'akse.
Painanduvuozi 2018
Kieli RUS FIN KAR VEP
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Karjalua vienakši. Vienankarjalan alkeiskuršši
J. Karakin
Oppikirja. Kirjah on kerätty oppimaterialija (11 tuntie), kumpaset autetah opaštajua ta karjalan kielen vienan murtehen opaštujie (1. oppivuosi).
Painanduvuozi 2017
Kieli RUS KAR
Ikä 6+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Miettijä maisema: venäläini Šuomi ta šuomelaini Piiteri
Toimittaja Elina Kahla
Kirjašša on esitetty merkittävie, ka vähän tunnettuja vaiheita šuomelaisen ta venäläisen kulttuurien keškenäiseštä vaikutukšešta. Niistä kerrotah naisien kohtalojen prisman kautti: kuin šuomelaisešta tavallisešta talonpoikaisnaisešta ta kuulusašta runonlaulajašta Larin Paraskešta alkuan aristokrattih ta keisarinnan hovinaiseh Avrora Karamzinah šuaten, niin ni Piiterin naisista Anna Ahmatovašta ta Elena Gurošta.
Painanduvuozi 2017
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Latvajärven laulajat
Toimittaja Markku Nieminen, kiäntäjä Armas Mišin
Kirjah kuulutah Arhippa ta Miihkali Perttusien runojen alkutekstit šekä niijen viimeistelletyt venäjännökšet. Kirjan tarkotukšena on esittyä rahvahan elävyä lauluperinnehtä ennein "Kalevalan" ilmeštymistä ta šen jälkeh.
Painanduvuozi 2008
Kieli RUS KAR
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Oma mua on kuin omenankukka, vieraš mua on verenkarvani
U.S. Konkka
Kirja šisältäy inkerin-šuomelaisien šuorie muisselmie ahissukšista ta karkotukšista kanšallisuon mukah. Vuoteh 1956 šuaten heilä oli kielletty myöštyö kotipaikoilla Leningradin alovehella, missä heijän kantatuatot elettih monie vuosišatoja.
Painanduvuozi 2003
Kieli FIN
Ikä 18+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
“Kalevalan” runohuslähtehet
Eino Kiuru, Armas Mišin
Yhteine monogruafii ozuttau Kalevala-eepossua Elias Lönnrotan omannu literatuurutevoksennu, kuduah kuulutah karjalazien da suomelazien rahvahanrunohuon eri aijal roitut eri lajit
Painanduvuozi 2001
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Aikojen iänijä kuuntelen
Katri Korvela
Runoilija Katri Korvelan (Unelma Konkan kirjallini peittonimi) runokokomuš šuomen kielellä.
Painanduvuozi 1999
Kieli FIN
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Anna Vasiljevna Česnokovan kerdomuksii da itkuvirzilöi
Pertti Virtaranta
    Kogomukses on Pertti Virtarannan Pyhärven eläjäs Anna Česnokovaspäi kirjutettuloi tekstoi karjalan kielen lyydin murdehel. Kniigas ollahgi tekstoin kiännökset suomekse.
Painanduvuozi 1994
Kieli FIN KAR
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Akan suandu eepillizis runolois
Eino Kiuru
    Monogruafies kačellah Pohjolan kozičendurunuo, piähengien da kuvakielen alguperii, kuduat ollah kiini mifolougizes ajattelutavas da samal aigua omah luaduh ozutetah tovellistu elaigua. Kniigas ečitähgi yhtehizii aihieloi muailman rahvahanrunohuos, ezimerkikse, ven’an kozičendustarinois.
Painanduvuozi 1993
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Ikuni ikävä. Karjalaiset rituali-itut
U.S. Konkka
Kirjašša tutkitah karjalaisie rituali-itkuja niijen šisällön, toiminnan ta paikan kannalta hautajais- ta hiämenoissa. Lopušša tarkaššetah karjalaisien itkujen erikoisen kielikuvallisen kielen šynnyn proplemua.
Painanduvuozi 1992
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Muinasien vepšäläisien uartehie
S.I. Kočkurkina
Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tietomieš, istorijallisien tietojen tohtori S.I. Kočkurkina omistau kirjan muinasien vepšäläisien keškiaikasella istorijalla. Arheologisien, paikannimisien, kirjallisien lähtehien mukah tietomieš kertou heijän ainehellisešta ta henkelliseštä kulttuurista, käsitöistä, talouvellisista ta poliittisista šuhtehista Muinais-Venäjän Ladoga- ta Novgorod -kaupunkien kera.
Painanduvuozi 1990
Kieli RUS
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Meijän rovun pajoloi
Käriäjät Eino Kiuru, Nina Lavonen
Runonpajattajien Arhiippa da Miihkali Perttuzen rovun runoloin tiedokniigah kuuluu vuozinnu 1834-1967 kerättylöi runoloi. Tekstat ollah kirjutettu pajattajan kielel da ollah kiännetty ven'aksegi. Paiči tekstoi kniigas on sävelmien nouttiigi da sellityksii niilöih niškoi
Painanduvuozi 1985
Kieli RUS KAR
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Karjalan kanzan runot
Keriäjy Viktor Jevsejev
Kogomukseh kuuluu karjalazii runoloi algumuvvos, eri murdehil, ilmai ven'ankielisty kiännösty. Runoloin joukos on eepillizii da liirizii pajoloi, svuad'buitkuloi, ruadopajoloi, puhieloi da toizii runoloi.
Painanduvuozi 1976
Kieli KAR
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Kanzanruno - Kalevala
Toimittai Matti Kuusi
Kogomukseh kuuluu runoloi karjalan da suomen kielel, etnogruafiellizii materjualoi da tiedoloi runonpajattajis, kartoi da fotokuvii, vahnoi murrehsanoi da sanondoi.
Painanduvuozi 1975
Kieli FIN
Ikä 12+
Miäry print
On suadavu Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursumediakeskukses adresil: Petroskoi, Titovan piha, 3. Käyndyaigu sovi telefonas +7 8142 78 03 15.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana