Artur Parfentšikov: ”Hakkuita on lisättävä”

Artur Parfentšikov: ”Hakkuita on lisättävä”

Sergei Karpov
02.02.2024
Viime vuonna puunhankinta väheni Mujejärven piirissä 16 prosenttia edellisvuodesta. Se on vain 43 prosenttia sallitusta hakkuumäärästä.
Forest-Trevel-yhtiö saa Mujejärven piiristä metsäalueita investointihankkeelleen. Tämän mukaan se uudistaa sahansa Suojärvellä (kuvassa) ja rakentaa sahan Pinduiseen. Kuva: Karjalan lainsäädäntökokous
Forest-Trevel-yhtiö saa Mujejärven piiristä metsäalueita investointihankkeelleen. Tämän mukaan se uudistaa sahansa Suojärvellä (kuvassa) ja rakentaa sahan Pinduiseen. Kuva: Karjalan lainsäädäntökokous

Mujejärven piirin talous oli viime vuonna pääosin laskussa. Yritysten liikevaihto kasvoi tammi—marraskuussa kolme prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna yli 944 miljoonaan ruplaan. Piirin vero- ja maksutulot laskivat viime vuonna 11 prosenttia 115 miljoonaan ruplaan. Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit olivat tammi—syyskuussa enää 11 miljoonaa ruplaa, mikä on neljännes vuodentakaisesta tasosta.

— Vuonna 2022 Venäjän rautatieyhtiö investoi 25 miljoonaa ruplaa rautatieinfran kehittämiseen Orlan-kiskobussin liikenteen järjestämiseksi Lentieran ja Kostamuksen välillä. Sen takia investointien kokonaismäärä oli vuonna 2022 huomattavasti suurempi kuin viime vuonna, totesi Karjalan päämies Artur Parfentšikov verkkokokouksessa, jossa käsiteltiin Mujejärven piirin kehitystä. 

Toisaalta pk-yrittäjien ja itsensätyöllistäjien määrä piirissä kasvoi viime vuonna noin 17 prosenttia 656 henkilöön. Heistä 14 sai valtiontukea lähes 40 miljoonaa ruplaa liiketoimintansa kehittämiseen.

— Työllisyysviraston tuella seitsemän työtöntä aloitti yrittäjinä. Heille myönnettiin yhteensä yli 1,2 miljoonaa ruplaa tukea. Niin Mujejärvelle on avattu parturi-kampaamo ja ompelimo ja Volomaan puunpilkontayritys, kertoo Karjalan talousministeri Oleg Jermolajev. Virallinen työttömyys väheni viime vuonna prosenttiin. Nyt piirissä on 38 rekisteröityä työtöntä.

Yritys valmistaa vuosittain 1 500 kuutiometriä ikkunoita. Tehdas toimii kestävästi ja myy tuotteitaan muun muassa Pietariin.
Artur Parfentšikov, Karjalan päämies

Mujejärven piirin talouden keskeinen ala on puunhankinta. Nyt piirissä toimii kuusi vastaavaa yritystä. Niiden hallussa on metsäalueita, joiden hakkuupoten tiaali on 869 000 kuutiometriä puuta eli yli 80 prosenttia sallitusta hakkuumäärästä.

— Viime vuonna piirissä hakattiin 464 000 kuutiometriä puuta. Se on 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022 ja muodostaa vain 43 prosenttia sallitusta hakkuumäärästä, Parfentšikov sanoo.

Suurimman osan metsäalueista vuokraavat Segezha Group -yhtiöön kuuluvat yritykset. Hakattua puuta toimitetaan pääasiassa yhtiön yrityksiin.

Lisäksi piirissä toimii Okonnyi brus Karelii -puunjalostustehdas. Se sijaitsee Volomassa ja valmistaa männystä lautoja, liimahirsiä ja ikkunoita.

— Yritys valmistaa vuosittain 1 500 kuutiometriä ikkunoita. Varsinaisena puun toimittajana on Segezha Group -yhtiö. Tehdas toimii kestävästi ja myy tuotteitaan muun muassa Pietariin, Parfentšikov kertoo.

Hänen mukaansa piirin metsäteollisuuden kehitysnäkymät liittyvät Segežan sellu- ja paperitehtaan uudistushankkeeseen, jonka avulla paperintuotanto on kasvanut.

Hanketta varten tehtaalle aiotaan myöntää tänä vuonna piiristä lisää metsäalueita.

— Lisäksi piirissä on valittu metsäalueita Forest-Trevel-yhtiön hankkeelle. Tämän mukaan uudistetaan saha Suojärvellä ja rakennetaan saha Pinduiseen. Hankkeen investoinnit ylittävät kaksi miljardia ruplaa, Parfentšikov sanoo.

Paikan valinta johtuu logistiikasta ja siitä, että Tulvojasta on löytynyt sopiva tontti pohjavesilähteineen
Oleg Jermolajev, Karjalan talousministeri

Mujejärven piirihallinnon mukaan huonot tiet ovat piirin pääongelma. Viime vuonna piirille myönnettiin Karjalan tierahastosta tasavallan teiden ja siltojen huoltoon ja korjaukseen 111 miljoonaa ruplaa. Tänä vuonna siihen myönnetään yli 290 miljoonaa ruplaa.

— Vuonna 2023 peruskorjattiin 16 kilometrin pituinen tieosuus ja sillä sijaitseva silta joen yli Kuola-valtatie—Tiiksi—Lietmajärvi—Kostamus— valtakunnanraja-tiellä.

Kuluvana vuonna on tarkoitus korjata tieosuus Ontajärven tiellä, kertoo Karjalan päämies Artur Parfentšikov.

Hänen mukaansa Mujejärven piiri on suuri ja sen tiet ovat hyvin pitkiä, joten niiden korjaukseen tarvitaan miljardeja ruplia. Koska piirin asukasluku on pieni, alle 8 000 asukasta, teiden korjaukseen on vaikea saada suuria rahoja Venäjän budjetista.

— Olemme järjestäneet kiskobussin liikenteen Lentieran ja Kostamuksen välillä. Mielestämme se ratkaisee jotenkin huonojen teiden ongelmaa, Parfentšikov sanoo.

Piirissä on muitakin ongelmia. Muun muassa osa kunnallistalouden ja sosiaalialan kohteista kaipaa peruskorjausta. Parfentšikovin mielestä ongelmien ratkaisemiseen on syytä käyttää aktiivisesti hyväksi sitä, että Mujejärven piiri on lisätty Venäjän raja-alueiden listalle. Nämä alueet voivat saada ensisijaisesti tukea sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Hotelli Sukkajärvelle ja lomakeskus Himolaan

Mujejärven piirillä on lupaavat näkymät myös kalanviljelyssä ja matkailussa. Piirissä toimii vakaasti kuusi kalanviljelylaitosta. Viime vuonna ne kasvattivat noin 1 200 tonnia kirjolohta, mikä vastaa suunnilleen edellisvuoden tasoa.

— Lisäksi Arkadija-kalanviljelylaitos aloitti viime vuonna toimintansa Unusjärvellä Mujejärven piirissä, kertoo Karjalan päämies Artur Parfentšikov.

Piirissä toimiva Loisto-kalanviljelylaitos on aloittanut investointihankkeensa, jonka avulla rakennetaan kalankasvattamo Karhumäen piirin Tulvojaan.

Tehtaan pitää valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

— Paikan valinta johtuu logistiikasta ja siitä, että Tulvojasta on löytynyt sopiva tontti pohjavesilähteineen, sanoo Karjalan talousministeri Oleg Jermolajev.

Mujejärven piirin matkailijamäärät kasvoivat viime vuonna 11 prosenttia yli 10 000 henkeen. Kasvu lisääntynee lähivuosina, koska viime syksynä piiriin on perustettu Vuottovaaran kansallispuisto.

Sen johdosta nyt piirissä toteutetaan kahta investointihanketta.

— Rešenije-yhtiö rakentaa hankkeessaan hotellin, vierastaloja ja levähdyspaikkoja matkailijoille. Se on lunastanut piirihallinnolta entisen päiväkodin ja lämmityslaitoksen tontteineen Sukkajärvellä. Gimoly Trofi -yhtiö aikoo  rakentaa lomakeskuksen Himolaan. Sitä varten se on lunastanut entisen terveysaseman ja tämän tontin, Parfentšikov kertoo.


LIŽIÄ AIHIES
Karjalan Sanomat
Salaatin tuottaja laajentaa tuotantoa
Uudessa kasvihuoneessa salaattia kasvatetaan ajanmukaisella ympäristöystävällisellä menetelmällä ilman maaperää.
Karjalan Sanomat
Kiviteollisuuden panos talouteen kasvaa
Viitenä viime vuotena Karjalan kiviteollisuuden verotulot ovat melkein kolminkertaistuneet. Viime vuonna veromaksut kasvoivat noin 15 prosenttia vuodentakaisesta.
Karjalan Sanomat
Teollisuustuotanto jälleen kasvussa
Vuoden 2022 laskun jälkeen Karjalan teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna melkein prosentin. Suurinta kasvua oli koneiden ja laitteiden, kemikaalien ja metallituotteiden tuotannossa.
Karjalan Sanomat
Talouden investoinnit kasvussa
Puudosin piirin suurten ja keskisuurten laitosten investoinnit lähes kolminkertaistuivat viime vuonna vuodentakaisesta. Nyt piirissä toteutetaan muutamaa suurta hanketta.
Karjalan Sanomat
Parfentšikov: ”Talous kasvaa pakotteista huolimatta"
Venäjä-pakotteista huolimatta Karjalan talouden investoinnit ovat kasvaneet tänä vuonna. Yrittäjät ovat investoineet niin suuriin kuin pieniin hankkeisiin.
Karjalan Sanomat
Talous toipumassa kriisistä
Tammi–syyskuussa 2023 Karjalan talouden pääalojen tuotantoindeksi saavutti melkein viimevuotisen tason. Asukkaiden reaalipalkka kasvoi yli kuusi prosenttia ja vähittäiskaupan liikevaihto noin kahdeksan prosenttia.
Karjalan Sanomat
Vienanmeren ruskolevistä ravintolisiä ja kosmetiikkaa
Loppuvuoteen 2025 mennessä Kontupohjan piirissä käynnistetään tehdas, jossa valmistetaan ravintolisiä ja kosmetiikkaa Vienanmeren ruskolevistä.
Karjalan Sanomat
Matkailualan verotulot kasvoivat yli puolella
Karjalan talousministeriön arvioiden mukaan Karjalassa kävi viime vuonna 1,3 miljoonaa matkailijaa ja niiden määrän odotetaan kasvavan.
Karjalan Sanomat
Marjat tuovat hyötyä tabletteinakin
Karjalassa tuotetaan uusia ravintolisiä. Tabletit sisältävät 65 prosenttia puolukkaa ja mustikkaa.
Karjalan Sanomat
Jättiyhtiö jälleen voimiensa tunnossa
Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti lisäsi vientiään viime vuonna muutaman kuukauden kestäneestä lamasta huolimatta.
Kirjuttauvu
Rekisteröintä
Peittošana
Hyväkšy peittošana