Tietoala tuli lähemmäkši lapšilla ta aikuhisilla

Tietoala tuli lähemmäkši lapšilla ta aikuhisilla

11.10.2021
Karjalan tietokeškuš 75-vuotisjuhlan rajoissa vietti tilaisukšie, kumpasih voitih käyvä kaikki tietoalah ta tutkimukših kiinnoštunuot ihmiset.
Avonaisien ovien päivänä tietokeškukšen vierahat käytih kolmešša näyttelyššä, yheššä laboratorijašša ta kuunneltih nellä lyhyttä luventuo.  6+ Kuva: Uljana Tikkanen
Avonaisien ovien päivänä tietokeškukšen vierahat käytih kolmešša näyttelyššä, yheššä laboratorijašša ta kuunneltih nellä lyhyttä luventuo. 6+ Kuva: Uljana Tikkanen

Šajekuun 9. päivänä Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškuš avasi ovet kaikilla halukkahilla. Petroskoilaisie tuttavuššettih keškukšen tietomiehih ta toimintah.

Šuovatan ohjelma alko Karjalan kallivopiirrokšet -näyttelyn avajaisista. Svetlana Georgijevskajan luatimat kallivopiirrokšien kopijot muššalla riissupaperilla ollah esillä Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin aulašša.

– Karjalan kaikki alovehet, missä vielä voitais löytyä kallivopiirrokšet, ei olla tarkkah tutkittu. Moušot myö löyvämmä vielä uušie piirrokšie. Toisena šuurena tehtävänä on tutkie Onegan kallivopiirrokšie, kumpaset ollah vejen alla, kerto arheologi, kallivopiirrokšien tutkija Nadežda Lobanova näyttelyn avajaisissa.

Šen jälkeh vierahie kučuttih Meččäinstituutin laboratorijah. Instituutin himikko Anna Klimova kerto, mitein laboratorijašša tutkitah vejen, muan, kašvien mallija ta mimmosie himija-ainehie niissä on. Tutkimukšien tulokšet voijah kertuo, esimerkiksi, muan ijäštä tahi ympäristön ekologijan tilantehešta.

Niise vierahat kurkissettih näyttelyššä, kumpani kertou mitä ta missä Karjalan ošašša tutkitah nyt ta geologijan instituutin musejošša. Avonaisien päivän ohjelma toisella puolella kaikkie kučuttih kuuntelomah luventoja, niitä šuau nytki nähä internetissä tietokeškukšen Youtube-kanavalla.

Tietomiehet kiitettih kaikkie ošanottajie, jotta hyö löyvettih aikua netälinloppuna tutuštuo tietokeškukšeh lähemmäkši. Tapahtuman vierahat omašta puolešta oltih oikein tyytyväiset, jotta hyö ta heijän lapšet niin hyövyllisešti vietettih šuovattua ta tiijuššetih äijän mukavua Katjalašta. 


Lisää aiheesta
Karjalan Sanomat
Maitokiista: lopullista ratkaisua ei ole löytynyt
Lokakuun alusta kestänyt maitokiista ei ole saanut pisteen tänään pidetyssä neuvottelussa, johon osallistui Karjalan maatilojen, meijerien ja maatalousministeriön edustajia.
Karjalan Sanomat
Kalevalasta kertovat tasavallan asukaat – Virtuaaliset kierrokset ovat Karjalan kartalla
Interaktiiviselle kartalle on merkitty Karjalan asukkaiden tekemät videot Kalevala-eepoksesta.
Kodima
Tähtaztedon navedijoiden klub kucub adivoihe
Lapsil om voimuz tundištadas tähtaztedonke Petroskoin üläopišton opendajiden abul.
Karjalan Sanomat
Pomorien koulu: nuoret tutustuvat perinteiseen elinkeinoon
Petroskoin Poljarnyi Odissei -merikeskuksen avaama laivanrakennus- ja merenkulkukoulu on yhdistänyt oppilaita.
Karjalan Sanomat
Helppo animaatio, jonka lapset osaavat tehdä itse
Kižin museon animaatiostudio aloittaa tänään toimintansa. Työpajan aikana toteutetaan hauska animaatio.
Karjalan Sanomat
Hanke edistää museoiden palveluja – Aunuksen kansallismuseo on mukana
Luoteis-Venäjän museot saavat mahdollisuuden lähettää informaatiota kulttuuritapahtumista Venäjän ja ulkomaiden matkailuneuvontakeskuksille ja matkatoimistoille.
Karjalan Sanomat
Junaliikenne Suomesta Venäjälle voi alkaa vuoden loppuun mennessä
Suomi neuvottelee parhaillaan Venäjän rautateiden ja viranomaisten kanssa, jotta Allegro-junien liikennöinti Vainikkalan kautta alkaisi joulusesonkiin mennessä.
Kipinä
Kipinän uusi muoto: toimitus kuvaa videolehteä julkaisun 35-vuotisjuhlaksi
Syksyllä 2021 lastenlehden toimittajat ovat alkaneet valmistaa videomateriaalit, jotka tulevat filmin perusteeksi.
Медиaцентр
Петрозаводчане познакомятся с финно-уграми России
Дни родственных финно-угорских народов пройдут в Ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов Республики Карелия.
Oma Mua
Kižis voibi kuduo kangastu
Kižin muzeis Petroskoil terväh ruvetah ozuttamah kangahankuvondua karjalan kielel. Muzein ruadajien mieles on yhtenjytyi tärgei säilyttiä vahnoi ruadoloi, taboi da karjalan kieldygi.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana