Karjalaisien X kerähmö pietäh Petroskoissa enši vuotena

Karjalaisien X kerähmö pietäh Petroskoissa enši vuotena

21.12.2023
Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša paistih tulijašta X Karjalaisien kerähmöštä.
Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon ruavon aikana. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön VK-šivu
Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon ruavon aikana. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön VK-šivu

Petroskoissa vietettih Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton vuuvven 2023 viimeni issunto. Šen piäaiheina oltih IX Karjalaisien kerähmön piätökšen kohtien toteuttamini vuotena 2023 šekä valmistautumini X Karjalaisien kerähmöh. Issunnon vetäjänä oli Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov. 

Enši vuuvven 20.–21. šyyškuuta Petroskoissa pietäh X Karjalaisien kerähmö. Še miäryäy uušie tehtävie karjalaisien etnokulttuurista ta etnososialista kehityštä varoin. Valmistautumisešta täh tärkieh tapahtumah kerrottih Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantarahvahien valtijontuven ta keškenäisen vaikutukšen kanšalaisjärještöjen kera ošašton piälikkö Jelena Migunova ta IX Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Raisa Samodajeva. Heijän šanojen mukah, kohta peruššetah työryhmä, kumpani rupieu šuunnittelomah Kerähmön kakšipäiväistä ohjelmua.

— Tavan mukah Kerähmön ruato keštäy kakši päivyä. Enšimmäisenä päivänä vietetäh šuuri plenarikokouš, a toisena päivänä pietäh sektijojen issuntoja eri teemojen mukah, kerto Jelena Migunova.

Kerähmöh ottau ošua noin 100 henkie – 65 delegattie Karjalan eri piirilöistä šekä vierahat Tverin ta Leningradin alovehilta ta Piiteristä. Toimenpivon valmissuštyöt ta järješšyš šuoritetah Karjalan tašavallan piämiehen granttifondin kannatukšella, kummaista šai Karjalan Rahvahan Liitto Karjalaiset nykymuailmašša: yhteiskunta, kieli, kulttuuri -projektin toteuttamiseh.

Šamoin karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša Jelena Migunova šaneli IX Karjalaisien kerähmön piätökšen kohtien toteuttamisešta. Hiän korošti, jotta Karjalan kantakanšojen etnokulttuurisen kehitykšen eistämini on yksi tašavallan hallitukšen tärkeistä työaloista. Tällä alalla toimintua toteutetah muun muašša IX Karjalaisien kerähmön piätökšen peruštehella luajitun tiekartan mukah. Jelena Ivanovna kerto tämän toimintašuunnitelman toteuttamisen tärkeimmistä tulokšista vuotena 2023. 

— Tašavallašša eläjien karjalaisien, vepšälaisien ta šuomelaisien kanšalliskulttuurin elvyttämisekši, šäilyttämisekši ta vapuakši kehittämisekši toteutettavien toimenpitojen toteuttamisekši Karjalan tašavallan piämiehen granttifondi kannatti kahekšan projektie yli 8,4 miljonilla rupl’ua.

Jelena Ivanovna kerto karjalan kielen oppikirjojen valmistamisešta kouluja varoin, kielikurššiloista, kumpasie vietetäh kieliresurssikeškukšen tiloissa šekä monista toisista tärkeistä toimenpitoloista.


Lisää aiheesta
Karjalan Sanomat
Isänmaan puolustajan päivä VDNH-keskuksessa – Karjala onnittelee maan asukkaita
Venäjä-näyttelyssä pidetään juhlatilaisuus, jonka aikana tasavallassa varusmiespalveluksen suorittaneille miehille luovutetaan matkamuistoja ja lahjoja.
Karjalan Sanomat
Olisitko uskonut? – Ruskealasta maan alta löytyy jäägalleria
Pietarilaiset veistomestarit ovat kaivertaneet Kalevala-aiheiset hahmot maanalaisen järven jäälohkareista esiin. Tänään jäänveistofestivaali avataan marmoripuistossa.
Karjalan Sanomat
Piirimuseo uudistaa ilmeensä – Segežan museokeskusta alettiin modernisoida
Museokeskus varustetaan uusilla laitteilla ja tekniikalla Kulttuuri-kansallishankkeen tuella.
Oma Mua
Hahmot autetah ymmärtämäh Kalevalua
Tuiskukuušša Petroskoissa on juokšomašša Kalevala: hahmojen šelvityš -projektin marafoni.
Karjalan Sanomat
Lakiehdotus: Asuintaloissa toimivat kaupat siivoamaan kaupan edustan
Viranomaiset aikovat tehdä muutokset tasavallan lakiin ja velvoittaa vuokralaisia siivoamaan tilojensa lähellä olevaa aluetta.
Oma Mua
Muoti, šyömiset ta arvautukšet: Petroskoissa piettih luventojen ilta
Kanšainvälisenä muamonkielen päivänä Petrovskii-kulttuurikeškukšešša piettih luventojen ilta. Niistä voipi tiijuštua pohjoiskarjalaisešta puvušta, šyömisistä ta Karjalan arvautukšista.
Oma Media
СМИ: у владельцев российских автомобилей остался месяц, чтобы вывезти машину из Финляндии
В сентябре прошлого года финские власти запретили въезд зарегистрированных в России автомобилей.
Karjalan Sanomat
Kaasu tulee Jessoilaan – Verkoston rakentaminen alkaa toukokuussa
70 kilometrin pituinen kaasuverkosto mahdollistaa muun muassa Besovetsin, Tšalnan ja Säämäjärven kiinteistöjen siirtämisen maakaasun käyttöön.
Karjalan Sanomat
Äiti ja lapset kansallispuvuissa: Valokuvakilpaan kutsutaan äitejä ja lapsia
Kansainvälisen kilpailun tavoitteena on näyttää Venäjän, IVY: n maiden ja ulkomaiden kansojen kansallista sävyä valokuvan kautta.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana