Kalevala open: kodvi ičeiž tedod eposan polhe

Kalevala open: kodvi ičeiž tedod eposan polhe

20.09.2021
Festivalʾ, miččen nimi om ”Kalevala open” mäneb Petroskoiš sügüzʾkus. Sen ühtnikoid varastada stolvändod, lekcijad, kvestad da melentartuižed vastused.
Stolvänd voib abutada notištole tedištada enamba Kalevalan polhe. 6+ Kuva: Irina Rinkevič
Stolvänd voib abutada notištole tedištada enamba Kalevalan polhe. 6+ Kuva: Irina Rinkevič

Petroskoin eläjad voiba mänetaba kaksʾ päiväd ”Kalevala”-eposanke. 25.-26. sügüzʾkud Karjalan pälindas mäneb ”Kalevala open”-festivalʾ. Programmas om äi melentartuižid vastusid da vändoid ”Kalavala”- eposan pohjal. Runopajatajiden voibištelend, ozutelused da kvestad oma melʾhe kut lapsile, muga aigvoččile ristiutile-ki.

― ”Kalevala open” – nece om projekt, mitte zavodihe vodel 2016. Nügüdehesai se radab i ozutab, miše ristituile om melentartušt sada tedoid Kalevalan polhe vändoiden abul, tundištadas eposan hengidenke, pagišta sen polhe. Nügüdʾ nece projekt möst zavodihe ičeze radod, sanub prjoektan ohjandai Irina Rinkevič.

Nece prjoekt om tehtud Karjalaižiden runoiden vodeks. Sen pätegend om siš, miše ozutada norištole, miše lugeda Kalevalad om melentartušt da tarbhašt.

― Meiden slogan om ”Lugekat Kalevalad. Nece om melentartuižemb, mi tundub”. Mö starinoičem Kalevalas aktivižes, melentartuižes formas norišton täht. “Pohod za Sampo”- stolvänd nece on meiden päsatuzʾ. Nügüdʾ om jo tehtud videovänd sen pohjal, homaičeb Irina Rinkevič.

Miše kirjutadas festivalihe, pidab kirjutada se ohjandajale Vkontakte- socialižes verkos.Lisää aiheesta
Kodima
Sur’ etnografine diktant: Rahvahid om äi - ma om üks’
Rahvahid om äi - ma om üks’ - mugoine lozung om Surel etnografižel diktantal. Täl vodel nece akcii mäneb 3-7. kül’mkud online - formatas.
Karjalan Sanomat
Hanke: Kyykän pelaamista opetetaan esikoululaisille
Hankkeen osallistujat järjestävät kyykkäpelin työpajoja ja kilpailuja Petroskoissa, Aunuksessa, Karhumäessä, Suojärvellä ja Pietarissa.
Karjalan Sanomat
Ekoteknopuisto: hankkeen julkinen käsittely alkoi
Jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen huolestuttaa Äänisenrannan piirin asukkaita. He ovat esittäneet kysymyksiään viranomaisille.
Oma Mua
Vottovuara jiäy tašavallan omaisuoh
Karjalan piämieš luati piätökšen lopettua Vottovuaran muapalojen nuijakaupan. Niitä ei anneta yksityisomaisuoh, ka jätetäh tašavallalla.
Kipinä
Puškinan kart: Norišt voib kävuda Šoutjärven vepsän muzejaha
Karjalan Rahvahaližen muzejan filialad ühtneba ”Puškinan kart”- programmaha. Üks’ niišpäi om Šoutjärven muzei.
Oma Mua
VR-opašretki šynnyttäy uušie tuntehie
Karjalan kanšallini teatteri on valmistan uuvven virtualisen opašretken. Šen aikana vierahie tuttavuššetah Golom’anoje plam’a -näytelmäh ta šen valmisteluh.
Karjalan Sanomat
Budjetti: lisää rahoitusta myönnetään sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Tasavallan budjetin menot ja tulot kasvavat 147 miljoonaa ruplaa liittovaltion apurahojen ansiosta.
Karjalan Sanomat
Valtiontuki: 300 työtöntä saa apurahaa yrityksensä perustamiseen
Aloittelevat yrittäjät perustavat yrityksensä rakennus-, opetus- ja kuljetusaloilla.
Oma Mua
Mustomerki runonpajattajale nygöi Suojärvesgi
Suojärveläzet ičeväil azetettih mustomerki oman čupun runonpajattajile Karjalazien runoloin vuvven hantuzis.
Karjalan Sanomat
Terveydenhuolto: Petroskoin lääketieteellisen opiston yksikkö avattiin Kostamukseen
Opetusryhmässä tulee opiskelemaan 38 nuorta. Ensi vuonna aiotaan avata lisää kaksi opetusryhmää, joissa nuoret opiskelevat sairaanhoitajiksi.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana