Mie toivon myöštyö

Mie toivon myöštyö

Irina Zaitseva
17.05.2021
Kanšallisešša musejošša esitettih kirja liäkäristä Anatolii Martinovista. Kirjan luatijana on Valentina Sukotova, Oneganiemi-kanšalaisjärještön johtaja, ihmisoikevukšien puoluštaja, Anatolii Martinovin yštävä ta apulaini.
Emilija Slabunova (vaš.) kiitti Valentina Sukotovua šuurešta työštä Anatolii Martinovin nimen ikuistamisen hyväkši. Kuva: Irina Zaitseva
Emilija Slabunova (vaš.) kiitti Valentina Sukotovua šuurešta työštä Anatolii Martinovin nimen ikuistamisen hyväkši. Kuva: Irina Zaitseva

Oraškuun 13. päivänä Karjalan Kanšallisešša musejošša esitettih kirja “Anatolii Martinov. Mie toivon myöštyö”. Še kertou tunnetušta karjalaisešta liäkäristä, tietomieheštä, opaštajašta ta runoilijašta Anatolii Martinovista.

Tilaisuoh otettih ošua Karjalan tašavallan lakienluajintakokoukšen deputatit Emilija Slabunova ta Leonid Liminčuk, Petroskoin yliopiston etuštajat, Anatolii Martinovin opaštujat, yštävät, työkaverit, potilahat, lehtimiehet.

– Muissan Anatolii Martinovie mainivona liäkärinä, viisahana opaštajana, omua muata rakaštajana, hyvänä ta kirkkahana ihmisenä. Kirjan ideja šynty vuotena 2016, konša karjalaini tietomieš Viktor Jeršov mainičči, jotta Anatolii Anatoljevičin henkilö pitäy ikuistua kirjašša. Mie rupesin ruatamah. Kirjan luatimiseh mäni kolme vuotta. Še oli vaikie työ, vet miula ei ollun tietoja paičči Anatolii Martinovin omie muisselmie. A miula oli luajempi tehtävä. Halusin ei ainuoštah kertuo hänen šotalapšuošta, nuoruošta, opaššukšešta ta ruavošta Karjalašša, vain kertuo mimmosena ihmisenä hiän oli, kertou Valentina Sukotova.

Valentina Aleksandrovna löysi Anatolii Martinovin yštävie, työkaverija, opaštujie, luokkatoverija Venäjän kymmeneštä kaupunkista ta äšen Australijašta. Hyö kaikin otettih ošua kirjan luatimiseh. Heijän kertomukšet autettih avata nerokkahan liäkärin personallisutta.

Kirjua täyvennetäh audio- ta DVD -levyt.

– Myö halusima, jotta lukija näkis Anatolii Martinovin, kuulis hänen ajatukšie muan kohtalošta ta liäkärin ammatin peruštehista, jatkau kirjan luatija.

Esittelyššä Valentina Sukotova ta kirjan toimittaja Svetlana Berdova luvettih katkelmie kirjašta ta Anatolii Martinovin runoja šekä näytettih valokuvie ta videoita.

Kirjan voit šuaha Karjalan tašavallan kanšalliskirjaštošta tahi kiäntyön luatijan puoleh.

Anatolii Martinov šynty vuotena 1937 Vladimirin alovehen Kovrovin kaupunkissa. Vuotena 1962 hiän lopetti Jaroslavlin liäketiijollisen instituutin, min jälkeh tuli ruatamah Petroskoih. Anatolii Martinov ruato terapeftina, kardiologina, reumatologina ta opaštajana. Ruatovuosien aikana liäkäri šai äijän palkintoja ta kiitoškirjasie. Anatolii Martinov on liäketiijollisien töijen ta runokokoelmien luatija. Hiän šiirty tuonilmasih vuotena 2016.


Lisää aiheesta
Karjalan Sanomat
Verkkotunnit yhdistävät oppilaita kieliviikolla
Karjalan suomen kielen viikkoon osallistuvat Kostamuksen 1. koulu ja sen ystävyyskoulut Kuhmosta, Sotkamosta ja Oulusta sekä Kainuun opisto.
Oma Mua
Lumetoin kešä tai matka Karjalan ta Murmanskin alovehella
Pohjosešta kešäštä rikeneh šanotah, jotta še on lyhyt ta vähän lumini. Kešä 2021 oli lumetoin. Näyttäy šiltä, jotta še oli kuumin kešä, min olen muistan. Tänä kešänä ihaššuttavava šeikkailuna oli matka Karjalan ta Murmanskin alovehella.
Karjalan Sanomat
Teriberka häviää katsojien nähden
Petroskoilainen taiteilija Sergei Terentjev kertoo Teriberkan-matkastaan yllättävällä tavalla. Näyttelyssä Vyhod-mediakeskuksessa tekijän tahdosta maalaukset muuttuvat päivä toisensa jälkeen.
Oma Mua
Galina Jevdokimova: puoli vuozisadua školas
Ven’al 5. ligakuudu pietäh Opastajan päivy. Jessoilan školan opastaja Galina F’odorovna Jevdokimova on ruadanuh školas puolen vuozisadua.
Karjalan Sanomat
Kielikurssit edelleen vankassa suosiossa
Periodika-kustantamon karjalaisten, suomalaisten ja vepsäläisten resurssi ja kielikeskuksen järjestämät kansalliskielten kurssit ovat täydessä vauhdissa.
Oma Mua
Työ runoperintehen šäilyttämisekši ei piety
Kieliresurssikeškukšešša vietettih karjalaisella runoperintehellä ta pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettu seminari. Tilaisuš on Karjalaisien runojen vuuvven piätapahtumie.
Karjalan Sanomat
Visakoivut kasvavat nyt Ruskealassa
Istutukset olivat osa Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen ja marmoripuiston yhteistyötä.
Kipinä
Paginad pätoimitajanke
Täl vodel meiden kulehtesele täudub jo 35 vot! Kanman jubilejad mö pagižim ”Kipinän”-pätoimitajanke Jana Filimonkovanke hänen rados kulehteses lapsiden täht.
Karjalan Sanomat
Oma Media -portaali: vuosi verkossa
Vuoden aikana portaalissa on julkaistu lähes 3 000 uutisjuttua ja artikkelia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Lähisuunnitelmissa on avata uusia osioita.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana