Meil pajo eliä da ruadua avvuttau

Meil pajo eliä da ruadua avvuttau

Elina Potapova
23.06.2021
Tänävuon rahvahalline Petrovskoin hora on täyttänyh 85 vuottu. Vastavuimmo pajattajien da horan ohjuajan kel Munjärvenlahten kul’tuurutalois, kus joga nedälii pietäh repetitsieloi.
Munjärvenlahten kul’tuurutalois ruadau Ivan L’ovkinale omistettu ozuttelu, kus ollah ruokos miehen dokumentat da vešit. Kuva: Elina Potapova
Munjärvenlahten kul’tuurutalois ruadau Ivan L’ovkinale omistettu ozuttelu, kus ollah ruokos miehen dokumentat da vešit. Kuva: Elina Potapova

Petrovskoin hora on Karjalan vahnimii pajojoukkoloi – se ruadau Kondupohjan piiris vuvves 1936 algajen. Tänävuon oraskuus Petrovskoin hora pidi Kondupohjas suuren konsertan, kudai omistettih pajojoukon 85-vuozipäiväle. 

Horan perusti Ivan L’ovkin, nygöi horua ohjuau Julija Jer’omina. Petrovskoin horal on suuri repertuaru – enämbi 400 pajuo karjalakse da ven’akse. 

– Merkipäiväkse myö uvvistimmo repertuaran. Pohjakse otimmo meijän alovehen pajot da Munjärvenlahten častuškoi. Ivan L’ovkin konzu rubei kirjuttamah pajoloi Munjärvenlahtes, ezmäi kirjutti ven’alazii pajoloi, sit  karjalaziigi. Minun tuatto, Al’bert Kurašov – silloi häi oli horan soittajannu – kerran sanoi minule: ‟Jul’a, sinul nygöi on kerdynyh ruaduo 80 vuvvekse”. Muga äijy pajuo on, muheloittau Julija. 

Horan repetitsiet pietäh Munjärvenlahten kul’tuurutalois. Horaniekat, kuduat eletäh Kendärves, tullah pajattamah omil mašinoil. Repetitsieloi pietäh kaksi-kolme kerdua nedälis. Nygöi horas on läs 20 hengie, on äijy nuordugi – horah kävyy školaniekkoi Kendärves da Munjärvenlahtespäi. Horah yhtynyöt školaniekat opastutah karjalua školas. Munjärvenlahtes on ainavo škola Kondupohjan piiris, kus opastetah karjalua urokoinnu. Kendärves karjalah opastutah ližäurokoinnu, opastajannu on Natalja Kruglova, kudai ei ammui yhtyi horah. Uvves opastunduvuvves repetitsieloin aigua Natalja Kruglova kaččou pidiä karjalan kielen lyhyzii urokkoi, ku horaniekat enämbän maltettas karjalakse. 

Merkipäiväkse myö uvvistimmo repertuaran. Pohjakse otimmo meijän alovehen pajot da Munjärvenlahten častuškoi.
Petrovskoin horan ohjuaju Julija Jer’omina

– Mulloi Julija kiändyi minun puoleh da kyzyi  abuu – pidi kuvata muuzikkuvideo Muzikualline Karjal -projektah niškoi. Tulin minä da minunke tuli nelli tyttyö, kuduat opastutah karjalan kieldy minul lapsien da nuorižon liitos. Avvutimmo, videon kuvaimmo, ga eliä horattah jo emmo voi. Hora on suuri pereh, vastavujes ainos sebäilemmökseh. Duumaičen, ku minul pidi tulla horah jo aijembi. Sendäh ku minä olen Ivan L’ovkinan suguu muaman puoles, saneli Natalja Kruglova. 

Omua suvaičustu karjalazih pajoloih horaniekat siirretäh polves polveh. Sanommo, Vera Mihejeva kävyy repetitsieloih omien bunukoinke. Julija Jer’omina toiči ottau keral nellivuodizen Sofa-tyttären. Lapsil on mieldy myö pajattua vahnembien jyttyöh. Horas pajattaugi Zlata, Natalja Kruglovan tytär.

Petrovskoin hora puaksuh pidäy konsertoi lähäl olijas Martsial’noin parandolas. Karjalan gostile on mieldy myö kuulla karjalan kieldy da midägi tiijustua karjalazien kul’tuuras, sanommo, nähtä perindöllizet ruutat, kuduat horaniekat ommeltih iče. Pajattajat mielihyväl yhtytäh erilazih festivualiloih da kilboih. Kaksi vuottu tagaperin Petrovskoin hora kävyi festivualih Abhazien Gagrah, kus artistat roittih toizen tazon laureatoikse. Horaniekoil himoittas alalleh pidiä eri pruazniekkoi omas kyläsgi. 

Sygyzyl artistoil on äijy konsertumatkua Kondupohjan piirin kylih dai Karjalan toizih čuppuloih. Ligakuus pajojoukko kaččou yhtyö Pajattau oma kylä -festivualih Petroskois. ‟Olis hyvä, ku olis oma avtoubussugi”, toivotah horaniekat. Pajattajil himoittau, ku horah tulis miehiigi, muga olis vesselembi pajattua. Lisää aiheesta
Karjalan Sanomat
Verkkotunnit yhdistävät oppilaita kieliviikolla
Karjalan suomen kielen viikkoon osallistuvat Kostamuksen 1. koulu ja sen ystävyyskoulut Kuhmosta, Sotkamosta ja Oulusta sekä Kainuun opisto.
Oma Mua
Lumetoin kešä tai matka Karjalan ta Murmanskin alovehella
Pohjosešta kešäštä rikeneh šanotah, jotta še on lyhyt ta vähän lumini. Kešä 2021 oli lumetoin. Näyttäy šiltä, jotta še oli kuumin kešä, min olen muistan. Tänä kešänä ihaššuttavava šeikkailuna oli matka Karjalan ta Murmanskin alovehella.
Karjalan Sanomat
Teriberka häviää katsojien nähden
Petroskoilainen taiteilija Sergei Terentjev kertoo Teriberkan-matkastaan yllättävällä tavalla. Näyttelyssä Vyhod-mediakeskuksessa tekijän tahdosta maalaukset muuttuvat päivä toisensa jälkeen.
Oma Mua
Galina Jevdokimova: puoli vuozisadua školas
Ven’al 5. ligakuudu pietäh Opastajan päivy. Jessoilan školan opastaja Galina F’odorovna Jevdokimova on ruadanuh školas puolen vuozisadua.
Karjalan Sanomat
Kielikurssit edelleen vankassa suosiossa
Periodika-kustantamon karjalaisten, suomalaisten ja vepsäläisten resurssi ja kielikeskuksen järjestämät kansalliskielten kurssit ovat täydessä vauhdissa.
Oma Mua
Työ runoperintehen šäilyttämisekši ei piety
Kieliresurssikeškukšešša vietettih karjalaisella runoperintehellä ta pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettu seminari. Tilaisuš on Karjalaisien runojen vuuvven piätapahtumie.
Karjalan Sanomat
Visakoivut kasvavat nyt Ruskealassa
Istutukset olivat osa Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen ja marmoripuiston yhteistyötä.
Kipinä
Paginad pätoimitajanke
Täl vodel meiden kulehtesele täudub jo 35 vot! Kanman jubilejad mö pagižim ”Kipinän”-pätoimitajanke Jana Filimonkovanke hänen rados kulehteses lapsiden täht.
Karjalan Sanomat
Oma Media -portaali: vuosi verkossa
Vuoden aikana portaalissa on julkaistu lähes 3 000 uutisjuttua ja artikkelia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Lähisuunnitelmissa on avata uusia osioita.
Kirjaudu sisään
Rekisteröityä
Salasana
Vahvista salasana