Käyttöomaisuusinvestoinnit yli kaksinkertaistuivat viidessä vuodessa Karjalassa

Käyttöomaisuusinvestoinnit yli kaksinkertaistuivat viidessä vuodessa Karjalassa

14.03.2023
Vuonna 2022 kiinteään pääomaan investoitiin Karjalassa lähes 100 miljardia ruplaa, tilastoi tasavallan talousministeriö.
Investointien kasvuvauhti on viimeisen viiden vuoden aikana ollut keskimäärin 110 prosenttia vuodessa. Kuva: kuvituskuva / freepik.com
Investointien kasvuvauhti on viimeisen viiden vuoden aikana ollut keskimäärin 110 prosenttia vuodessa. Kuva: kuvituskuva / freepik.com

Investoinnit kiinteään pääomaan ovat Karjalassa kasvaneet vuoteen 2017 verrattuna 2,3-kertaisiksi, tilastoi Karjalan talouskehitysministeriö 13. maaliskuuta. Keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti viimeisen viiden vuoden aikana on ministeriön mukaan olut 110 prosenttia.

Vuonna 2022 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat lähes 100 miljardia ruplaa Karjalassa. Korkean inflaation taustalla investointien kasvu oli vertailukelposin hinnoin tarkasteltuna 103,7 prosenttia, ministeriö täsmentää tiedotteessaan.

— Investointien kasvuun vaikuttivat osittain tuonnin korvaaminen ja valtion tuki. Liiketoiminta sopeutui vähitellen toimimaan uusissa olosuhteissa, tuottajat muuttivat tuotevalikoimaa, järjestelivät tuotantoprosesseja uudelleen ja perustivat tarvittavien aineosien oman tuotannon, Karjalan talousministeri Oleg Jermolajev kommentoi ministeriön lehdistöpalvelulle.

Pakotteista ja rajoituksista huolimatta paikalliset yrittäjät ovat jatkaneet tuotantonsa kehitystä. Ulkomaisten valmistajien poistuminen Venäjän markkinoilta on ministeriön mielestä kannustanut useita teollisuusyrityksiä toteuttamaan tuontikorvausohjelmia.

— Vuoden 2022 vaikeissa olosuhteissa tasavallan hallitus tuki yrittäjiä, muun muassa korvasi laitteiden hankintakustannuksia, mikä mahdollisti investointihankkeiden toteuttamisen. Suotuisan investointiympäristön luominen auttaa houkuttelemaan uusia sijoittajia tasavaltaan, ministeri kertoi lehdistöpalvelulle.

Suurten investointihankkeiden toteuttaminen jatkuu Karjalassa. Äänisen laivatelakka rakentaa niin sanottua digitaalista telakkaa, Segežan sellu- ja paperikombinaatti sekä Kostamuksen malminrikastamo ja Petrozavodskmaš-valimo modernisoivat tuotantolaitoksiaan.


SIMILAR NEWS
Karjalan Sanomat
Investointihanke: Kontupohjan piiriin nousee murskauslaitos
Piirissä luodaan yli sata uutta työpaikkaa. Hankkeen kokonaisinvestointi on yli puolitoista miljardia ruplaa.
Karjalan Sanomat
Teollisuus: puunjalostus- ja metallinjalostusklustereihin liitetään kymmenen Karjalan yritystä
Klustereihin liitetään tuotantoyrityksiä eri puolilta Karjalaa. Laitoksille tarjotaan muun muassa liittovaltion tukitoimia ja veroetuuksia.
Karjalan Sanomat
Yrittäjyys: monilapsisille perheille rahatukea oman liiketoiminnan aloittamiseen
Perheet voivat saada 250 000 ruplaa. Viime vuonna yli 600 työtöntä sai Karjalassa rahatukea yrittäjyyden harjoittamiseen.
Karjalan Sanomat
Karelsky Okatyš -rikastamokombinaatti: syklisesti toimivan tuotantolinjan käyttöönottotyöt ovat päättymässä
Tuotantolinja on osa kombinaatin suurinta investointihanketta. Sen ansiosta on luotu yli 90 uutta työpaikkaa.
Karjalan Sanomat
Segeža Group: Karjalassa avataan metsäkoneiden huoltopalvelukeskus
Segeža Group -holdingyhtiöön kuuluva Segežan sellu- ja paperikombinaatti aikoo varustaa entisen Ponssen huoltopalvelukeskuksen uusilla laitteilla.
Karjalan Sanomat
Dronejen tuotanto: kaksi karjalaista yritystä on liittynyt Venäjän lennokkiklusteriin
Yritykset voivat saada rahatukea liittovaltion budjetista. Uusi teollisuusklusteri on Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön rekisterissä.
Karjalan Sanomat
Valko-Venäjä toimitti 27 Belaz-kippiautoa Kostamuksen malminrikastamolle
Valkovenäläisillä autoilla korvataan ulkomaisia koneita, joiden valmistajat lähtivät Venäjän markkinoilta.
Karjalan Sanomat
Sortavalan saha tuottamaan puuhiiltä sahanpurusta
Tehdas hakee etulainaa ja korvausta kuljetuskustannuksista uuden suunnan kehittämiseen.
Login
Register
Password
Confirm password