Tilaisuuš: Karjalaini pirtti -musejo tuttavuššutti kieleh ta kulttuurih

Tilaisuuš: Karjalaini pirtti -musejo tuttavuššutti kieleh ta kulttuurih

14.03.2023
Kiestinkin karjalaisien šeura piti vaštautumisen kirjašton ruatajien ta paikallisien karjalaisien kera.
Toimenpito piettih Kiestinkin kirjaštošša ta musejošša. Kuva: Kiestinkin karjalaisien šeuran VK-šivu
Toimenpito piettih Kiestinkin kirjaštošša ta musejošša. Kuva: Kiestinkin karjalaisien šeuran VK-šivu

Kiestinkin karjalaisien šeura piti vaštautumisen kirjašton ruatajien ta paikallisien karjalaisien kera. Piäteemana oli karjalan kielen šäilyttämini ta kehittämini, kulttuurin šiirto nuorilla, männyön ajan tapahtumien tutkimini.

Vaštautumisen vierahat tuttavuššuttih Karjalaini pirtti -musejoh, missä näkyy, kuin ennein ihmiset elettih ta mitä vehkehie käytettih. 

Vierahilla tarittih arvata mimmosie tehtävie oli erilaisilla musejošša esillä olijilla näytökšillä ta mitein niitä šanotah karjalakši. 

— Erikoista huomijuo myö antoma kalaššušvaruštehilla. Niitä kaikešta enemmän käytettih meijän järvien ta jokien šeuvulla. Oli mukava, jotta eri kylistä šyntynyöt miehet ta naiset šanottih šamoja vehkehie eri nimilöillä, šelitti vaštautumisen järještäjä Tatjana Frolenkova.

Karjalaisen kulttuurin musejošša L’udmila Sem’onova, Zinaida Timohova, Tatjana Prokopjeva ta Galina Kundozerova luvettih runoja karjalan kielellä vaštautumiseh tulluilla ta kaikin yheššä laulettih lauluja. 

Karjalan kirjakielen ilmeštymiseštä ta istorijašta kerto Kiestinkin kirjašton spesialisti Marina P’avina.

Tilaisuš oli vietetty kantakanšojen muamonkielien vuosikymmenen rajoissa.

Karjalaisen kulttuurin šeura toimiu vuuvvešta 1992. Nyt šen johtajana on Tatjana Frolenkova. Šeuralaiset pietäh karjalan kielen ta kulttuurin tuntija ta tilaisukšie lapšilla ta aikuhisilla. Kiestinkiläiset voijah tiijuštua oman šuvun istorijua, opaštuo ompelomah pukuja ta luatimah käsitöitä karjaisien šeurašša.SIMILAR NEWS
Karjalan Sanomat
Maailman TOP99 nähtävyyttä – Eremitaaši on parhaiden joukossa
Unkarin parlamenttitalo on ensimmäisenä maailman nähtävyyksien rankinglistalla.
Oma Mua
Šuihkulähtiet: uuši paikka perehlevolla
Petroskoissa šuunnitellah järještyä uuši paikka urheiluo ta lepuo varoin.
Karjalan Sanomat
Kohdeohjelmat Karjalassa – Kunnostushankkeisiin on myönnetty 200 miljoonaa ruplaa
Suurin osa rahoista käytetään paikallisten aloitteiden tukiohjelman toteuttamiseen.
Karjalan Sanomat
Investointihankkeet: Karjalassa avataan 10 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä
Tänä vuonna tasavallassa aletaan toteuttaa 25 investointihanketta.
Karjalan Sanomat
Teatterifantasiat: Tunnettu saksofonistien kvartetti esiintyy Petroskoissa tänään
Konsertin ohjelmisto tarjoilee harvinaista herkkua, Rossinin ja Piazzollan, Bizetin ja Hatšaturjanin, Straussin ja Mercuryn teoksia.
Kodima
Uden Venäman projektan aigan tehtihe videorolikad Karjalan igähižiš rahvahiš
Venäman Rahvahiden azjoiden federaline agenstv tegi ”Audiovizualine Venäman rahvahiden enciklopedii”, miččen pätegendan om starinoita igähižiš rahvahiš.
Karjalan Sanomat
Budjettimuutokset: menot kasvavat kahdella miljardilla ruplalla
Karjalan tasavalta on saanut Venäjän budjetista yli miljardi ruplaa apurahaa lisää.
Karjalan Sanomat
Kulttuuri-kansallishanke: Uudet soittimet ja laitteet hankitaan taidekouluihin
Kyseessä ovat Petroskoin Sinisalo-musiikkikoulu, Kemin piirin lasten taidekoulu ja Prääsän piirin kansallinen Kalaberda-taidekoulu.
Login
Register
Password
Confirm password