Tietoala tuli lähemmäkši lapšilla ta aikuhisilla

Tietoala tuli lähemmäkši lapšilla ta aikuhisilla

11.10.2021
Karjalan tietokeškuš 75-vuotisjuhlan rajoissa vietti tilaisukšie, kumpasih voitih käyvä kaikki tietoalah ta tutkimukših kiinnoštunuot ihmiset.
Avonaisien ovien päivänä tietokeškukšen vierahat käytih kolmešša näyttelyššä, yheššä laboratorijašša ta kuunneltih nellä lyhyttä luventuo.  6+ Kuva: Uljana Tikkanen
Avonaisien ovien päivänä tietokeškukšen vierahat käytih kolmešša näyttelyššä, yheššä laboratorijašša ta kuunneltih nellä lyhyttä luventuo. 6+ Kuva: Uljana Tikkanen

Šajekuun 9. päivänä Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškuš avasi ovet kaikilla halukkahilla. Petroskoilaisie tuttavuššettih keškukšen tietomiehih ta toimintah.

Šuovatan ohjelma alko Karjalan kallivopiirrokšet -näyttelyn avajaisista. Svetlana Georgijevskajan luatimat kallivopiirrokšien kopijot muššalla riissupaperilla ollah esillä Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin aulašša.

– Karjalan kaikki alovehet, missä vielä voitais löytyä kallivopiirrokšet, ei olla tarkkah tutkittu. Moušot myö löyvämmä vielä uušie piirrokšie. Toisena šuurena tehtävänä on tutkie Onegan kallivopiirrokšie, kumpaset ollah vejen alla, kerto arheologi, kallivopiirrokšien tutkija Nadežda Lobanova näyttelyn avajaisissa.

Šen jälkeh vierahie kučuttih Meččäinstituutin laboratorijah. Instituutin himikko Anna Klimova kerto, mitein laboratorijašša tutkitah vejen, muan, kašvien mallija ta mimmosie himija-ainehie niissä on. Tutkimukšien tulokšet voijah kertuo, esimerkiksi, muan ijäštä tahi ympäristön ekologijan tilantehešta.

Niise vierahat kurkissettih näyttelyššä, kumpani kertou mitä ta missä Karjalan ošašša tutkitah nyt ta geologijan instituutin musejošša. Avonaisien päivän ohjelma toisella puolella kaikkie kučuttih kuuntelomah luventoja, niitä šuau nytki nähä internetissä tietokeškukšen Youtube-kanavalla.

Tietomiehet kiitettih kaikkie ošanottajie, jotta hyö löyvettih aikua netälinloppuna tutuštuo tietokeškukšeh lähemmäkši. Tapahtuman vierahat omašta puolešta oltih oikein tyytyväiset, jotta hyö ta heijän lapšet niin hyövyllisešti vietettih šuovattua ta tiijuššetih äijän mukavua Katjalašta. 


SIMILAR NEWS
Kipinä
Puškinan kart: Norišt voib kävuda Šoutjärven vepsän muzejaha
Karjalan Rahvahaližen muzejan filialad ühtneba ”Puškinan kart”- programmaha. Üks’ niišpäi om Šoutjärven muzei.
Oma Mua
VR-opašretki šynnytäy uušie tuntehie
Karjalan kanšallini teatteri on valmistan uuvven virtualisen opašretken. Šen aikana vierahie tuttavuššetah Golom’anoje plam’a -näytelmäh ta šen valmisteluh.
Karjalan Sanomat
Budjetti: lisää rahoitusta myönnetään sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Tasavallan budjetin menot ja tulot kasvavat 147 miljoonaa ruplaa liittovaltion apurahojen ansiosta.
Karjalan Sanomat
Valtiontuki: 300 työtöntä saa apurahaa yrityksensä perustamiseen
Aloittelevat yrittäjät perustavat yrityksensä rakennus-, opetus- ja kuljetusaloilla.
Oma Mua
Mustomerki runonpajattajile nygöi Suojärvesgi
Suojärveläzet ičeväil azetettih mustomerki oman čupun runonpajattajile Karjalazien runoloin vuvven hantuzis.
Karjalan Sanomat
Terveydenhuolto: Petroskoin lääketieteellisen opiston yksikkö avattiin Kostamukseen
Opetusryhmässä tulee opiskelemaan 38 nuorta. Ensi vuonna aiotaan avata lisää kaksi opetusryhmää, joissa nuoret opiskelevat sairaanhoitajiksi.
Karjalan Sanomat
Karjalan hallitus muistuttaa: toisen ihmisen QR-koodia ei voi käyttää
Karjalassa tarkastetaan koronarajoitusten noudattamista. Toisen ihmisen QR-koodin käyttö johtaa sakkoon.
Kodima
TV-radnikoiden fil’m Karjalaspäi oli arvostadud konkursal Piteriš
GTRK ”Karelia”-radnik, Maria Šašina sai pauklahjan ühtes konkursan nominacijoišpäi.
Karjalan Sanomat
Venäjän valtioduuma: ilmaiset koronatestit nopeuttaisivat koronatartuntojen jäljitystä
Kansanedustajien mukaan koronatesti pitää tehdä, vaikka ihmisellä olisi vain flunssaoreita.
Oma Mua
Kaheksa kniigua piäzöy ilmah
Karjalas vuozinnu 2022-2023 piäzöy ilmah kaheksa kniigua karjalan, vepsän da suomen kielel.
Login
Register
Password
Confirm password