Karjalaisien X kerähmö pietäh Petroskoissa enši vuotena

Karjalaisien X kerähmö pietäh Petroskoissa enši vuotena

21.12.2023
Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša paistih tulijašta X Karjalaisien kerähmöštä.
Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon ruavon aikana. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön VK-šivu
Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnon ruavon aikana. Kuva: Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön VK-šivu

Petroskoissa vietettih Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton vuuvven 2023 viimeni issunto. Šen piäaiheina oltih IX Karjalaisien kerähmön piätökšen kohtien toteuttamini vuotena 2023 šekä valmistautumini X Karjalaisien kerähmöh. Issunnon vetäjänä oli Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kisel’ov. 

Enši vuuvven 20.–21. šyyškuuta Petroskoissa pietäh X Karjalaisien kerähmö. Še miäryäy uušie tehtävie karjalaisien etnokulttuurista ta etnososialista kehityštä varoin. Valmistautumisešta täh tärkieh tapahtumah kerrottih Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantarahvahien valtijontuven ta keškenäisen vaikutukšen kanšalaisjärještöjen kera ošašton piälikkö Jelena Migunova ta IX Karjalaisien kerähmön valtuutettujen neuvošton johtaja Raisa Samodajeva. Heijän šanojen mukah, kohta peruššetah työryhmä, kumpani rupieu šuunnittelomah Kerähmön kakšipäiväistä ohjelmua.

— Tavan mukah Kerähmön ruato keštäy kakši päivyä. Enšimmäisenä päivänä vietetäh šuuri plenarikokouš, a toisena päivänä pietäh sektijojen issuntoja eri teemojen mukah, kerto Jelena Migunova.

Kerähmöh ottau ošua noin 100 henkie – 65 delegattie Karjalan eri piirilöistä šekä vierahat Tverin ta Leningradin alovehilta ta Piiteristä. Toimenpivon valmissuštyöt ta järješšyš šuoritetah Karjalan tašavallan piämiehen granttifondin kannatukšella, kummaista šai Karjalan Rahvahan Liitto Karjalaiset nykymuailmašša: yhteiskunta, kieli, kulttuuri -projektin toteuttamiseh.

Šamoin karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša Jelena Migunova šaneli IX Karjalaisien kerähmön piätökšen kohtien toteuttamisešta. Hiän korošti, jotta Karjalan kantakanšojen etnokulttuurisen kehitykšen eistämini on yksi tašavallan hallitukšen tärkeistä työaloista. Tällä alalla toimintua toteutetah muun muašša IX Karjalaisien kerähmön piätökšen peruštehella luajitun tiekartan mukah. Jelena Ivanovna kerto tämän toimintašuunnitelman toteuttamisen tärkeimmistä tulokšista vuotena 2023. 

— Tašavallašša eläjien karjalaisien, vepšälaisien ta šuomelaisien kanšalliskulttuurin elvyttämisekši, šäilyttämisekši ta vapuakši kehittämisekši toteutettavien toimenpitojen toteuttamisekši Karjalan tašavallan piämiehen granttifondi kannatti kahekšan projektie yli 8,4 miljonilla rupl’ua.

Jelena Ivanovna kerto karjalan kielen oppikirjojen valmistamisešta kouluja varoin, kielikurššiloista, kumpasie vietetäh kieliresurssikeškukšen tiloissa šekä monista toisista tärkeistä toimenpitoloista.


SIMILAR NEWS
Karjalan Sanomat
Kičči-Kočči kutsuu mukaan — Kerhoon ovat tervetulleita 7—10-vuotiaat
Karjalan Periodika-kustantamon lastenkerho ottaa lisää lapsia.
Oma Media
Детская группа Kičči-kočči приглашает на занятия
В детскую развивающую группу на базе издательства "Периодика" объявлен дополнительный набор детей 7—10 лет.
Oma Mua
Perintehie šäilyttäjät naiset
Elokuun 10. päiväh šuaten voipi ošallistuo Naiset ollah perintehien puolešta -kilpailuh.
Karjalan Sanomat
Kižille urheilukisoihin — Ehdi ilmoittautua!
Avovesiuintikilpailu sekä juoksu- ja sauvakävelykilpailu järjestetään saarella 27. heinäkuuta.
Oma Mua
Jyškyjärvi valmistautuu šuureh pruasniekkah
Jyškyjärven kyläpäivä pietäh heinäkuun 27. päivä.
Karjalan Sanomat
Ruskeala Symphony: festivaalille pääsee lisäjunalla
Musiikkifestivaalin vieraille järjestetään 27. heinäkuuta lisävuoro Pietarista.
Oma Mua
Vuottovuaran rajat ollah virrallizet
Vuottovuaran puuston rajat pandih Omažuon yhtehizeh valdivollizeh rejestrah. Ruavot rajoin panemizekse Rejestrah on luadinuh Roskadastr-laitoksen Karjalan ozasto.
Karjalan Sanomat
Uusi oppikirja avuksi vepsän oppimisessa
Petroskoissa on ilmestynyt Sanu, luge, kirjuita -oppikirja. Se sopii sekä lapsille että vepsän lukemista vasta aloittaneille aikuisille.
Karjalan Sanomat
Karjalassa on kehitetty ympäristösuojelun kehitysohjelma
Ohjelma sisältää erilaisia ympäristönsuojelutoimia. Tasavallassa avataan uudet lajittelulinjat sekä siivotaan roskista ranta-alueita.
Karjalan Sanomat
Tilastot: Karjalasta ei raportoitu yhtään metsäpaloa viikonloppuna
Metsäpalo sattui viimeksi 18. heinäkuuta Louhen piirissä.
Login
Register
Password
Confirm password