Kukki laulau

Kukki laulau

31.03.2021
Ozutelmu
Kuva: freepik.com
Kuva: freepik.com

Yhtel miehel, en musta mittumas hierus, eli-oli kukki. Kukki oli ylen kummakas lindu – suvaičči riäzitellä kaikkii zvierilöi. Astuu nenga koiru, kukki jo laulau:

Kukki: Koiru haukkuu-u-u!

Koiru vastuau: Hau-hau-hau! Midäbo riäzität, kanoinižändy?

Kukki: Atkal on. Yksinäh elän tahnuos, minun ižändäl eigo kanua ole, eigo lammastu, nikedä... Koiru haukku-u-u!

Tulou kaži. Kukki zavodiu jo tostu pajuo:

Kukki: Kaži n’augu-u-u!

Kaži: Minä se n’augun, a sinä älä riäzitä, eiga puutut minule käbälih, sit tiijustat, kui putin kažii riäzittiä!

Kukki: En jo riäzittäs, kisoi, ga atkal on yksinäh eliä: mužikku huondeksel nouzou dai ehtässäh ruadoh menöy. Sidä häi minägi omua iččie potiešin da kummitan. Kaži n’augu-u-u!

Lähtöy kaži, tulou lehmy. Kukki jo lehmänny kirguu:

Kukki: Lehmy m’ongu-u-u!

Lehmy: Mö! Mö! Vuota sarvel tabuan, sit, kačo, pakut alah, et enämbiä rubie riäzittämäh.

Kukki: Älä jo suutu, lehmy-rukku. Atkal on minul, dovariššua ei ole nikedä, sidä häi minä nengomua kummua azun.

Lehmy: A kusbo sinun kanat ollah?

Kukki: Ga ni olluh ei nikonzu. Minä en vie naimizis olluh, a minun ižändy ei ni smieti sidä, gu minule jo aigu naija tuli.

Lehmy: Mihbo smiettiy, gu iče vie on nuori. Olgah, toinah midätahto smietimmö, avvutammo sinule.

Ehtäl kerävyttih yhteh koiru, kaži da lehmy, vietäh paginua:

Koiru: Minuu jo kulkussah tabai kukin riäzitändy. Päivän aloh en ni pihale ruohti polgie.

Kaži: Minä sežo väzyin kukin riäzitändäs. Olis tavata kikki da händy hänel kiškua, sit tiijustas kui riäzittiä...

Lehmy: Suuttukkua vai muutukkua, a minul on himo kukile avvuttua. Sitgi riäzitändän heittäy...

Kaži: Kuibo sinä kukile avvutat?

Koiru: Da. Mil voit tälle linnule avvuttua?

Lehmy: Pidäy kukki naittua.

Kaži: Sinä iče oletgo miehel? Tiijät kukile mi kanua pidäy eläjäkse?

Lehmy: Minuu häkki kois vuottau, a kanua kukile kaksi-kolme ga lövvämmö.

Koiru: Pidäy ezmäi ižändänke paista. A ku se suuttuu meijän piäle, sit kačo, ajau meidy koispäi.

Lehmy: Ei aja. Minä maijol ižändiä syötän, koiru kodii vardoiččou, kaži hiirdy tabailou. Yksi vai kukki joute istuu da vie meidy riäzittäy.

Koiru: Yksikai, minä smietin, pidäy ezmäi tämä pagin vediä ižändänke. Menes, kaži, kuču miesty pihale. Emmohäi myö lehmänke pertih lähte.

Meni kaži veriällyö, n’avahtii kahteh-kolmeh kerdah, veräi avavui.

Emändy: A-a! Kisoi! Tule, tule pertih. Terväh yö pihale heittyy, hiiret tullah, ofotale, sinä niilöi pöllätät da tabailet.

Kaži: M’a-u-u! Tule ezmäi sinä pihale. Myö – koiru, lehmy da minä sinunke paista tahtozimmo.

Emändy: Mibo rodih? Ga olgah, läkkä, pagizemmo...

Mennäh kaži da ižändy koiralluo lehmänke.

Emändy: Midäbo minuspäi tahtotto?

Koiru: Kukki meidy joga päiviä riäzittäy, ei anna ni polgie pihale putilleh.

Emändy: A minä teile milbo avvutan?

Lehmy: Pidäs naittua kukki. Kukki uskaldi sen periä lykätä bokkah riäzitändy.

Emändy: Ha-ha-ha! Aiga viizas on tämä kukki! Ga oldah! Huomei minun kodih tulou elämäh emändy. Priduanoikse häi tuou kanuagi. Rodih teijän kukki näizis. Kymmene mučoidu roih kukil.

Kaikin: Kymmene...

Tossu piän tottu, kui sanoi ižändy tuli hänele kodih elämäh emändy. Muun elonke toigi kymmene kanua – kukile mučoikse. Sit aijas kukki nikedä ei riäzitä. Vai joga päiviä omah čuassuh laulau omua pajua:

Kukki: Kukki laulau-u-!

Loitokse kuuluu hänen iäni.

 


SIMILAR ARTICLES
Karjalan Sanomat
Verkkotunnit yhdistävät oppilaita kieliviikolla
Karjalan suomen kielen viikkoon osallistuvat Kostamuksen 1. koulu ja sen ystävyyskoulut Kuhmosta, Sotkamosta ja Oulusta sekä Kainuun opisto.
Oma Mua
Lumetoin kešä tai matka Karjalan ta Murmanskin alovehella
Pohjosešta kešäštä rikeneh šanotah, jotta še on lyhyt ta vähän lumini. Kešä 2021 oli lumetoin. Näyttäy šiltä, jotta še oli kuumin kešä, min olen muistan. Tänä kešänä ihaššuttavava šeikkailuna oli matka Karjalan ta Murmanskin alovehella.
Karjalan Sanomat
Teriberka häviää katsojien nähden
Petroskoilainen taiteilija Sergei Terentjev kertoo Teriberkan-matkastaan yllättävällä tavalla. Näyttelyssä Vyhod-mediakeskuksessa tekijän tahdosta maalaukset muuttuvat päivä toisensa jälkeen.
Oma Mua
Galina Jevdokimova: puoli vuozisadua školas
Ven’al 5. ligakuudu pietäh Opastajan päivy. Jessoilan školan opastaja Galina F’odorovna Jevdokimova on ruadanuh školas puolen vuozisadua.
Karjalan Sanomat
Kielikurssit edelleen vankassa suosiossa
Periodika-kustantamon karjalaisten, suomalaisten ja vepsäläisten resurssi ja kielikeskuksen järjestämät kansalliskielten kurssit ovat täydessä vauhdissa.
Oma Mua
Työ runoperintehen šäilyttämisekši ei piety
Kieliresurssikeškukšešša vietettih karjalaisella runoperintehellä ta pohjosen kantakanšojen eeppisellä perinnöllä omissettu seminari. Tilaisuš on Karjalaisien runojen vuuvven piätapahtumie.
Karjalan Sanomat
Visakoivut kasvavat nyt Ruskealassa
Istutukset olivat osa Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen ja marmoripuiston yhteistyötä.
Kipinä
Paginad pätoimitajanke
Täl vodel meiden kulehtesele täudub jo 35 vot! Kanman jubilejad mö pagižim ”Kipinän”-pätoimitajanke Jana Filimonkovanke hänen rados kulehteses lapsiden täht.
Karjalan Sanomat
Oma Media -portaali: vuosi verkossa
Vuoden aikana portaalissa on julkaistu lähes 3 000 uutisjuttua ja artikkelia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Lähisuunnitelmissa on avata uusia osioita.
Login
Register
Password
Confirm password