Vuokkiniemi juhli 403-šyntymäpäivyä

Vuokkiniemi juhli 403-šyntymäpäivyä

Aleksandra Lesonen
09.08.2023
Vuokkiniemen runokylän eläjät ta vierahat juhlittih kylän piäpruasniekkua – Il’l’an päivyä.
Muistomerkki nyt koristau Čärkkä-paikkua Vuokkiniemeššä. Kuva: Irina Kuznetsova
Muistomerkki nyt koristau Čärkkä-paikkua Vuokkiniemeššä. Kuva: Irina Kuznetsova

Kyläpruasniekan ohjelmašša oli karjalaisie ta venäläisie lauluja, tanššija, runoja, teatteriesitykšie, muasteri-oppija, kešämökkien kukkavihkojen kilpailu ta toisie kulttuuritapahtumie. Rahvahan kisojen järještäjinä oltih Kulttuurikehitykšen keškuš ta Kylätalo.

‒ Pruasniekan joka vieraš šai paissa karjalakši kielilaboratorijošša, tiijuštua uušie šanoja, arvata arvautukšie ta šuaha mustolahjoja. Lavalla esiinnyttih Kylätalon folkloriryhmä “Kataja”, Karjalan kanšanyhtyveh “Hete” šekä artistat Koštamukšešta ta Garmonija-kirjallisušpirtin runolukijat, šanottih pruasniekan järještäjät. 

Ončintalon viereššä oli järješšetty karjalaistyylini valokuvapaikka, jarmankka, lapšien leikkikenttä, teltta, missä opaššettih šitomah kukkašeppelehie. Vierahie kostitettih Kala- ja marjapojat -yhtijön tuottehilla ta Viena-šeuran sriäpnillä. 

Pruasniekan aikana vierahat šuatih kävellä opašretkellä Vuokkiniemen istorijalliseh ošah ta pelata kyykkä-pelie. A šen kaunehimpana tapahtumana oli kešämökkien kukkavihkojen kilpailu

Pruasniekan aikana vierahat šuatih kävellä opašretkellä Vuokkiniemen istorijalliseh ošah ta pelata kyykkä-pelie.

Pruasniekan kaunehimpana tapahtumana tänä vuotena oli kešämökkien kukkavihkojen kilpailu. Šiih šuatih ošallistuo aikuhiset ta lapšetki. Arvoštelijat šuatih erilaisie kukkavihkoja kešämökkikukista, meččäkašviloista ta kuivista heinistä. Arvoštelijat annettih erikoista huomijuo Viena-šeuran kukkakokomukšella, še oli luajittu Jemel’a-kiukualla. Aikuhisien kešen ta lapšien kešen kilpailujen voittajat šuatih kallehet lahjat pruasniekan sponsoriloilta.

Pruasniekašša kunnivoitettih kylän kunnivoeläjie ta päivänšankarija. Koštamukšen kaupunkipiirin sosialikyšymykšien piämiehen šijahini Natalja Korol’ myönti heilä kunnivokirjoja. Muistolahjoja annettih kylän šakkiklubin ošallistujilla. 

Illalla Vuokkiniemen eläjillä oli järješšetty tanššijaiset. 

Perintehien mukah Il’l’an päivänä oli vihma, ka še ei häirinnyn viettyä pruasniekkua hyvällä mielellä.

Šemmosen šoittimen vuotena 1870 šuomelaini tietomieš ta musiikkitutkija A. A. Borenius ošti runonlaulajalta ta kantelešoittajalta Ontrei Maliselta.

Il’l’an päivän kynnykšellä Vuokkiniemen runokyläššä Čärkkä-paikalla piettih uuvven muistomerkin juhlalliset avajaiset.

Muistomerkin luatimisen idejan taričči kylän aktivisti, kombinatin piäkaivošmuasteri Sergei Zarukin. Muistomerkin luati Vuokkiniemen muasteri Aleksandr Lesonen. Hiän käytti tal’kohlorit-kivie.

‒ Muistomerkin ašettamini on hyvä esimerkki valtijon ta yhteiskunnan yhteisruavošta šekä projektin kannatukšešta bisnessin puolelta. Kantele oli ašetettu Severstal’-yhtijön avulla. Kivikannel yheššä kivijalan kera painau yli nellä tonnie, kirjutti omalla VK-šivulla Kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministeri Sergei Kiseljov.

Tutkija Tatjana Berdaševa korošti, jotta viisikielini kantele oli šuosittu näillä alovehilla.

‒ Šemmosen šoittimen vuotena 1870 šuomelaini tietomieš ta musiikkitutkija A. A. Borenius ošti runonlaulajalta ta kantelešoittajalta Ontrei Maliselta. Ontrei oli yhtenä šuurimmista runonlaulajista, kumpasien nimet šäilyttih istorijašša. Maliselta runoja kirjutti iče Elias Lönnrot. Ontrei Malisen luatima viisikielini kannel otettih Šuomen kanšallisen musejon kokoelmah, ka monta vuotta oltih šitä mieltä, jotta kantele kato, šaneli Tatjana.

Avajaisissa oli Koštamukšen kaupunkipiirin piämieš Sergei Novgorodov, tavaratuotannon johtaja – konsentrattien ta pellettien tuotannon johtamisen piällikkö Mihail Kondrakov, karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran jäšenie, Kataja-folkloriryhmä ta paikallisie eläjie. Huomuan, jotta Vuokkiniemen eläjät iče valittih iäneštämällä paikka karjalaisella kanšanšoittimella.

Muissutan, jotta kantele oli luajittu Arhippa Perttusen fondin Julija Filippovan johtaman projektin “Kotimuan voima” rajoissa. Viime vuotena še šai Karjalan piämiehen fondin grantin. Muistomerkin ašettamini mäni Severstal’ ta Karel’skii okatiš -yhtijöjen kannatukšella.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Toivon lentta. Oza 1
Artikkelissa kirjuttaja kertou Marina Takalon ta hänen tyttären Stepanie Kemovan kohtaloista šekä heijän toivon lentoista.
Oma Mua
Natalja Čikina: karjalaisen kirjallisuon yštävä
Kirjallisuon tutkija Natalja Čikina on tutkin, luatin tunnetukši ta eistän Karjalan kanšallista kirjallisutta melkein vuosinellännekšen ajan. Hiän viettäy merkkipäivyäh 29. šyyškuuta.
Karjalan Sanomat
Erikoinen muuttaa käsitystä näyttelijäntyöstä
Petroskoissa kymmenen vuotta sitten perustettu teatteriryhmä yhdisti hammaslääkäreitä, opettajia, kampaajia, psykologeja, taloustieteilijöitä, lääkäreitä ja urheilijoita.
Karjalan Sanomat
Kieltä oppii pelaamalla
Kalmukiassa luotiin Kansallisaarre-mobiilipeli, jonka avulla opiskellaan Venäjän vähemmistökieliä.
Oma Mua
Potakašta tuli hyvä šato Šuojun lähellä
Muanviljelijä Andrei Sosunkevič šuau noin 800 šiemenpotakkua ta 600 tonnie ruokapotakkua 60 hehtarilta.
Karjalan Sanomat
Tervetuloa oppimaan kieliä
Periodika-kustantamon talossa ilmaiseksi pidettäville karjalan, suomen ja vepsän kielen kursseille on hakeutunut yli sata ihmistä.
Karjalan Sanomat
Työ on minulla etusijalla
Petroskoin suomalais-ugrilaisen koulun johtaja Natalja Barkalova täytti 14. syyskuuta 55 vuotta. Merkkipäivän kynnyksellä haastattelimme häntä.
Kodima
Rad minai om ezmäižel sijal
14. sügüz’kud Petroskoin Suomalaiž-ugrilaižen školan pämez’ Natalja Barkalova praznuiči ičeze 55-vottušt jubilejad. Kanman necidä znamasišt päiväd mö vastsimoiš hänenke.
Karjalan Sanomat
Nikolai Roerichin jalanjäljillä
Taidehistorioitsija Helena Soini käsittelee kirjassaan Roerichin taidetta Sortavalan vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä.
Oma Mua
Nero kaikkiel pädöy
Anuksen pirin Ylägien kyläzes eläy tovelline karjalaine nerokaššali Šidarev Vladimir Andrejevič. Sulakuul häi täytti 60 vuottu.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль