Uuzi opastusvuozi algavui uvvistetus školas

Uuzi opastusvuozi algavui uvvistetus školas

Jelena Ruppijeva
12.09.2022
Priäžän školan opastujat on ruvettu opastumah uvvistetus školas. Kezän aigua školas on pietty perustehelline kohendamine.
Priäžän školah on tulluh opastumah 55 enzikluassalastu. Kuva: Jelena Ruppijeva
Priäžän školah on tulluh opastumah 55 enzikluassalastu. Kuva: Jelena Ruppijeva

Tänä kezän Priäžän piirin kolmes školas — Priäžän, Jessoilan da Čalnan — on pietty suuret kohendusruavot federuallizen programman mugah, kudaman hantuzis vuvves 2022 algajen tulien viijen vuvven aigah huavatah kohendua Karjalan tazavallan 70 školua, sih on suadu läs yhty miljardua rubl’ua. 

Priäžän školas tässäh mostu suurdu — perustehellistu — remontua ei olluh, jälgimäzii kohendusruadoloi piettih školas vie vuvvennu 1980. Tämän kezän aigua školas on kogonah vaihtettu lämmitys- da vezibutkisistiemat, azetettu uvvet sähkölangat da uuzi tulipalon viestityssistiemu, kohendettu levo, vaihtettu enimät ikkunat, azetettu pihapuoline videovalvondusistiemu da metallanilmendyslaiteh školan tulenduveriälöis. 

Školas rodieugi hiilavu vezi, kudamua, sanakse, ennepäi nikonzu ei olluh. Sih niškoi školah on ostettu da azetettu vienlämmittimet. Tämän ližäkse Priäžän škola on suannuh varua uuzien pertilomuloin da syöndypertin kaiken tarvittavan laittehiston ostandah. 

Kohendusruavot jatkutah tulien vuongi. Tulien kezän aigua školas luajitah kosmiettizet kohendukset, vaihtetah vaihtamattah jiännyöt ikkunat, loppietah eziseinien kohendus: net luajitah lämmembikse da piälystetäh, mittuine škola rodieu ulgonpäi suau kaččuo školan saital piirdokuvis.
Ol’ga Sannikova, Priäžän školan johtai

Syvyskuun 1. päivän pruazniekkupivot Priäžän školas, kui monis toizis školisgi, pahan siän periä oli siirretty pihalpäi školah. Pruazniekku algavui Ven’an flavun nostandas da Ven’an gimnan ezitändäs. Nenga nygöi rubieu algavumah joga opastusnedäli Ven’an školis: enzimässargen flaguu ruvetah nostamah da piätteniččän laskemah. Joga enzimästyargiegi jälles flavun nostandua joga kluasas rodieu Pagin tärgies -nimelline kluassučuassu, kudamal ruvetah šeikuimah školan opastujih niškoi erilazii tärgielöi tiemoi. 

Pruazniekkupäivänny suuret huomavot Priäžän školas oli kiinitetty enzimäzen kluasan opastujih. Tänävuon školah on tulluh opastumah 55 enzikluassalastu, heidy on juattu kahteh kluassah. Enzikluassalazih niškoi jälles virrallizii opastusvuvven avuajazii oli järjestetty oma vessel da mielenkiinittäi tiijolline programmu.

Yhtes enzimäzen A da B kluasan opastajienke Jelena Stepanovanke da Natalja Jurikanke lapset luajittih erilazii tehtävii, arbaitettih arbaituksii, kerättih reppuu, tansittih, ozutettih, kui maltetah lugie da kui tietäh suarnoin piähengii, kudamat ollah työtty heile omat hyvittelyt da toivotukset. Ei jiädy bokkah ni yhtendentostu kluasan opastujat, kudamih niškoi tämä opastusvuozi on jälgimäine školas. Hyö lahjoitettih kaikile enzikluassalazile  bumuagas luajitut lendokonehet, kudamis sai lugie heijän kirjutettuloi toivotuksii.  

Joga enzimäzen kluasan opastui on suannuh sinäpiän vie enzikluassalazen lahjan, školavehkehien komplektan, Karjalan piämiehes da Karjalan halličuksespäi. Moizii lahjoi on juattu Karjalas enzikerdua da niilöin juandu rodieu perindöllizekse meijän tazavallas, voi muuttua vai lahjoitettavan komplektan syväindö, sidä kerätes ruvetah ottamah čottah vahnembien mieliigi.

Priäžän školas jo monien vuozien aigah opastetah karjalan da suomen kieldy. Niilöin opastundu algavuu enzimäzes kluasas da loppuu yheksändes.

Priäžän školas jo monien vuozien aigah opastetah karjalan da suomen kieldy. Niilöin opastundu algavuu enzimäzes kluasas da loppuu yheksändes. Enzimäzes kluasas nämmii kielii ruvetah opastumah net lapset, kenen vahnembat ollah vallittu hänele tämän opastundan.

Tänä opastusvuon kaksikymmen nelli enzikluassalastu algau karjalan libo suomen kielen opastundan. Karjalan kielen opastujien joukos rodieu 13 lastu da suomen kielen opastujien joukos — 11 lastu. Karjalan kielen opastajannu Priäžän školas ruadau Julija Stafejeva. Suomen kieleh enzimäzen kluasan opastujii rubieu harjaittamah monii vuozii školas ruadai Tatjana Uljanova. Enzimäzenny opastusvuon karjalan da suomen kielen urokkoi rodieu yksin čuassun nedälis. 

Priäžän škola

Priäžän školale on annettu Nevvostoliiton urhomiehen Marija Melentjevan nimi. Školas opastuu 507 hengie, heijän joukos 55 enzikluassalastu.

Paiči priäžäläzii lapsii školas opastutah Mangan, Pyhärven da Matrosan kylien lapset. Heidy joga päiviä tuvvah školah da vietäh järilleh kodih škola-avtoubusal. Sidä paiči škola-avtoubusal školah voijah tulla priäžäläzetgi lapset kylän loittovimas pohjazes čuraspäi.

Priäžän školas opastetah karjalan, suomen da anglien kieldy. Karjalan da suomen kielen opastundu algavuu enzimäzes kluasas.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Karjalan Sanomat
Avoin loppu jätti katsojan odottamaan jatkoa
Karjalassa viime vuonna kuvattu psykologinen draama ensiesitettiin Petroskoissa. Elokuvassa esiintyvät sekä tunnetut moskovalaiset että petroskoilaiset näyttelijät.
Karjalan Sanomat
Liity mukaan puheiden keräämiseen
Kielitieteilijät ovat käynnistäneet projektin, jossa halukkaat voivat äänittää vepsän tai karjalan murteita puhuvien sukulaistensa tai tuttaviensa puhetta.
Oma Mua
Roštuon vetehini
Luve Kalevalan karjalan kielen kurššien opaštujien starina ta šuat tietyä mitä kummua voit šattuo Roštuon taika-aikana.
Kipinä
Loksi
Kontupohjalaiset koululaiset Daniil ja Sofia Rigoninit keksivät kertomuksia käpylinnun poikasesta Loksista.
Karjalan Sanomat
Laboratoriossa vatkataan teatteria ja suomen kieltä
Suomenkielisen teatterin laboratorio aloitti tänään toimintansa Suomi-talossa Pietarissa. Kuukauden aikana sen jäsenet opiskelevat näyttelijäntyötä ja suomen kieltä.
Oma Mua
Opastajien desantu Videles
Talvikuul Anuksen čupun Videlen kyläs vastavui enämbi nelliäkymmendy školan ruadajua Karjalan eri čuppulois.
Kipinä
Todesižed starinad živatoiden polhe
Todesižed starinad kodi- da mecživatoiden polhe.
Kodima
Vepsän kul’turan voz’ lopihe čomal praznikehtal
Vepsän kul’tursebr tegi 2022. voden ühthevedoid Karjalan rahvahiden sebruden kodiš.
Oma Mua
Makšalillit
Pekka Perttu kertou tarinan, mintäh Pirttilahen koko kylövehtä ruvettih nimittelömäh Makšalilliksi.
Karjalan Sanomat
Rinteen sukutarina: kirja ilmestyi nyt venäjäksi
Petroskoilaissyntyinen muusikko ja toimittaja Arto Rinne on venäjäntänyt oman elämäkerrallisen kirjansa Karjalaan kaikonneita.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль