Uuzi opastusvuozi algavui uvvistetus školas

Uuzi opastusvuozi algavui uvvistetus školas

Jelena Ruppijeva
12.09.2022
Priäžän školan opastujat on ruvettu opastumah uvvistetus školas. Kezän aigua školas on pietty perustehelline kohendamine.
Priäžän školah on tulluh opastumah 55 enzikluassalastu. Kuva: Jelena Ruppijeva
Priäžän školah on tulluh opastumah 55 enzikluassalastu. Kuva: Jelena Ruppijeva

Tänä kezän Priäžän piirin kolmes školas — Priäžän, Jessoilan da Čalnan — on pietty suuret kohendusruavot federuallizen programman mugah, kudaman hantuzis vuvves 2022 algajen tulien viijen vuvven aigah huavatah kohendua Karjalan tazavallan 70 školua, sih on suadu läs yhty miljardua rubl’ua. 

Priäžän školas tässäh mostu suurdu — perustehellistu — remontua ei olluh, jälgimäzii kohendusruadoloi piettih školas vie vuvvennu 1980. Tämän kezän aigua školas on kogonah vaihtettu lämmitys- da vezibutkisistiemat, azetettu uvvet sähkölangat da uuzi tulipalon viestityssistiemu, kohendettu levo, vaihtettu enimät ikkunat, azetettu pihapuoline videovalvondusistiemu da metallanilmendyslaiteh školan tulenduveriälöis. 

Školas rodieugi hiilavu vezi, kudamua, sanakse, ennepäi nikonzu ei olluh. Sih niškoi školah on ostettu da azetettu vienlämmittimet. Tämän ližäkse Priäžän škola on suannuh varua uuzien pertilomuloin da syöndypertin kaiken tarvittavan laittehiston ostandah. 

Kohendusruavot jatkutah tulien vuongi. Tulien kezän aigua školas luajitah kosmiettizet kohendukset, vaihtetah vaihtamattah jiännyöt ikkunat, loppietah eziseinien kohendus: net luajitah lämmembikse da piälystetäh, mittuine škola rodieu ulgonpäi suau kaččuo školan saital piirdokuvis.
Ol’ga Sannikova, Priäžän školan johtai

Syvyskuun 1. päivän pruazniekkupivot Priäžän školas, kui monis toizis školisgi, pahan siän periä oli siirretty pihalpäi školah. Pruazniekku algavui Ven’an flavun nostandas da Ven’an gimnan ezitändäs. Nenga nygöi rubieu algavumah joga opastusnedäli Ven’an školis: enzimässargen flaguu ruvetah nostamah da piätteniččän laskemah. Joga enzimästyargiegi jälles flavun nostandua joga kluasas rodieu Pagin tärgies -nimelline kluassučuassu, kudamal ruvetah šeikuimah školan opastujih niškoi erilazii tärgielöi tiemoi. 

Pruazniekkupäivänny suuret huomavot Priäžän školas oli kiinitetty enzimäzen kluasan opastujih. Tänävuon školah on tulluh opastumah 55 enzikluassalastu, heidy on juattu kahteh kluassah. Enzikluassalazih niškoi jälles virrallizii opastusvuvven avuajazii oli järjestetty oma vessel da mielenkiinittäi tiijolline programmu.

Yhtes enzimäzen A da B kluasan opastajienke Jelena Stepanovanke da Natalja Jurikanke lapset luajittih erilazii tehtävii, arbaitettih arbaituksii, kerättih reppuu, tansittih, ozutettih, kui maltetah lugie da kui tietäh suarnoin piähengii, kudamat ollah työtty heile omat hyvittelyt da toivotukset. Ei jiädy bokkah ni yhtendentostu kluasan opastujat, kudamih niškoi tämä opastusvuozi on jälgimäine školas. Hyö lahjoitettih kaikile enzikluassalazile  bumuagas luajitut lendokonehet, kudamis sai lugie heijän kirjutettuloi toivotuksii.  

Joga enzimäzen kluasan opastui on suannuh sinäpiän vie enzikluassalazen lahjan, školavehkehien komplektan, Karjalan piämiehes da Karjalan halličuksespäi. Moizii lahjoi on juattu Karjalas enzikerdua da niilöin juandu rodieu perindöllizekse meijän tazavallas, voi muuttua vai lahjoitettavan komplektan syväindö, sidä kerätes ruvetah ottamah čottah vahnembien mieliigi.

Priäžän školas jo monien vuozien aigah opastetah karjalan da suomen kieldy. Niilöin opastundu algavuu enzimäzes kluasas da loppuu yheksändes.

Priäžän školas jo monien vuozien aigah opastetah karjalan da suomen kieldy. Niilöin opastundu algavuu enzimäzes kluasas da loppuu yheksändes. Enzimäzes kluasas nämmii kielii ruvetah opastumah net lapset, kenen vahnembat ollah vallittu hänele tämän opastundan.

Tänä opastusvuon kaksikymmen nelli enzikluassalastu algau karjalan libo suomen kielen opastundan. Karjalan kielen opastujien joukos rodieu 13 lastu da suomen kielen opastujien joukos — 11 lastu. Karjalan kielen opastajannu Priäžän školas ruadau Julija Stafejeva. Suomen kieleh enzimäzen kluasan opastujii rubieu harjaittamah monii vuozii školas ruadai Tatjana Uljanova. Enzimäzenny opastusvuon karjalan da suomen kielen urokkoi rodieu yksin čuassun nedälis. 

Priäžän škola

Priäžän školale on annettu Nevvostoliiton urhomiehen Marija Melentjevan nimi. Školas opastuu 507 hengie, heijän joukos 55 enzikluassalastu.

Paiči priäžäläzii lapsii školas opastutah Mangan, Pyhärven da Matrosan kylien lapset. Heidy joga päiviä tuvvah školah da vietäh järilleh kodih škola-avtoubusal. Sidä paiči škola-avtoubusal školah voijah tulla priäžäläzetgi lapset kylän loittovimas pohjazes čuraspäi.

Priäžän školas opastetah karjalan, suomen da anglien kieldy. Karjalan da suomen kielen opastundu algavuu enzimäzes kluasas.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Kodima
Podporožjen eläjile vepsän kelen kursad tuliba mel’he!
Vepsän kelen kursiden openikad Järvenkülän ”Vepsän kond”-ozutelusel. Kuva: ”Vepsän kond”-sebran arhivaspäi
Oma Mua
Ratijo
Karjalan kirjailijan Antti Timosen kertomuš oli valmissettu vuotena 1928.
Kipinä
Vepsän ma taihehkuviš
Venäman Rahvahaližele kuvadajale, akademikale, tetabale Karjalan mastarile Boris Nikolajevič Pomorcevale necen voden täudui 90 vot.
Karjalan Sanomat
Runola: Uusi kalenteri myyntiin marraskuussa
Vuoden 2023 etnokalenteri käsittelee paitsi Karjalan mytologiaa myös ekologiaan liittyviä aiheita sekä Kalevala-eepoksen historiaa.
Karjalan Sanomat
Ammattikoulutuksen laatu paranee
Uudet laitteet on hankittu Petroskoin teknologian ja yrittäjyyden opiston kahteen työpajaan. Tulevat kokit ja parturi-kampaajat harjoittelevat taitojaan mukavissa olosuhteissa.
Oma Mua
Taitaja Hovatta-muasteri oli hyvä laulaja
Palaka Remšu kerto, jotta hiän hyvin muistau omua ukkuoh. Ukko oli Niskajärven Hovatta, Lešoni. Hiän kävi laulamah lienöykö Petroskoih, vain ihan Moskovah šuaten 1937 vuotena. Ukko oli mainijo muasteri.
Karjalan Sanomat
Kaivospaikoista uusi matkailureitti
Uusi reitti on yhdistänyt Prääsän, Pitkärannan ja Suojärven piirien paikat, joissa aiemmin toimivat rautaruukit ja kaivokset.
Karjalan Sanomat
Teatterilaboratoriosta uusia kokemuksia
Teatr Natsyi -teatterin laboratorio toimi Karjalan kansallisessa teatterissa. Tämän näyttelijöiden lisäksi mukana oli näyttelijöitä Almetjevskin draamateatterista.
Oma Mua
Tverinkarieloissa: tiedomatka Ruameškan piirin karieloih
Tutkimušmatkakunda keräili Tverin oblastin karieloin kylissä lingvistizie da etnologizie materialoida.
Oma Mua
Etnopuusto Priäžän kylän keskučas
Vie mennyön vuvven lopus Priäžäs allettu ruado etnopuuston luajindas on loppenuhes. Kylän keskuččah on suadu oma etnopuusto.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль