Uuttu kniigua: “Pedri – kuulužu kuningas”

Uuttu kniigua: “Pedri – kuulužu kuningas”

Jelena Ruppijeva
12.10.2022
Periodika-julguamos nägi päivänvalgien kniigu, kuduah on kerätty runuo, suarnua da zuakkunua karjalan kielel tsuari Pedri I:h nähte. Niilöin yhtehkeriäjänny on filolougien kandiduattu Valentina Mironova.
Jälgiaigua Valentina Mironova on erikseh tutkinuh runoloi, suarnoi da zuakkunoi tsuari Pedri I:s. Oman tutkimuksen tuloksis häi on jo pidänyh kolme ezitelmiä da valmistannuh tiedokirjutuksen. Kuva: Margarita Kemppainen
Jälgiaigua Valentina Mironova on erikseh tutkinuh runoloi, suarnoi da zuakkunoi tsuari Pedri I:s. Oman tutkimuksen tuloksis häi on jo pidänyh kolme ezitelmiä da valmistannuh tiedokirjutuksen. Kuva: Margarita Kemppainen

Tänävuon Karjalas on pietty äijy piduo tsuari Pedri I:n 350-vuozipäiväkse. On luajittu konferensieloi da ozutteluloi, piästetty ilmah kniigua. Oman vuitin sih ruadoh on pandu karjalazetgi. Kezän lopul Periodika-julguamos Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvan kannatuksel nägi päivänvalgien Pedri – kuulužu kuningas -kniigu, kuduah on kerätty runuo, suarnua da zuakkunua Pedri I:h nähte karjalan kielel. Niilöin yhtehkeriäjänny on filolougien kandiduattu, Kielen, literatuuran da histourien instituutan vahnin tiedoruadai Valentina Mironova. 

— Tahtoimmo ozuttua, ku Pedri I:n nimi oli tuttu karjalazile. Konzu kaksikymmen vuottu tagaperin rubein tutkimah suvikarjalazii eeppizii pajoloi, tiijustin, ku karjalazet pajatettih runoloi tsuari Pedri I:s. Net oldih mielenkiinittäjät da kerras painuttih mieleh. Erikseh rubein tutkimah niilöi jo konzu otimmos kniigan luajindah. Luvin kai runot, suarnat da zuakkunat Pedri I:s da kai tutkimukset, kudamat koskietah tädä tiemua. Täh ainehistoh olen kiinnostunnuh jo kniigua luadijes, sellittäy uvven kniigan luajindua Valentina Mironova. 

Tahtoimmo ozuttua, ku Pedri I:n nimi oli tuttu karjalazile. Luvin kai runot, suarnat da zuakkunat Pedri I:s da kai tutkimukset, kudamat koskietah tädä tiemua. Täh ainehistoh olen kiinnostunnuh jo kniigua luadijes.
Valentina Mironova, filolougien kandiduattu

Pedri – kuulužu kuningas -kniigah, paiči sen luadijan algusanoi da tarkua tutkimustu tiemas, kuuluu kolme piäozua. Enzimäzes suau lugie Karjalan piirilöin mugah juattuloi histouriellizii runoloi, toizes – suarnoi da kolmandes – zuakkunoi kuulužas tsuaris. 

Äijät nämmis runolois, suarnois da zuakkunois oli painettu Suomes karjalan kielel Suomen kanzan vahnat runot -kogomukseh da meil karjalan da ven’an kielel Viktor Jevsejevan Karjal-suomelaine rahvahan eepossu -kniigah da Karjalan eeppizet pajot -kogomukseh. Toizii runoloi, suarnoi da zuakkunoi kniigan luadii Valentina Mironova on löydänyh Karjalan Tiedokeskuksen Tiedoarhiivas, net ollah enzimästy kerdua nähty päivänvalgien. Kai tämä materjualu oli kerätty silloi, konzu runoloin pajatanduperindö oli vie elävänny. 

— Pahakse mielekse tänäpäi runoloi tsuari Pedri I:s ei pajateta, eigo suarnoi da zuakkunoi sanella. Niilöin pajatandu da sanelendu unohtui vuozien 1960 aigah, konzu rubei sambumah eeppizien pajoloin da suarnoin sanelenduperindö, sellittäy Valentina Mironova. – Pidäy sanuo, ku runoloi Pedri I:s enimyölleh pajatettih suven da Luadoganrannikon karjalazet, pohjazes on kirjutettu vähä runuo, ga niidy on. Suarnoi da zuakkunoi saneltih vaiku liygiläzet. Suarnat ylen äijäl koskietahes ven’alazih suarnoih, tutkijat ollah sidä mieldy, ku niilöin juondehet oli laihinoittu ven’alazis suarnois. Nämmis suarnois tunduugi karjalazien suarnoin vaikutus. Suarnansanelijat nerokkahasti yhtistettih mollembii perindölöi. Zuakkunoi rahvahas kirjutettih vähän, tänäpäi myö tiijämmö vai liygiläzis kirjutettuloi zuakkunoi. 

Runoloi oli jygei kiändiä, puaksuh niilöis oli moizii sanoi, kudualoi harvah käytämmö paginas, eigo sanakniigois lövvy pättävii vastavuksii niilöil. Oli äijy voinuterminiä da laivoih kuulujua sanua. Suarnoi oli jo äijiä kebjiembi kiändiä, ku niilöin kieli ei ole moine vaigei.
Valentina Mironova, filolougien kandiduattu

Uvves kniigas joga runon, suarnan da zuakkunan rinnale on annettu sen ven’ankieline kiännös. Karjalan Tiedokeskuksen Tiedoarhiivas löyttylöi da Suomen kanzat vahnat runot -kniigan tekstoi Valentina Mironova on kiändänyh iče. 

— Runoloi oli jygei kiändiä, puaksuh niilöis oli moizii sanoi, kudualoi harvah käytämmö paginas, eigo sanakniigois lövvy pättävii vastavuksii niilöil. Oli äijy voinuterminiä da laivoih kuulujua sanua. Suarnoi oli jo äijiä kebjiembi kiändiä, ku niilöin kieli ei ole moine vaigei, jatkau paginua Valentina Mironova. 

Runoloin, suarnoin da zuakkunoin juondehet ollah eriluaduzet. Runolois suau lugie Viiburin valloitandas. Suarnois tsuari Pedri I arbuau erinomazii arbaituksii: kui vil’l’u kazvau, mindäh mužikal on pardu mustu da piä harmai, kuspäi starikal on hebo da kirves. On suarnua, kudualois piähenginny ollah tsuari da pappi libo tsuari da sluužbaspäi tulluh saldattu. 

Uvves kniigas on äijy pättäviä kuvua. Niilöin piirustajannu on Lidija Žukova. Taidoilii on lugenuh kai tekstat da kiinnostunnuh niilöin syväindöh. 

— Omis kuvis Lidija Žukova maltoi ozuttua sillozen tsuari Pedri I:n aijan, hos runoloin da suarnoin tekstat ei suorah kuvasteta sen aijan histouriellizii tapahtumii, kiittäy taidoilijua Valentina Mironova. 

Pedri – kuulužu kuningas -kniigu ei ole myödävänny, sidä jagau Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Olen ku ven’alaine futbolistu: hyvin tiijän siännöt
Afriekkalazen puutundu karjalazeh kyläh on ani harvu šeikku. Douhturi Ogbue Gabriel Džideofor ruadau Vieljärvel tostu kuudu. Kui elähteleh lämmän muan ristikanzu pohjazes kyläs?
Kipinä
Hoivu leiby
Valgo-Ven’an rahvahan suarnu.
Karjalan Sanomat
Hanke edistää karjalaista kieltä ja nukketeatteria
Karjalankielisiä nukkenäytelmiä harjoitellaan harrastajateatterissa huhtikuusta alkaen.
Oma Mua
Pohjolan luomua: šuunnitelma eistäy käsitöitä Karjalašša
Uuši käsityöalan kehityššuunnitelma on valmisteilla Karjalašša. ECHO-yhissykšen omat ta ulkopuoliset asientuntijat luajitah šitä viijen vuuvven ajalla.
Oma Mua
Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä
Tänä vuotena Kepan Ort’t’o Stepanovilla nimitetyššä pieneššä koulušša opaštuu 13 lašta. Še on Kalevalan piirin pienin koulu.
Karjalan Sanomat
Torvi-CAMP kutsuu mukaan
Nuoret soittajat Venäjän eri alueilta kokoontuvat musiikkileirille, joka käynnistyy Petroskoissa maaliskuun lopussa. Viiden leiripäivän aikana he tutustuvat erilaisiin perinteisiin puhallussoittimiin.
Karjalan Sanomat
Puškin-kortti: Ohjelman suosiota on syytä lisätä
Yli 10 000 Puškin-korttia jäi käyttämättä Karjalassa. Kulttuurityöntekijät aktivoituivat ja lähtivät kouluihin kertomaan kortin mahdollisuuksista.
Oma Mua
KniiguMelliččä: “Periodikašša” esitettih uušie kirjoja
Karjalan tašavallan kanšojen yštävyštalošša jokavuotisešša KniiguMelliččä-esittelyššä Periodika-kuštantamo kerto vuotena 2022 julkaistuista kirjoista.
Oma Mua
Talo muuttu musejokši
Petroskoilaini Jelena Panfilova lunašti 150 vuotta vanhan talon 1900-luvun lopušša. Turistiloilla kerrotah talon istorijua ta näytetäh kauppiehan kauppua, kumpani on rekonstruoitu vuotena 2015.
Karjalan Sanomat
Koululainen suunnitteli bionisen käsiproteesin
Petroskoilainen yhdestoistaluokkalainen Vladislav Sambuk kehitti bionisen käsiproteesin ja voitti Petroskoin tulevaisuus -konferenssin ATK-sarjassa.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль