Sergei Gapanovič: “Minä olen ozakas ristikanzu”

Sergei Gapanovič: “Minä olen ozakas ristikanzu”

Olga Smotrova
21.02.2022
Tiijätgo moizen kohtan Karjalas – “Jänölöin alango”? Mibo kohtii se on da ollougo sinne pitky matku?
“Jänölöin alango” on 20 kilometrin piäs Petroskoispäi. Kallivos on läs 600 jänöidy. Pluanois on luadie 1 000 jänöidy. Kuva: iloverabbit.ru
“Jänölöin alango” on 20 kilometrin piäs Petroskoispäi. Kallivos on läs 600 jänöidy. Pluanois on luadie 1 000 jänöidy. Kuva: iloverabbit.ru

“Jänölöin alango” on moine projektu, kudaman on keksinyh taidoilii Sergei Gapanovič. Mies luadi sen sih niškoi, ku luadie vähästy čomembakse meijän Karjalan mua, kiinnostuttua turistoi da jättiä hyvä jälgi ilmazekse igiä.

Vuvvennu 2018 sulakuus Sergei Gapanovič rubei kaiverdamah jänölöi kallivoh, kudai on lähäl Šuojun stansii -kyliä. Se kallivo on 250 metrii pitky da 7 metrii korgei. Sergein mieles oli luadie tuhat jänöidy da loppie ruavot vuvvennu 2020. Ga projektu hätkestyi pandemien da toizien vijoin periä.

Samal aigua, vuvvennu 2018, Sergei pani ruadamah uvven saitan iloverabbit.ru, kus tarkah sellitti, mih niškoi on luajittu hänen projektu da kui voibi yhtyö sih. Idei on moine: joga ristikanzu voi kaiverdua oman jänöin kallivoh Sergein avul libo Sergei iče luadiu sen.

Omas jänöis kallivos pidäy maksua viizi tuhattu rubl’ua. Joga jänöil on oma noumeru, jänölöin omistajien luvettelo löydyy saital. Paikan jänöih niškoi Sergei miäriäy iče.

Omat jänöit ollah jo läs 500 ristittyöl, niilöin joukos on Karjalan piämies Artur Parfenčikov, Ven’an kuulužu matkustai Andrei Šaraškin, Or’ol i Reška -tv-ohjelman vedäi Timur Rodrigez.

Timur Rodrigez on jättänyh kolikon kallivoh. Pahakse mielekse, se kollikko jo varrastettih, toinah varrastajat ollah ozakkahembat nygöi.

– Or’ol i Reška -ohjelmas sanottih, ku minä olen piiteriläine taidoilii, ga se ei ole muga, minä olen rodivunnuh Karjalah, Kondupohjah, huomai Sergei.

Timur luadi jänöin da rinnal Sergei porai loukon kallivoh kolikkoh niškoi.

– Täl “Or’ol i Reškan” jänöil on 460. noumeru. Täs on kolikko, opi hieroldua sidä da roittos ozakas, sanoi Rodrigez.

Pahakse mielekse, se kollikko jo varrastettih, toinah varrastajat ollah ozakkahembat nygöi.

Nygöi kallivos on kaikkiedah läs 600 jänöidy. Ei kai olla noumeroinke. On niilöin keskes erinomaziigi, sanommo jänöin piäkul’l’ukku, jänöi-pizza. Jänöin keskes jo eläygi dinozauru.

– Ylen äijäl suvaičen, konzu lapset ruatah bolgarkal, yhtes omien tuattoloinke tullah da yhtes luajitah jänöilöi, sanou Sergei.

“Jänölöin alango” on Sergein joudoaijan ruado, aijan vietokse da hyväkse mielekse. Paiči sidä miehel on oma biznessu. “Jänölöin alangos” händy avvuttau petroskoilaine Sergei Ribalko. Hyödyy, Sergein sanoin mugah, täs ruavos ei ole. Kai den’gat mennäh ruadoh.

Iče Sergei suvaiččou tuttavuo ristittyzih, matkustua, sanou, mennyt vuon oli Amerikas da ylen äijäl händy miellytti se loittoine mua.

– Minä olen ozakas ristikanzu, sildy ku ruan sidä, midä tahton, sanou Sergei Gapanovič.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Viena oli esitetty Venäjä-näyttelyššä
Oraškuušša VDNH-keškukšen Venäjä-näyttelyn Karjala-ošašša oli esitetty karjalaisen Viena-šeuran toiminta šekä Karjalan tašavallan šamannimini aloveh ta murreh, kummaista šielä paissah ta opaššetah.
Karjalan Sanomat
Teollisuustuotanto jälleen kasvussa
Vuoden 2022 laskun jälkeen Karjalan teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna melkein prosentin. Suurinta kasvua oli koneiden ja laitteiden, kemikaalien ja metallituotteiden tuotannossa.
Oma Mua
Mandžoidu vuotammo heinykuun allukse
Tänä vuon vilu da lumekas kevät eisti peldoruavot. Oniegurannikon piirin Yllözen kyläh sijoitunnuon Karjalan fermeru -laitoksen johtai Ksenija Sosunkevič saneli, kui mennäh mandžoin kazvattamisruavot da kuduakse aigua vuotetah enzimästy muarjutulostu.
Karjalan Sanomat
Uusia mahdollisuuksia pohjoisille piireille
Kemin ja Belomorskin piireille laaditaan erityistä kehityssuunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2035.
Oma Mua
Svuad’bufestivuali Moskovas keräi rahvastu Ven’an eri kolkispäi
Rahvahanvälizen Rossija-ozuttelun hantuzis enzimästy kerdua VDNH-keskukses piettih svuad’bufestivuali. Puarat Ven’an muan eri kolkispäi tuldih Moskovah yhtymäh kirjoihmenemizen pruazniekkupidoh.
Kipinä
Kertomukset
Ihmiset usein joutuvat epätavallisiin juttuihin, mutta eläintenkin elämässä tapahtuu eri hauskaa ja kiinnostavaa.
Karjalan Sanomat
Karjala on valmis metsäpaloihin
Kaikki metsäpalojen torjuntaan käytettävät koneet ja kalusto on tarkastettu. Vakinaiset palomiesten ja savuhyppääjien virat on täytetty.
Karjalan Sanomat
”Opetan vepsän kieltä tulevaisuuden hyväksi”
Vuoden opettaja -kilpailun voittanut Anastasija Jevtušenko haluaa vepsäläisten säilyttävän kielensä ja kulttuurinsa useita vuosia.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura lopettaa toimintansa
Karjala–Suomi-ystävyysseuran jäsenet äänestivät yhdistyksen toiminnan lopettamisesta. Seuran lakkauttaminen kestää vähintään pari kuukautta.
Oma Mua
Voinal murjottu lapsusaigu
On mennyh seiččiekymmen yheksä vuottu, kui loppih Suuri Ižänmualline voinu. Nygöi on jiännyh pikoi näppine niilöi, ken nägi da mustau voinan sruastiloi da gorii. Enimyölleh elos nygöi ollah vai voinan lapset.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль