Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä

Nuorilla kepalaisilla ei ole aikua ikävöijä

Nadežda Vasiljeva
15.03.2023
Tänä vuotena Kepan Ort’t’o Stepanovilla nimitetyššä pieneššä koulušša opaštuu 13 lašta. Še on Kalevalan piirin pienin koulu.
Venäjän ta karjalan kielen netälillä piettih karjalaiset istujaiset. Lapšien luokše tultih kotikyläläiset, kumpasilla karjala on muamonkieli. Kuva: Kepan koulun VK-šivu
Venäjän ta karjalan kielen netälillä piettih karjalaiset istujaiset. Lapšien luokše tultih kotikyläläiset, kumpasilla karjala on muamonkieli. Kuva: Kepan koulun VK-šivu

Šattu niin, jotta konša aikoinah šujuvašti toiminnuot mečänhakkuulaitokšet mäntih hukkah, šemmoset pos’olkat kuin Kepa jiätih yksin kaikkien jokapäiväsien ta sosialisien proplemojen kera. Järještämättömyš, työttömyš ta perspektiivittömyš pakotetah nuorisuo lähtömäh omašta pos’olkašta eččimäh parempua elämyä ta myöštymäh šiih kyläh vain vanhempien luokše. Vot i tänä vuotena paikallisen koulun opaštujien luvušša ei jiänyn enšiluokkalaisie.

Semstvon opaštaja -ohjelma hyvin autto meitä, kun šitä ennein matematiikan opaštaja mäni eläkkehellä, a enklannin kielen opaštaja kävi meijän kouluh Kalevalašta kakši kertua netälissä.
Marina Vdovina

Kaččomatta šiih, jotta Kalevalan piirin pienimmäššä koulušša ei ole äšen 20 opaštujua, laitoš viettäy mukavua elämyä. Pos’olkan aktiivisen joutoajan keškukšena opaštajien ta koululaisien kollektiivilla on tunnušlaušeh: joka päivä tuou hyötyö jokahisella. 

Tänä opaššušvuotena Kepan pieni koulu otti vaštah kakši nuorta opaštujua, kumpaset tultih ruatamah šiih Semstvon opaštaja -ohjelman mukah. Hyö ollah enklannin kielen opaštaja Natalja Barhatova ta matematiikan opaštaja Tatjana Polkanova.

– Semstvon opaštaja -ohjelma hyvin autto meitä, kun šitä ennein matematiikan opaštaja mäni eläkkehellä, a enklannin kielen opaštaja kävi meijän kouluh Kalevalašta kakši kertua netälissä, še on noin šatakilometrini matka, kerto kollektiivin johtaja Marina Vdovina. 

Omien piätehtävien – kouluainehien opaštamisen – lisäkši Kepan koulun uuvvet opaštajat johetah luokkie, harraššetah volont’oritoimintua, vietetäh elokuvaklubie ta paperitaijon kerhuo. Ohjelman mukah opaštajilla löyvettih korttierit.

Nuorien opaštajien tultuo kepalaiset koululaiset alettih aktiivisemmin ošallistuo eri tašon opaššušainehkilpailuih. Niin, kuuvvešluokkalaini Marija Mahinova esitti oman ohjelman lukijien Elävä klassikka 2023 -kilpailušša. Šamah aikah tyttö piäsi enklannin kielen Yhenmoiset mahollisuot -kilpailun toiseh kierrokšeh. Ei ammuin tuli viesti, jotta koulun kašvatti Kristina Ahonen piäsi Venäjän sel’l’a lapšen šilmin -piiruššuškilpailun voittajien lukuh. 

Mie tuttavuššutin istujaisien vierahie koulun kirjaštoh ta kirjavaraštoissa olijah karjalaiseh kirjallisuoh, kummaista opaššutah kepalaiset koululaiset.
Julija Jegorova

Tuanoin Kepan koulušša vietettih venäjän ta karjalan kielen netäli. Šen kirkkahana tapahtumana oltih karjalaiset istujaiset, konša ativoih lapšien luokše tultih kotikyläläiset Gennadii Jegorovič Denisov, Ol’ga Petrovna Galaktionova, Natalja Petrovna Marttinen ta L’udmila Mihailovna Ahonen. Kaikilla niillä ihmisillä karjala on muamonkieli ta šiitä hyö kerrottih tapuamisešša. 

Lisäkši čäijystolašša ativot paistih Häme- ta Tollonjoki -kylistä, missä hyö on šynnytty. Hyö muissettih omua lapšutta ta šitä, mih kanšanpelilöih hyö pelattih, mitä karjalaisie lauluja pantih muistih omilta vanhemmilta.

Vierahat päiviteltih, jotta heijän lapšet ta punukat vähän paissah karjalakši ta hyö omin voimin staraijah korjata šitä paissen heijän kera omalla kielellä. 

– Mie tuttavuššutin istujaisien vierahie koulun kirjaštoh ta kirjavaraštoissa olijah karjalaiseh kirjallisuoh, kummaista opaššutah kepalaiset koululaiset. Meijän mieleštä tapuamini mäni eläväšti, mukavašti ta nähtäväšti šiitä tulou perintehellini, kerto vaikutelmieh tilaisuon järještäjä Julija Jegorova. 

Kepalaisilla lapšilla ei ole aikua ikävöijä: joka opaššušpäivä tuou heilä uušie tapahtumie, tapuamisie, tilaisukšie. Pakinat tärkieštä, urheilu- ta peliohjelmat, luovat laboratorijat ollah vain pieni oša Kepan koulun šopusan kollektiivin šuurešta ta aktiivisešta elämäštä. 

Ta ei ole ihmehellistä, jotta joka huomeneš tytöt ta pojat kiirehitäh lumisie katuja myöten omah kouluh tietojen, omien opaštajien ta uušien tapahtumien luokše.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Ei voi olla! Minä olen sijalline…
Erähiči minä keriän must’oidu zdaittavakse. Tässäh nedälin aloh kävyin sinne, keräin da zdaičin. Toiči kai kahteh kerdah päiväs kävyin: huondeksel da ehtäl, a päiväl koisgi ruaduo on.
Karjalan Sanomat
Periodika esittelee itsensä Venäjä-messuilla
Karjalan suomen-, karjalan- ja vepsänkielisiä lehtiä ja kirjoja julkaiseva kustantamo Petroskoista tutustuttaa messuvieraita tuotteisiinsa ja karjalaiseen kulttuuriin.
Karjalan Sanomat
Nuoret oppivat laulamaan joikuja
Petroskoissa maanantaina käynnistyneellä etnoleirillä tutkitaan karjalaista kansanlauluperinnettä. Tänä vuonna saatiin ennätysmäärä hakemuksia laulunharrastajilta eri puolilta Venäjää.
Oma Mua
Rohkeimmat otettih ošua talvikalaššukšeh
Kalevalašša piettih perintehellini talvikalaššukšen kilpailu.
Karjalan Sanomat
Balettitanssijat rikkoivat myytin Lumitytöstä
Nykybaletti Vertikaali ensiesitettiin Karjalan musiikkiteatterissa osana Lumityttö: myytti ja todellisuus -hanketta. Baletti esitetään myös kansainvälisellä DanceInversion-nykytanssifestivaalilla Moskovassa.
Karjalan Sanomat
Liitto yhdistää, opettaa ja valistaa
Karjalan rahvahan liitto on täyttänyt 35-vuotta. Järjestön tuella tasavallan asukkaat lukevat karjalaa, omaksuvat kulttuuria ja osallistuvat hankkeisiin.
Oma Mua
Vienan ta Repol’an Karjalan käsitöitä opaššettih Petroskoissa
Viime netälillä Petroskoissa piettih käsityökurššija. Trajektorija-fondin joukko opašti kaikkie halukkahie leikkuamah puušta ta ompelomah.
Karjalan Sanomat
Ystävyysseura aikoo lopettaa toimintansa
Karjala–Suomiystävyysseuran puheenjohtaja kutsuu jäseniä kokoukseen päättääkseen seuran kohtalosta. Järjestön toiminta lienee loppusuoralla.
Oma Mua
Vaiku pagizemal suau tiijustua, midä rahvas tahtotah
Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy tänä vuon 35 vuottu. Vuvvennu 1989 Liitto on yhtistännyh lujii karjalazii, Karjalan muan suvaiččijoi, oman rahvahan uskottavii puolistajii, oman kielen kandajii.
Karjalan Sanomat
Kostamuksen teatteri: 66 näytelmää yleisölle
Kostamuksen draaman ja komedian kansanteatteri juhli pyöreitä vuosia aidolla italialaisella komedialla.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль