Nuoria mukaan sovinnon vahvistamiseen

Nuoria mukaan sovinnon vahvistamiseen

Marina Tolstyh
04.11.2023
Etnosmart-nuorisofoorumissa opettajat yrittivät luoda uusia muotoja koululaisten välisen yhtenäisyyden ja sovun vahvistamiseksi.
Alle 35-vuotiaat nuoret kokoontuivat viikon alussa Etnosmart-foorumiin Petroskoihin löytääkseen uusia vuorovaikutusmuotoja Karjalan eri kansojen välillä. Kuva: Marina Tolstyh
Alle 35-vuotiaat nuoret kokoontuivat viikon alussa Etnosmart-foorumiin Petroskoihin löytääkseen uusia vuorovaikutusmuotoja Karjalan eri kansojen välillä. Kuva: Marina Tolstyh

Petroskoilaiset ala-asteen opettaja Alina Balkovaja sekä venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja Julia Krasnovskaja ovat tyytyväisiä siihen, että he olivat mukana kansojen välisiä suhteita vahvistavassa Etnosmart-nuorisofoorumissa. Opettajat sanovat saaneensa foorumista paljon tärkeätä ja ajankohtaista tietoa.

— Foorumissa minulle syntyi paljon ideoita siitä, miten voin tutustuttaa oppilaitani Karjalan kansojen kulttuureihin. Esimerkiksi aion kutsua kirjallisuuden oppitunneille kansalaisjärjestöjen edustajia, Krasnovskaja sanoo.

— Käymme myös Karjalan kansallisessa teatterissa. Paikallisia oppilaita täytyy tutustuttaa myös maahanmuuttajien kulttuuriin, hän lisää.

Foorumissa kaikki nuoret opettajat olivat ProSvet-teemaryhmässä. Sen tavoitteena oli löytää uusia muotoja ja tapoja vahvistaa eri kansoihin kuuluvien oppilaiden keskinäistä ymmärrystä ja edistää yhteiskuntarauhaa.

— Olen sitä mieltä, että Karjalan kouluissa ei ole etnisiä eikä uskonnollisia konflikteja oppilaiden välillä. Jos koululaisten välille syntyy joitakin konflikteja, ne johtuvat yksinomaan kanssakäymisestä toistensa kanssa, opettaja Krasnovskaja toteaa.

Petroskoin kouluissa opiskelee Neuvostoliiton entisistä tasavalloista Venäjälle muuttaneiden perheiden lapsia. Näiden oppilaiden kotoutuminen uuteen kouluympäristöön on muita vaikeampaa, koska usein he eivät osaa venäjän kieltä.

Maahanmuuttajalasten viihtyminen koulussa riippuu siitä, kuinka heidän vanhempansa ovat valmiita olemaan tekemisissä opettajien kanssa.
Julia Krasnovskaja, venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja, Petroskoi

Opettaja Krasnovskaja on ollut töissä koulussa kolme vuotta. Hänen mukaansa viime aikoina muuttajalasten määrä koulussa on lisääntynyt.

— Näiden lasten viihtyminen koulussa riippuu paljon siitä, kuinka heidän vanhempansa ovat valmiita olemaan tekemisissä opettajien kanssa, opettaja huomaa.

Hänen mielestään yksi opettajan tavoitteista on tutustuttaa ulkomailta tulleita oppilaita uuteen asuinpaikkaan ja sen monikansalliseen kulttuuriin. Silloin he eivät tunne itseään koulussa hylätyiksi.

— Tietysti opettajan täytyy ottaa lukuun myös oppilaan kansallisia ja uskonnollisia ominaisuuksia, jotta opettaja ymmärtäisi lasta hyvin, Krasnovskaja korostaa.

Seitsemännellä luokalla, jolle opettaja opettaa venäjän kieltä ja kirjallisuutta, on neljä maahanmuuttajalasta. He ovat muun muassa kotoisin Tadžikistanista ja Uzbekistanista.

Krasnovskajan mukaan koulussa, jossa hän on töissä, maahanmuuttajalapset opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden pienillä erityisluokilla.

Suunnittelimme yhdessä oppitunteja, joilla on tarkoitus kiinnittää huomiota lasten monikulttuuriseen kasvatukseen. Kyselyn mukaan noin 83 prosenttia asukkaista on tyytyväisiä kansojen välisten suhteiden kehitykseen tasavallassa.
Irina Krutikova, Karjalan kansallisuus- ja aluepolitiikan ministeriö, Petroskoi

Ala-asteen opettaja Balkovaja sanoo, että hänen kollegansa luokalla on kaksi maahanmuuttajalasta, joista toinen osaa venäjän kieltä hyvin huonosti. Tietysti tämä vaikuttaa oppilaiden ja koko luokan opiskelutuloksiin.

— Tietysti opettajan on vaikea opettaa oppiainetta koko luokalle. Myös paikalliset lapset eivät tiedä, miten he voivat keskustella maahanmuuttajalasten kanssa, kun heillä on heikko kielitaito, opettaja esittää.

Opettaja Krasnovskajan mielestä venäjän kieltä kannattaa opettaa näille oppilaille vieraana kielenä eli toisin tavoin kuin kieltä äidinkielenä osaaville lapsille.

— Foorumissa opettajalle esiteltiin uusi oppikirja, joka auttaa opettamaan venäjän kieltä kouluun tuleville maahanmuuttajalapsille. Suosittelen kirjaa avuksi kollegalleni, jonka luokalla opiskelee maahanmuuttajalapsia, Balkovaja sanoo.

Karjalan tasavalta on sovun ja rauhan alue

Foorumissa opettajien ProSvetryhmä suunnitteli ja laati asiantuntijoiden kanssa Karjalan kansojen yhtymä -hankkeen. Se tutustuttaa oppilaita vepsäläisten, karjalaisten, Vienanmeren rannikolla asuvien pomorien ja Äänisniemellä asuvien venäläisten kulttuuriin ja tapoihin.

Hankkeen yhteistyökumppaneiden joukossa on Karjalan Ystävyystalo. Hanke palkittiin foorumissa apurahalla, jonka varoin projekti on aikomus käynnistää Kostamuksen kouluissa. Ensi vuonna hankkeelle on tarkoitus hakea rahaa Karjalan päämiehen rahastosta.

ProSvet-ryhmän koordinaattori Irina Krutikova Karjalan kansallisuus- ja aluepolitiikan ministeriöstä korostaa, että opettajien kanssa keskusteltiin paljon ekstremismin ja terrorismin ehkäisytoimista.

— Suunnittelimme yhdessä oppitunteja, joilla on tarkoitus kiinnittää huomiota lasten monikulttuuriseen kasvatukseen. Ongelmien ehkäiseminen ei tarkoita, että niitä on nyt olemassa. Tämän vuoden sosiologisen kyselyn mukaan melkein 83 prosenttia asukkaista on tyytyväisiä kansojen välisten suhteiden kehitykseen tasavallassa, Krutikova painottaa.

Krutikovan mukaan Karjalassa on yli 20 kansalaisjärjestöä, joiden päätarkoituksena on tukea kansojen kieliä ja kulttuureja. On myös kansalaisjärjestöjä, joiden toiminta keskittyy juuri kansojen välisen yhteistyön ja ystävyyden vahvistamiseen.

— Karjalassa ortodoksit, muslimit, luterilaiset ja muiden uskontojen edustajat viettävät juhlia yhdessä. Voi sanoa, että Karjala on sovun alue, Krutikova korostaa.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
Oma Mua
Šl’op ta Ščolk
Starina šiitä, kuin Ks’uša tyttö loukkasi kakši kirjainta, eikä voinun lukie ilman niitä yhtänä starinua. Tyttö piätti löytyä ne ta tulla kaikkien kirjaimien yštäväkši.
Oma Mua
Runolois – romuanassah: Eino Karhun 100-vuozipäiväkse
Tänävuon 27. kylmykuudu täydyy 100 vuottu tundietun kriitiekan, kiändäjän, Karjalan kirjalližuon tutkijan Eino Karhun roindas.
Karjalan Sanomat
Eino Karhu: kirjallisuuden Michelangelo
27. marraskuuta on tullut kuuluneeksi 100 vuotta inkeriläisen kirjallisuudentutkijan ja kääntäjän syntymästä.
Kipinä
Karjalan silmät
Pagizemmo Karjalan vezistölöih nähte. Paiči jogiloi Karjalan mua on rikas järvil da suoloil, on vezistyö muan ualgi. Meijän Tazavallan pindualan 18 prosentua ollah vezistöt.
Karjalan Sanomat
Kansojen aloitteille apurahaa
Karjalan päämiehen rahasto tukee vepsänkielisten tuotteiden luomista, karjalaisista kertovan näytelmän syntymistä ja nuorten yhteistyön kehitystä.
Oma Mua
Vaigiet arbaitukset Vieljärvi da Vuohtanjogi
Vieljärven ymbäristös on kerätty da pandu tallel viizisadua puolenke pienembiä da suurembua kohtiennimie. Vieljärvi on kylä dai järvi. Tämä paikannimi on toven vaigei arbaitus.
Kodima
Usko sihe, midä teged, i vägi löudase
Jubilejaks: Tetabale Karjalas etnografale, vepsläižele aktivistale Zinaida Strogalščikovale täudui 75 vot.
Karjalan Sanomat
Usko siihen mitä teet, ja voimia löytyy
Tunnettu kansatieteilijä, vepsäläinen aktivisti Zinaida Strogalštšikova täytti 75 vuotta.
Karjalan Sanomat
Tavoitteena vaalia, sivistää ja kouluttaa
Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa -kansalaisjärjestö on täyttänyt viisi vuotta.
Oma Mua
Maitotalouš kehittyy Mäkikylän perehfermissä
Leila Guseinova on nuori fermeri Onegarannan piiristä. Erikoini rakkahuš heposih yllytti Leilua muuttamah Mäkikyläh. Šiitä ilmešty enšimmäisie kosie ta šynty ajatuš kehittyä maitoalua.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль