Uz’ jaugmäčtandreh Šoutjärves
Piterin agjan küliš pidetas vepsän kelen kursad
«Enarne ma – 2020» вживую и в виртуальном пространстве
Zaonežjespäi Karjalan čoma turisttaho
Koronavirus: laukoihe voib päzuda vaiše ehtoil
Uz’ mahtišt keliden opendamižes
Praznik kaiken-se eläb!
Teatrlaboratorii sirdihe verkoho koranavusan targuiči
Uspenijan pühäkodi nouzeb tuhkaspäi
Kiži-muzei avaidase turistoiden täht tämbei
НОВОСТИ
Статьи
Сенокос как часть жизни вепсов
Почти каждая вепсская семья в деревне была связана с сенокосом. У Озёрских вепсов были свои особенности сенокосной поры.
Mänetam kezapäivid hüviš meliš
Vepsän kul’tursebr vaumiči erazvuiččid vastusid i mastar’-klassoid ”Pagin kulub, sana lendab”-projektan ühtnikoiden täht. Lapsil i noril om voimuz ope...
Большая жизнь карельского поэта
Александр Волков – один из самых ярких и деятельных представителей карельской национальной литературы, внёс большой вклад в сохранение и развитие каре...
Народная кухня как вид искусства
Анна Анхимова, коренная вепсянка, сотрудница музея «Кижи», открыла свою кулинарную онлайн-школу и делится некоторыми рецептами традиционных блюд финно...
Čoma lahj vepsläižiden täht
Spektakl’ vepsän kelel ”Kodi iknoil pöudolepäi” ozutadihe Rahvahaližes teatras. Se sai korktoid arvostelusid. Sen täht Nina Zaiceva kändi vepsäks Alek...
Paginad tärktoiš azjoiš
Vepsän kul’tursebran ühtnikad tegiba ühthevedoid 2019. vodes i starinoičiba planoiš 2020. vodeks. Äjan pagištihe kahtes sures projektas, miččid tegiba...
Vepsän runotusen marafon
Paginkluban adivoiš oli tetab Karjalas kirjutai i runoilii Oleg Mošnikov. Hän kirjutab venän kelel. Vastusel Mošnikov lugi runoid, prozad da ozuti paj...
”Periodikan” satused kazvaba
Karjalan rahvahaližes kirjištos pidetihe jogavozne kirjoiden prezentacii – KniiguMelličča. Sil oli ezitadud kirjad, miččid oli paindud Periodika-pain...
Tehtud käzil bobaižel om ičeze heng
Šoutjävren muzejan radnikad tegeba äjan sen täht, miše adivoil oliži taht tulda tänna. Üks’ mugoižiš radnikoišpäi om L’ubov’ Ivanova. Hänen radod voib...
Mi om meiden elo? Vänd!
Petroskoin universitetan pästnik Jelizaveta Makarova sai aburahad projektale, miččen aigan hän oppib süvemba vepsän rahvahan vändoid.  Mičče...
Sured toivod ”Värtin”-keskusele
Kalages avaitihe etnokul’turine ”Värtin”-keskuz, kus nügüd’ külän eläjad voiba vastatas, pagišta i pajatada kodikelel, opeta vepsän kel’t, ühtneda era...
Kodikelen tedo bohatoitab meid
Udeks openduzvodeks paindas koume abukirjad vepsän opendamižen täht: ”Lugem vepsäks” 3.-4. klassoiden täht, ”Vepsän kelen openduzkirj” augotižškolan t...
”Randaine” kerazi sebranikoid
”Randaine”-pajosebr kerazi sebranikoid, tutabid ristituid da Vepsän kul’tursebran ezmäižid aktivistoid, miše johtutada, kut zavodihe sebran elo da muš...
Pajoiš om rahvahan vägi
Vepsän rahvahan horan koncert kerazi äi kacujid, navedijoid. Adivoil oli voimuz kulištada čomid pajanikoiden änid da kacuhtada heiden karguid. Nügüd’ ...
Vepsän rahvahan tradicijoiden mödhe
Kvarcitnii-küläs ezmäižen kerdan tehtihe vepsän kul’turan fol’klorfestival’. Sihe ühtniba openikad Šokšun školaspäi, sädaikollektivad Šuotjärvespäi i ...
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль