Köynäs-košella voi piäštä entistä helpommin

24.07.2020
Heinäkuun puolivälissä Vuokkiniemen ta Koštamukšen eläjät kunnoššettih polku Köynäs-košella šuaten. Še on hyvänä lahjana Vuokkiniemen 400-vuotispäiväkši.
Luonnonkaunis koški on kuuvven kilometrin piäššä Vuokkiniemeštä Latvajärven šuuntah Čenanjärvellä.  Kuva: Andrei Ponomarjov
Luonnonkaunis koški on kuuvven kilometrin piäššä Vuokkiniemeštä Latvajärven šuuntah Čenanjärvellä. Kuva: Andrei Ponomarjov

Köynäs-koški ei ole ainuoštah mukava luonnonobjekti, vain še šäilyttäy šamoin Karjalan runonlaulajien istorijua. “Vuokkiniemi – Köynäs – Šuomi” on ikivanha laukunkantajien vesimatka. Koški on kuuvven kilometrin piäššä Vuokkiniemeštä Latvajärven šuuntah. Vaikeukšena oli še, jotta kävelytie kulki šuon läpi ta vanha polku tuli kelvottomakši, viimekši šitä restauroitih 20 vuotta takaperin.

Karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran jäšenet piätettih kunnoštua polku, mi viey kaunehella ta väkövällä košella. Še on hyvänä lahjana Karjalan Tašavallan 100-vuotispäiväkši ta Vuokkiniemen 400-vuotispäiväkši. Liikehmieš Anatolii Samsonov anto puutavaroita puušiltoja varoin, a piirikunnan huolehtijat eläjät vaššattih avunpyyntöh. Ta nyt piäšy luonnonnähtävyöh on helppo ta mukava.

Volont’orit otettih lautoja šahalaitokšelta, vietih ne perävaunuloilla rakentamispaikalla. Vanhat hirret ta lauvat otettih pois, šentäh kun niitä myöten oli ihan mahotointa kulkie. Enšimmäisenä päivänä šuoritettih vaikein oša – luajittih šillat viijen metrin levien puron yli.

Uuši ekopolku Köynäs-košella šuaten on valmis! Kun kačot šitä, šilmyä ilahuttau ta ylpeilet yhteisšovušša šuoritettuo työtä. 

Lisäkši kohta pitin polkuo ašetetah tietokylttijä, kumpaset muissutetah kävijillä, kuin tärkietä on huolehtie puhtahuošta. Tien vierellä, matan alušša, šuunnitellah ašettua Köynäs-košešta kertoja tietotaulu. 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
karjalan sanomat
Karjalan mieskuoro voitti kaksi miljoonaa ruplaa
Karjalan mieskuoro voitti Venäjän amatööriyhtyeiden kilpailun. Kuoro valittiin parhaaksi Venäjän 58 kuorosta.
karjalan sanomat
Lukuvuosi: Milloin offline voi muuttua onlineksi?
Huhtikuun 2020 alussa Karjalan koulut siirtyivät etäopetukseen, josta tuli haaste monille opettajille, vanhemmille ja oppilaille. Missä tilanteessa lähiopetus voi taas muuttua etäopetukseksi?
karjalan sanomat
Jakuts-aluksen kopio saapui Kižin saarelle
Vain elokuussa Kižin saaren vieraat voivat nähdä purje- ja soutualuksen, joka on Suuren pohjoisen tutkimusmatkan aluksen jäljennös.
kodima
Uz’ jaugmäčtandreh Šoutjärves
Šoutjärves tehtihe uz’ jaugmäčtandreh. Se om avaitud kaikile tahtnikoile, ken tahtoiži pidäda miččid-se sportčasuid.
karjalan sanomat
Lastenelokuvaa kuvattiin Karjalassa
Yläluokkalaisille suunnattu filmi kertoo ympäristöstä ja vastuusta kotiseudustaan. Siinä on mukana Karjalan 50 koululaista ja ammattinäyttelijöitä.
Oma Mua
Opastunduvuozi algavuu endizeh tabah
Karjalan opastundulaitoksil valmistutah uudeh opastunduvuodeh. Opastunduvuozi kačotah järjestiä tavallizes muvvos.
karjalan sanomat
Seulontatutkimukset taas saatavilla
1. elokuuta alkaen Karjalan asukkaat voivat taas saada lähetettä seulontatutkimuksiin koronatauon jälkeen. Tutkimus on maksuton.
karjalan sanomat
Ratsastushalli suunnitteilla Lahdenpohjaan
Lahdenpihjan hevosklubin johtaja aikoo rakentaa klubin alueelle ratsastushallin. Halli mahdollistaa ratsastustunnit sääolosuhteista huolimatta.
kodima
Uz’ openduzvoz’ – offline vai online?
Karjalan openduzorganizacijoiš jatktas vaumitas udehe openduzvodehe. Planoiden mödhe openduzvoz’ zavodiše normaližes formas.
karjalan sanomat
Bussilipusta voi maksaa kortilla tai älypuhelimella
1. elokuuta alkaen Petroskoin kaupungin busseissa lipun voi maksaa pankkikortilla tai älypuhelimella. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeeseen osallistuu 15 reitillä liikennöivät bussit.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль