Aloittelijie bisnesmiehie autetah ohjelmien kautti

30.07.2020
Kalevalan bisnesmiehet šuatih raha-apuo oman yrityštoiminnan kehittämiseh. Valtijollisien ohjelmien kannatukšella Kalevalašša avattih muataloušferma ta kampuamo.
Kalevalan fermerit käytettih Aloittelija fermeri -ohjelman mukah šuatu raha-apu traktorin, lehmien ta härän oštamiseh. RESPUBLIKA-tietotoimisto
Kalevalan fermerit käytettih Aloittelija fermeri -ohjelman mukah šuatu raha-apu traktorin, lehmien ta härän oštamiseh. RESPUBLIKA-tietotoimisto

Karjalan piämieš Artur Parfenčikov kävi työmatalla Kalevalan piirissä. Hiän tarkisti mitein kannatetah aloittelijien bisnesmiehien yrityštoimintua.

Kalevalašša Karjalan piämieš kävi kahen aloittelijan bisnesmiehen luo, kumpaset šuatih raha-apuo oman yrityštoiminnan alottamiseh ta kehittämiseh. Aleksandra ta Dmitri Novos’olovit šuatih grantti muataloušministerijöltä Aloittelija fermeri -ohjelman mukah muatalouven kehittämiseh.

– Meilä aina oli kinnoššuš muatalouteh, nyt piättimä luatie oma ferma. Muatalouven ministerijön grantti autto alottua oma yrityštyö. Šuunnitelmissa on šuaha muatontti liävän rakentamiseh, rakentua liävä ta ottua ruatajie fermalla, kerrottih Novos’olovit vaštahotolla piämiehen kera.

Šamoin fermeri šai 10 vuuvvekši vuokrah mua-alan heinänniittuo varoin ta rakennukšen, missä elukkoja pietäh kuni rakennetah uutta liävyä.

– Fermerija varšinki Karjalan pohjosešša on vähän, šentäh heitä pitäy kannattua. Mie iče tarkissan kaikkija näitä fermija, lisäsi Artur Parfenčikov.

Kalevalalaini Natalja Pavlova on vielä yksi Kalevalan yrittäjä, kumpani šai tukie. Natalja on viijen lapšen muamo, kolmella heistä ei ole vielä 18 vuotta. Lapšien kašvattamisen lisäkši Natalja oikein tykkyäy omua ruatuo, hiän on parturi. Natalja kirjutti bisnesšuunnitelman ta šen toteuttamiseh šai 200 tuhatta rupl’ua Kalevalan piirin työvoimatoimistolta. Näillä rahoilla Natalja otti vuokrah tilan kampuamuo varoin. Kampuamo jo toimiu Kalevalašša, šiinä käyväh nyt vain Kalevalan eläjät, ka Nataljalla on šuunnitelmissa ottua vaštah ihmisie nuapurikylistäki.

 


ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
karjalan sanomat
Karjalan mieskuoro voitti kaksi miljoonaa ruplaa
Karjalan mieskuoro voitti Venäjän amatööriyhtyeiden kilpailun. Kuoro valittiin parhaaksi Venäjän 58 kuorosta.
karjalan sanomat
Lukuvuosi: Milloin offline voi muuttua onlineksi?
Huhtikuun 2020 alussa Karjalan koulut siirtyivät etäopetukseen, josta tuli haaste monille opettajille, vanhemmille ja oppilaille. Missä tilanteessa lähiopetus voi taas muuttua etäopetukseksi?
karjalan sanomat
Jakuts-aluksen kopio saapui Kižin saarelle
Vain elokuussa Kižin saaren vieraat voivat nähdä purje- ja soutualuksen, joka on Suuren pohjoisen tutkimusmatkan aluksen jäljennös.
kodima
Uz’ jaugmäčtandreh Šoutjärves
Šoutjärves tehtihe uz’ jaugmäčtandreh. Se om avaitud kaikile tahtnikoile, ken tahtoiži pidäda miččid-se sportčasuid.
karjalan sanomat
Lastenelokuvaa kuvattiin Karjalassa
Yläluokkalaisille suunnattu filmi kertoo ympäristöstä ja vastuusta kotiseudustaan. Siinä on mukana Karjalan 50 koululaista ja ammattinäyttelijöitä.
Oma Mua
Opastunduvuozi algavuu endizeh tabah
Karjalan opastundulaitoksil valmistutah uudeh opastunduvuodeh. Opastunduvuozi kačotah järjestiä tavallizes muvvos.
karjalan sanomat
Seulontatutkimukset taas saatavilla
1. elokuuta alkaen Karjalan asukkaat voivat taas saada lähetettä seulontatutkimuksiin koronatauon jälkeen. Tutkimus on maksuton.
karjalan sanomat
Ratsastushalli suunnitteilla Lahdenpohjaan
Lahdenpihjan hevosklubin johtaja aikoo rakentaa klubin alueelle ratsastushallin. Halli mahdollistaa ratsastustunnit sääolosuhteista huolimatta.
kodima
Uz’ openduzvoz’ – offline vai online?
Karjalan openduzorganizacijoiš jatktas vaumitas udehe openduzvodehe. Planoiden mödhe openduzvoz’ zavodiše normaližes formas.
karjalan sanomat
Bussilipusta voi maksaa kortilla tai älypuhelimella
1. elokuuta alkaen Petroskoin kaupungin busseissa lipun voi maksaa pankkikortilla tai älypuhelimella. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeeseen osallistuu 15 reitillä liikennöivät bussit.
Войти
Регистрация
Пароль
Повторите пароль